1. HABERLER

  2. PENDİK

  3. AB destekli projeler Pendik’te hayat buluyor
AB destekli projeler Pendik’te hayat buluyor

AB destekli projeler Pendik’te hayat buluyor

A+A-
Geçtiğimiz dönemlerde yine AB fonlarıyla düzenlenen “Ekmeğini Camdan Çıkar” ve “Özel Güvenlik Görevlisi Yetiştirme” gibi projelerin ardından şimdi de “Pendik Geleceğine koşuyor” projesi düzenleniyor. Proje ile Kavakpınar Mahallesi’nde neredeyse sıfır maliyetle tam donanımlı anasınıfları oluşturulacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin, düzenlenen sosyal projelerin belediye bütçesine yük olmadan AB fonları ile gerçekleştirildiğini vurgulayarak; “Kısıtlı kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmak adına, AB fonları ile gerçekleştirdiğimiz projelere devam edeceğiz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen projelerle yaklaşık 6.5 trilyonluk tasarruf ettik” dedi.

Maliyet neredeyse sıfır

Proje kapsamında Kavakpınar Fuat Köprülü İlköğretim Okulu’nda iki ana sınıfı oluşturulacak. Pendik Belediyesi Çocuk Kulüplerinde görevli personele Çocuk Gelişimi ve Bakımı ile ilgili eğitim verilecek ve anne babaların okul öncesi eğitimi konusunda bilinçlendirilecek. Anasınıfları çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde oluşturulacak.

Yeni Projeler yolda

Pendik Belediyesinin AB fonlarından yararlanarak gerçekleştirdiği projeler sadece bunlarla sınırlı değil. Belediye bütçesine yük olmaması sebebiyle maliyet/verim açısından oldukça başarılı olan projelere başvurular devam ediyor. İşte bunlardan bazıları:

Tamamlanan AB Projeleri:

“Ekmeğini Camdan Çıkar” Cam İşçiliği Projesi

Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı kapsamında Pendik’te yaşayan erkek ve kadın işsizlerin mesleki ve girişimcilik niteliklerini geliştirmek amaçlı hazırlanan proje, Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) ve Nuh Kuşçulu Cam Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi ortaklığıyla gerçekleştirilmiş olup toplam bütçesi 235.055,97 €’dur. Projede toplam 198 kursiyer eğitim almıştır. Kursiyerlere füzyon tekniği ile cam işlemeciliği, desen, mozaik işleme konularında eğitimler verilmiştir. Ayrıca girişimcilik, pazarlama teknikleri eğitimleri ile iş kurmaya yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. Kursiyerlerin kursta ürettiği ürünlerden oluşan 2 sergi düzenlenmiştir.

İstihdam Garantili Özel Güvenlik Görevlisi Yetiştirme Projesi

Pendik’te yaşayan erkek ve kadın işsizlere Özel Güvenlik eğitimi verilerek istihdam edilebilirliklerinin ve iş bulma imkânlarının arttırılması, ilçemizdeki işsizliği azaltmak ve işsiz gençlerin yeterliklerini yeniden yapılandırmak üzere hazırlanmıştır. Proje, Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) ve Özel Güvenlik Sektörü İş Adamları Birliği Derneği (ÖGSİAD)işbirliğiyle toplam 193.378,33 € bütçe ile gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında eğitim alan 270 kursiyerden 229’u sertifika almaya hak kazanmıştır. Projeyi yürüten kuruluş olan İŞKUR tarafından en iyi uygulamalar arasında değerlendirilen bu proje, Ankara’da düzenlenen Örnek Uygulamalar programında takdim edilmiştir.

Toplum Hizmeti Gönüllülerinin Buluşması

 

Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen Gençlik Değişimi Projesi ile sosyal, ekonomik, eğitsel veya coğrafi engellerle yüz yüze olan farklı ülkelerdeki, imkânı kısıtlı gençlerin başka ülkede gönüllü hizmette bulunarak aralarındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışı pekiştirmek amaçlanmıştır. Projeye; Almaya (Euro Trainings Centre ETC e.V.), Bulgaristan ( “İnitsiativa Regional Youth Council” Non-Profit Association), Cezayir (ACDEJA), Gürcistan (SADA Gürcistan Gençlere Yardımlaşma Derneği), ve Kosova (Municipality of Kacanik)’dan gençlik grupları katılmıştır. Bütçesi toplam 16.355,00 € olmuştur.

Gençlik Programı Eylem (INVOLVE Projesi)

Türkiye, Romanya, Fransa, Portekiz ortaklığıyla İtalya’nın Napoli kentinde 2 – 11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen projede yeni ortaklıklar kurulması için proje çalışmaları yapılmış, Napoli kentinde faaliyet gösteren STK’lara ziyaretlerde bulunulmuştur. Belediyemizden 1 personelin katıldığı projede gelecekte başvurulacak Gençlik Projeleri için yeni ortaklıklar kurma fırsatı bulunmuştur.

DEVAM EDEN AB PROJELERİ

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık (İSMEP) Projesi

 

İstanbul İl Özel İdaresi koordinasyonunda Dünya Bankası tarafından finanse edilmektedir. Dünya Bankası’ndan 1.725.000 Euro hibe alınmıştır. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında 7 Eylül 2007 tarihinde Pendik Belediyesi ve İstanbul İl Özel İdaresi İPKB arasında imzalanan protokol çerçevesinde “Pilot Belediyelerin Teknik ve Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi ve Ruhsat Süreçlerinin Etkin Hale Getirilmesi Projesi” çerçevesinde yürütülmektedir. Proje kapsamında yapılan işler; ekipman ve yazılım alımı, sistem odasının yapılandırılması, yerel ağ omurga sisteminin oluşturulması ve felaket kurtarma sisteminin kurulmasına yönelik donanım alımı, merkezi ağ izleme yazılımı alımı, güvenli şehir ve güvenli yaşam eğitimleri kapsamında afet bilincinin kazandırılmasına yönelik değişik toplum kesimlerine eğitimler. yine proje kapsamında pendik belediyesinde coğrafi tabanlı verilerin toplanması, eşleştirilmesi ve düzenlenmesi, ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgelendirme çalışmasına yönelik danışmanlık hizmetleri devam ederkeniçerik, doküman ve arşiv yönetimi, ıcr ve e-form uygulamaları geliştirilmesi ve donanım temini çalışmaları da yapılacaklar arasında yer almaktadır.

KİŞGEM Projesi (Pendik Kadın İş Geliştirme Merkezi)

Bu proje; Pendik Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile AB Fonları’nca desteklenerek kurulmuştur. Proje, Kütahya, Çorum, Nevşehir ve Pendik olmak üzere dört merkezde yürütülmektedir. AB Fonlarından yararlanılan projenin toplam bedeli dört merkez için 3,5 Milyon Euro’dur. Pendik’te faaliyet gösteren Kadın İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM), kadınlara yönelik olup, kendi işini kurmak isteyen kadın girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermekte.

 

“Women Integration in Business Creation ( WIN-BUS) İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu”

Pendik Belediyesi koordinatörlüğünde İtalya, İngiltere, Slovakya ve Türkiye’den toplam 7 ortaktan oluşan 20 ay sürecek 247.408,00 € bütçeli Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesidir. WIN-BUS Projesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na yapılan 122 proje başvurusu arasından kabul edilen tek belediye projesidir. Proje özetle; Avrupalı girişimci kadınların deneyimlerini Pendik’e gelerek paylaşmaları ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin (ICT)yardımıyla internet üzerinden reklam ve pazar yaratma konularında kadın girişimciliğine katkı yapmayı hedefliyor.

Gençlik Programı Eylem “Particip'art Projesi”

Lüksemburg’da gerçekleştirilecek projede Portekiz, İtalya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’den Pendik Belediyesi proje ortağıdır. Gençlerin katılımıyla kültürlerarası etkinlikler ve faaliyetlerin düzenleneceği ortaklık oluşturma faaliyeti 9 – 16 Ekim’de gerçekleştirilecektir. Proje çerçevesinde Pendik Belediyesi’nden iki uzman Lüksemburg’daki toplantıya katılacaktır. Düzenlenecek program ile ilgili tüm masraflar AB Gençlik Programı tarafından finanse edilmektedir.

Proje kapsamında kültür alanında yeni projelere başvurmak için çalışmalar yapılacaktır.

Vatandaşların Kamu Politikası Oluşumuna Mobil Cihazlardan Katılımı Projesi (UbiPOL)

E-Devlet hizmetlerinin yaygın ve etkin kullanımı amacıyla geliştirilen ve Kurumsal İletişim Müdürlüğünce koordine edilen “Vatandaşların Kamu Politikası Oluşumuna Mobil Cihazlardan Katılımı” / Ubiquitous Participation Platform for Policy Making (UbiPOL) konulu proje AB’ye sunulan 58 proje arasında en yüksek puanı alan ikinci proje oldu. Koordinatörlüğünü İngiltere’deki Brunel Üniversitesi’nin yapacağı projenin uygulama hazırlıkları, bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Projede Türksat’ın dışında İngiltere, Macaristan, Portekiz, Almanya ve Romanya’dan değişik sektörlerden ortaklar bulunmaktadır. Pendik Belediyesi, pilot belediye olarak projede yer almaktadır. Söz konusu proje, belediyelerin mücavir alanlarda yapılacak alt ve üstyapı yatırım çalışmalarına, yöre halkının mobil cihazları kullanarak, öneri sunmalarını ve bu önerilerin yerel yönetim karar organlarına iletilmesini içeriyor.

PENDİK BELEDİYESİNİN BAŞVURDUĞU AB PROJELERİ

Pendik Geleceğine Koşuyor Projesi

AB Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı kapsamında MFİB’ye başvurulan projede dezavantajlı bölgelerde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, mevcut okul öncesi eğitim sisteminim güçlendirilmesi, farklı modeller geliştirilerek başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere okul öncesi eğitimden faydalanan çocuk sayısının artırılmasını amaçlamaktadır. 87.633,00 € bütçeli projede Fuat Köprülü İlköğretim Okulu ve PESİAD proje ortağıdır. Marmara Eğitimciler Derneği, Pendik Okul Aile Birlikleri Üyeleri Derneği ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü projeyi desteklemektedir. Proje kapsamında Kavakpınar’daFuat Köprülü İlköğretim Okulu’nda iki ana sınıfı oluşturulması, Pendik Belediyesi Çocuk Kulüplerinde görevli personele Çocuk Gelişimi ve Bakımı ile ilgili eğitim verilmesi ve anne babaların okul öncesi eğitimin önemi konusunda bilinçlendirilmesi ve bu alanda kamuoyunda bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Bina İnşaatı Çalışanları Test ve Belgelendirme Merkezi Projesi (BİTMER)

VOC-TEST Merkezleri Hibe Programı kapsamında MFİB’ye başvurulan projede bina inşaatı alt sektörünün iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim veya usta-çırak ilişkisi ile öğrenen kişileri belgelendirmek ve sertifikasyonunu sağlamak, bina inşaatı alt sektörü çalışanları için hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirerek Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) koordinatörlüğünde Pendik Belediyesi, İnşaat Ustaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Belçika’dan Anvers Aktif İş Adamları Derneği (UNACO), Pendik Mesleki Eğitim Merkezi ve Pentaş işbirliğiyle başvurulan projenin bütçesi 298.969 € dur.

Sürdürülebilir Sosyal Hizmet Gönüllülüğünün Kurumsallaşması Projesi

Brüksel merkezli yayınlanan PROGRESS fon çağrısına yapılan başvuruda Bulgaristan ve İspanya proje ortağıdır. Projenin bütçesi 328.436,50 € dur. Projenin ana hedefi, fiziksel engelli olan insanlara ve yaşlılara sunulan kurumsal bakım hizmetlerinin toplum tabanlı olan bir alternatife dönüştürülmesiyle, küçük ölçekte, sosyal ihtiyaçlara yenilikçi cevapların bulunmasıdır.

AB Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) Programı İrtibat Semineri

El Sanatları alanında Slovakya’da düzenlenecek ve konusunda uzman kişilerin katılarak çeşitli proje değerlendirmelerinin yapılacağı ve ortak projeler üretilmesi konusunda görüşmelerin yapılacağı bir toplantı organize edilecektir. Bu toplantıya Pendik Belediyesi adına da bir uzman katılacağı toplantıya çeşitli Avrupa ülkelerinden 30 kişi katılacak olup program üç gün sürecektir.

Programın ait tüm masraflar AB Grundtvig programı tarafından karşılanmaktadır.

EUROCITIES ÜYELİĞİ

Pendik Belediyesi’nin Ortak Katılımcı olarak yer aldığı 1986 yılında kurulmuş uluslararası bir ağ olan EUROCITIES, 30’dan fazla Avrupa ülkesinden yaklaşık 181 şehrin yerel yönetimlerini ve belediyelerini bir araya getirmektedir. EUROCITIES Forumlar, Çalışma Grupları, Projeler ve faaliyetlerle üye şehirlere ait bilgilerin, fikirlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı, ortak problemlerin analiz edildiği, yaratıcı çözümlerin üretildiği bir platformdur. EUROCITIES, Avrupa Birliği kurumlarıyla diyalog halinde olup, her yönüyle şehirler ve halklar üzerinde etkisi olan Avrupa Birliği yasama süreçlerinde, politikalarında ve programlarında üye şehirlere görüş belirtme imkânı sağlamaktadır. 187 üyesi vardır. Eurocities’in Amacı; Avrupa Şehirleri'nin kültür, ekonomi vb. alanlarda bir araya gelmesini, ortak çalışma içinde olmalarını sağlamayı ve bu şehirler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır.

Eurocıtıes Faaliyetleri;

EUROCITIES’in oluşturduğu ağ, ekonomik kalkınma ve uyum politikası, kamu hizmetlerinin sağlanması, çevre, ulaşım ve taşımacılık, istihdam ve sosyal işler, kültür, eğitim, enformasyon ve bilgi toplumu, yönetişim ile uluslararası işbirliği alanlarında faaliyet göstermektedir. EUROCITIES’in her yıl düzenlenen Yıllık Genel Toplantıları, Avrupa’nın çok sayıda yerel yönetimini bir araya getirmekte ve yerel yönetimler alanında Avrupa Birliği kurumlarının ana gündem maddelerini ele almaktadır. Yıllık Genel Toplantıların ana unsurlarından olan EUROCITIES Ödülleri Katılımcılık, İşbirliği ve İnovasyon olmak üzere üç kategoride tertip ve takdim edilmektedir.    

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.