1. HABERLER
  2. DİN
  3. 7 Ağustos Cuma Hutbesi yayımlandı!

7 Ağustos Cuma Hutbesi yayımlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Ağustos 2020 tarihli cuma hutbesini yayımladı. Hutbenin yayımlanması ile birlikte bu haftaki cuma hutbesinin konusu da belli oldu. 7 Ağustos 2020 Cuma hutbesinin konusu...

7 Ağustos Cuma Hutbesi yayımlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayımlanan Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu belli oldu. Her hafta değerli bilgi ve öğütlerin verildiği cuma hutbesinin konusu bu hafta "Mümince Bir Duyarlılık: İyiliği Emretmek Kötülükten Sakındırmak" olarak belirlendi. İşte, 7 Ağustos tarihli cuma hutbesinin tam metni ve konusuna ilişkin detaylar...

MÜMİNCE BİR DUYARLILIK: İYİLİĞİ EMRETMEK, KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMAK

Muhterem Müslümanlar!

Kâinatın yaratılışında ve varlık âleminin
birbirleriyle ilişkisinde asıl olan iyiliktir. Yüce
dinimiz İslam’ın gönderiliş gayesi de iyiliğin
yeryüzünde hâkim olması, kötülüğün ortadan
kalkmasıdır.

07 Ağustos Cuma Hutbesi yayımlandı!

Müslüman; iyi bir insan, salih bir kul, erdemli
bir birey olmalıdır. Ancak aynı zamanda bünyesinde
var olan iyilik niyetini ve kötülükle mücadele
gayretini topluma da yansıtmakla sorumludur. Bu
sorumluluğun adı, emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’lmünker, yani iyiliği emretmek, kötülükten
sakındırmaktır.
Cenâb-ı Hak, imanlı, vicdanlı ve duyarlı
bireylerden oluşan İslâm ümmetini Kur’an’da şöyle
anlatır: “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en
hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz,
kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız.”1

07 Ağustos Cuma Hutbesi yayımlandı!

Aziz Müminler!

İman ve iyilik birbirinin ayrılmaz eşidir.
Peygamberimizin ifadesiyle, “İyilik güzel
ahlâktır.”2 Dolayısıyla hayatta adalet, merhamet,
saygı, dürüstlük, vefa ve hoşgörü gibi, güzel ahlâka
dair ne varsa, hepsi birer iyiliktir. Mümin ise iyiliğin
temsilcisidir. Bir yandan davranışlarıyla iyiliği
yaşatırken, diğer yandan da hikmetli bir dille, güzel
öğütle, doğru bilgiyle çevresini iyiliğe davet eder. 

Peygamberimizin tavsiyesine uyarak, hayatı
kolaylaştırır, zorlaştırmaz; insanları müjdeler, nefret
ettirmez.3
Mümin, hüsn-i zan besler, iyi düşünmenin ve
iyiyi söylemenin imanın gereği olduğunu bilir.
İnsanlara karşı iyi niyet besler ve şefkatli davranır.
Hayatının her alanında safiyetin, dürüstlüğün ve
doğruluğun yanında yer alır.

Mümin, kötülüklerin son bulması için elinden
gelen gayreti gösterir. Kötülüğe göz yummaz, dilini
yalan ve iftirayla, zihnini su-i zanla kirletmez. Fitne
ve dedikodu ateşine odun taşıyan asılsız sözlerin
peşine düşmez. Zira o bilir ki insanların şeref ve
haysiyetleri birbirine emanettir. Emanete hıyanet ise
kötülüğün bir şubesidir.

Kıymetli Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde
şöyle buyurur: “İçinizden biri bir kötülük görürse
onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle
değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle
buğzetsin. Bu ise imanın asgarî gereğidir.”4
O halde, bilgimiz ve tecrübemiz, gücümüz ve
imkânımız nispetinde daima iyiliği tavsiye edelim,
kötülüklere engel olalım. Bunun her birimizin
üzerine dinî bir vecibe ve insanî bir vazife olduğunu
unutmayalım. İyiliğin yayılması ve kötülüğün
engellenmesi uğruna attığımız her adımın bir sevabı
olacağına gönülden inanalım.

07 Ağustos Cuma Hutbesi yayımlandı!

Muhterem Müminler!

Hutbemin sonunda önemli bir hususu
hatırlatmak istiyorum. Kendimizin, sevdiklerimizin
ve toplumumuzun sağlığını korumak için salgınla
mücadelede tedbiri elden bırakmayalım. Hastalığı
hafife almayalım, gerekli özeni gösterelim. Maske,
mesafe ve temizlik konusunda kararlı davranalım.
İyiliğimiz, sağlığımız ve güvenliğimiz için özveriyle
çalışan kardeşlerimizin işlerini zorlaştırmayalım.
Böyle önemli bir konuda ihmal ve kusurumuzun
hem insanlara hem de Cenâb-ı Hakka karşı bize
vebal yüklediğini unutmayalım.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
HABERE YORUM KAT