10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2022 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2022

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıldönümünde, Türk halkının Atası tüm yurtta özlem ve minnetle gerçekleştirilen törenlerle anılıyor. Kurduğu Cumhuriyet ve ilke, inkılaplarıyla bu topraklar üzerindeki güneşi batmayan Ata'yı anma gününde 10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2022 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2022 konu başlıklarına yer verdik.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2022 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2022

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikali tüm yurtta özlem ve minnet duygusuyla gerçekleştirilen törenlerle yad ediliyor. Tam 83 yıl önce bugün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!' sözleriyle bu dünyadan göçen Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri kapsamında, biz de haberimizde 10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2022 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2022 başlıklarıyla yer verdik.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2021 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2021

10 KASIM SÖZLERİ KISA

 • Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam..
 • 2022 10 Kasım’ında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun.
 • Ulu önder Mustаfа Kemаl Atаtürk, her zаmаn yüreğimiz de yаşаyаcаksın.
 • 10 Kаsım sаbаhının verdiği hüznü, Atаtürk’ü dаhа iyi аnlаyаrаk yeniyorum.
 • Büyük Atаtürk! Seni seven ve аnlаyаn bir gençlik her zаmаn vаr olаcаktır.
 • Her eserin bir imzаsı vаrdır. Bu ülkenin imzаsı dа Atаtürk’tür. Ruhun şаd olsun.
 • Bu vаtаn senin gibi bir kаhrаmаnı ebediyen bir dаhа görmeyecek yerinde rаhаt uyu…
 • Dünyа’nın 7 hаrikаsını bilmem аmа Türkiye’nin tek hаrikаsı vаr Mustаfа Kemаl Atаtürk.
 • Atаm sen rаhаt uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atаm sen rаhаt uyu bekçisiyiz Cumhuriyetin.
 • Atаtürk, dünyаnın çok nаdir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tаrihin seyrini değiştirmiştir.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2021 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2021

 • YüzyıIımızdа, “oImаyаcаk hiç bir şey yoktur" şekIindeki tаrihi gerçeği ispаtIаyаn iIk аdаm oImuştur.
 • Mustаfа KemаI Atаtürk bir siyаsi görüş değiI üIkenin kurucusu ve kurtаrıcısıdır dаhа ötesidir kısаcаsı.
 • Görmeden, onunIа konuşаmаdаn, kokusunu biIe içine çekemeden özIeyeceğiniz kişiIer vаrdır, Atаtürk gibi…
 • Adını Türk tаrihine аItın hаrfIerIe yаzdırаn büyük şаhsiyet sen Türk miIIetinin kаIbinde ebedi yаşаyаcаksın.
 • Türk miIIetinin büyük kаhrаmаnı Gаzi Mustаfа KemаI Atаtürk’ü vefаtının 81. yıI dönümünde sаygı ve rаhmetIe аnıyorum.
 • Bizim ATATÜRK sevgimiz аnаyаsаnın iIk üç mаddesi gibidir. Değişmez, DeğiştiriIemez, DeğiştiriImesi tekIif dаhi ediIemez.
 • Yine bir 10 Kаsım ve sen yoksun. Seni çok özIedik be Atаm. Sensiz geçen 81 yıIdа boşIuğun hiç doImаdı. Mekânın cennet oIsun.
 • Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.
 • Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.
 • Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.
 • Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir.
 • Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞.
 • Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.
 • Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.
 • Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz.
 • O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale'de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.
 • Bu yüce millet bir 10 Kasım'da daha Anıtkabir'e akın akın gidiyor. 83 yıldır unutulmadın unutulmayacaksın rahat uyu paşam emanetlerin bizimle güvendedir.
 • Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2021 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2021

10 KASIM SÖZLERİ UZUN

 • O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, demokrasilerin başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.
 • Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir On Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.
 • Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.
 • Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.
 • Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.
 • "Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah bir bulut gelir, Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara'nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.
 • "Önümüz 10 Kasım yüreklerdeki özlem her geçen gün biraz daha artıyor. Gözler yaşlı kalpler üzgün düşünceler dalgın.. Özledik Atam özledik Sen merak etme izindeyiz! Sen ölmedin yüreğimizde yaşıyorsun! Saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 1881-193∞
 • Mustafa kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak.
 • Gidiyor Ata'm, gidiyor eller üstünde, yürüyor kalbimizin en derinine, ağlıyorken bizler yediden yetmişe, söz veriyoruz Ata'm izinden gitmeye. Şimdi sensizliğe üzülmenin zamanı, şimdi fikirlerini daha iyi anlamalı, kurduğun cumhuriyetin değerini bilip, her zaman en yükseğe, ileriye taşımalı.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2021 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2021

 • Bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebileceğini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe altın harflerle yazdıran büyük Atatürk! Sen milletinin gönlünde ebedi yaşayacaksın.
 • Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak, onun ilkelerine olan bağlılığımızı en derin bir şekilde bugünde tüm dünyaya ilan ediyor, onun hedeflediği modern ve çağdaş bir ülke olma yolunda hızla ilerlediğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
 • Kurmuş olduğun demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti' ni ebediyete kadar yaşatacağımızı, ilke ve devrimlerinin yılmaz koruyucuları olacağımızı bir kez ifade eder, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyeye getireceğimize manevi huzurunda söz veririz.
 • O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, demokrasilerin başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.
 • Bütün dünya 10 Kasım’da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.
 • Dünya tarihini değiştiren liderler arasında yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını her geçen gün daha çok özlüyor, Atam'a ve bağımsızlık mücadelesi veren herkese Allah'tan rahmet diliyorum...
 • Her 10 Kasım günü, saat dokuzu beş geçe… Sirenler çalar, içimiz yanar, gözlerimiz dolar. Sadece seni sevdiğimiz, seni özlediğimiz için değil, emanetini tam anlamıyla koruyamadığımız için kendimize kızar, ağlarız. Ruhun şad olsun Atam.
 • Mustafa Kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2021 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2021

10 KASIM SÖZLERİ ANLAMLI

 • 78. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 78. Kez başın bir kere daha sağ olsun.
 • Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 78. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
 • Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun. Seni çok özledik be Atam. Sensiz geçen 78. yılda boşluğun hiç dolmadı. Mekânın cennet olsun…
 • 10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.
 • 10 Kasım 1938 yılının üzerinden 78 yıl geçti. Yıl 2016 aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha arttırdı. Çok özledik Atatürk'ü.
 • Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.
 • Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.
 • Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.
 • Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirɑhɑtgahındɑ rahat uyu. “En büyük eserim” dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.
 • Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2021 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2021

 • Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.
 • Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.
 • Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…
 • Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir 10 Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.
 • Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar.
 • Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.
 • Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.
 • 10 Kasım 1938 yılının üzerinden 83 yıl geçti. Yıl 2020 aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha arttırdı. Çok özledik Atatürk’ü.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2021 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2021

 • Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
 • Bu Türk milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye’nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.
 • Seni anlıyoruz büyük Atatürk, seni seviyoruz tüm kalbimizle, seni özlüyoruz büyük Atatürk, seni anıyoruz 10 Kasım gelince.
 • Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.
 • Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.
 • Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.
 • 10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk’sün…
 • Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.
 • Atatürk’ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.
 • Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir şey yoktur” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.
 • Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.
 • 83 yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 83. Kez başın bir kere daha sağ olsun.
 • Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.
 • Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.
 • Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2021 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2021

 • O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.
 • Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.
 • Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.
 • Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. “En büyük eserim” dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir.
 • Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.
 • Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
 • Kurtuluş Savaşı’nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyorum.
 • Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize and içeriz” En derin saygı, minnet ve hürmetlerimizle… Ruhun şad olsun.
 • Kimse karanlıktan çıkış için başka formül aramasın. Bizim aydınlık yolumuz Atatürk, umudumuz Cumhuriyet’tir.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem, dua ve minnetle anıyoruz.
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.
 • Kasım’da Aşk Başkadır, Çünkü Bize Ölümsüz Bir Aşkı Anlatır.
 • Her şeyini kaybetmiş bir ülkeyi işgalden kurtarmak… Karanlığı; sanayiyle, tarımla, ekonomiyle, eğitimle, demokrasiyle, çağdaşlıkla, bilimle rengârenk boyamak, bir ulus var etmek yüksek zeka ve donanım gerektirir. Saygıyla, özlemle…
 • Yıllar önce sayende ayağa kalkan bu millet, huzurunda saygıyla ayakta. Sonsuza kadar, minnetle. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.
 • Fikirlerinden, eserlerinden ve cesaretinden aldığımız güçle; yolundan hiç ayrılmadan ilerlerken, bizim için zaman daima Atatürk’ü gösterecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. yılında minnet ve özlemle anıyorum.
 • Geçmiş değil bugün gibi, Yaşıyoruz hala seni. Gururla, özlemle…

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2021 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2021

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN HAYATI

AİLESİ:

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.

OKUL HAYATI:

Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftliği'nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik'e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına "Kemal" i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi'sini bitirip, İstanbul'da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır'a III. Ordu'ya atandı. 19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa'ya gönderildi. Picardie Manevraları'na katıldı. 1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2021 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2021

ASKERİ YAŞAMI:

1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi.

Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi.

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez!" dedirtti. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini değiştirmiştir.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2021 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2021

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşlarından sonra 1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep'teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917'de İstanbul'a geldi. Veliaht Vahdettin Efendi'yle Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad'a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezareti'nde (Bakanlığında) göreve başladı.

Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını " ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.

Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan I. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye - ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı 2021 | 10 Kasım için anlamlı sözler 2021

Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır:

Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı.

Çukurova, Gazi Antep, Kahraman Maraş Şanlı Urfa savunmaları (1919- 1921)

I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)

II. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)

Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922)

Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması'yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması için hiçbir engel kalmadı.

23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922'de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'yla yönetim bağları koparıldı. 13 Ekim 1923'te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet'in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ve "Yurtta barış cihanda barış" temelleri üzerinde yükselmeye başladı.

10 KASIM GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak kutlanır. 10-16 Kasım tarihlerini kapsayan hafta Türk milletini ve Türk topraklarını işgalcilerden kurtulmasında önemli rol üstlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı hafta olarak bilinir.

Hayatı boyunca varlığını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet idaresini kurmuş, yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmış dünya lideri Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı

Atatürk, padişahın ilgisizliği yüzünden enkaz haline ve işgalci devletler tarafından paylaşılan yurdumuzun, yok edilmek istenen ulusumuzun kurtarıcısıdır. Yüce Atatürk, hayatını ulusunun kurtuluşuna adayan, dünyada eşine az rastlanan liderlerden biridir. Yurdumuzu çağdaş ülkelerin seviyesine çıkarmak için gece gündüz demeden çalışarak halkın kendi kendini yönettiği cumhuriyet idaresini kurmuştur. Yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmıştır.

10 Kasım 1938 tarihinde saat dokuzu beş geçe ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. Atamız her ne kadar aramızdan ayrılsa da yaptığı çalışmalarla, bıraktığı eserlerle, sözleriyle kısacası her şeyiyle bizlerle birlikte sonsuza kadar yaşayacaktır. Yüce Atatürk ‘ün yurdumuz ve Türk ulusu için yaptıklarını anlamak ve anlatmak için onu iyi tanımamız gerekir. Fikirlerinden yararlanılarak geleceğimizin temelini sağlamlaştırmalı, emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmalıyız.

10 Kasım sözleri kısa, uzun, anlamlı

Bu nedenle her yıl 10 Kasım günü Atamızın aramızdan ayrılışı törenlerle hatırlanır ve bu günde Atatürk’ün vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmaları anlatılır, yaptıkları kavramaya çalışılır. Onu, her 10 Kasım ‘da fabrikada, okulda, dağda, bayırda, ovada kısacası çağdaş yaşamımızda hissediyor ve görüyoruz. Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasındaki, Atatürk Haftasında Atatürk ün yaşamını anımsarız. Hafta süresince vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmalarını anlatır, yaptıklarını kavramaya çalışırız.

ATATÜRK TARAFINDAN YAPILAN YENİLİKLER

Siyasal Alandaki Yenilikler:

 • Halifeliğin kaldırılması – 3 Mart 1924
 • Saltanatın kaldırılması – 1 Kasım 1922
 • Cumhuriyetin ilanı – 29 Ekim 1923

Hukuk Alanındaki Yenilikler:

 • Mecellenin kaldırılması – 1924 – 1937
 • Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi – 1924 – 1937
 • Ekonomi alanındaki Atatürk yenilikleri
 • Çiftçinin özendirilmesi
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Örnek çiftlikler inşa edilmesi
 • Sanayiyi Teşvik Kanununun çıkarılıp yeni sanayi kuruluşlarının kurulması
 • 1. ve 2. Kalkınma Planlarının (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

Toplumsal Yenilikler:

 • Kadın erkek haklarının eşitlenmesi – 1926 – 1934
 • Şapka ve kıyafet kanunu – 25 Kasım 1925
 • Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması – 30 Kasım 1925
 • Soyadı kanunu – 21 Haziran 1934
 • Lakap ve unvanların kaldırılması – 26 Kasım 1934
 • Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü – 1925 -1931

Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler:

 • Öğretimin Birleştirilmesi – 3 mart 1924
 • Yeni Türk harflerinin kabulü – 1 Kasım 1928
 • Türk Dil ve Tarih kurumlarının kurulması – 1931-1932
 • Üniversite öğreniminin düzenlenmesi – 31 Mayıs 1933

Ölümünün 83. yılında, fikirleri, ilke ve inkılapları, yaktığı Cumhuriyet meşalesinin ışığıyla ölümsüzlüğü yakalayan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve hasretle anıyoruz...

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
İran’dan idam kararı! Sahte alkol üreten 4 kişinin idam edileceğini duyurdu!
İran’dan idam kararı! Sahte alkol üreten 4 kişinin idam edileceğini duyurdu!
CHP'li Barış Yarkadaş'tan olay İmamoğlu iddiası! ''Erdoğan Toprak’la Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat' kongre tehdidi
CHP'li Barış Yarkadaş'tan olay İmamoğlu iddiası! ''Erdoğan Toprak’la Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat' kongre tehdidi
Kanal D Haber'den skandal haber! Ambulans şoförüne yardım etmek isteyen, duyarlı vatandaşı suçladı!
Kanal D Haber'den skandal haber! Ambulans şoförüne yardım etmek isteyen, duyarlı vatandaşı suçladı!
Vatandaşa ucuz ekmek! Öğrencilerin ürettiği ekmekler 4 liradan satılacak
Vatandaşa ucuz ekmek! Öğrencilerin ürettiği ekmekler 4 liradan satılacak
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan, AK Parti yönetiminde vitrin değişikliğinin yanında bazı yapısal değişikliğe gitmeyi planlıyor
Başkan Erdoğan, AK Parti yönetiminde vitrin değişikliğinin yanında bazı yapısal değişikliğe gitmeyi planlıyor
Milyonlarca emeklinin gözü kabine toplantısında! Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kabine toplantısında! Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Ankaralı bin pişman! Esnaf AK Parti il başkanı Hakan Han Özcan’ın kapısını çaldı: ''Bizi Yavaş’tan kurtarın''!
Ankaralı bin pişman! Esnaf AK Parti il başkanı Hakan Han Özcan’ın kapısını çaldı: ''Bizi Yavaş’tan kurtarın''!
FETÖ'cü terör örgütünde 3 bin hain daha deşifre oldu! 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait hard diskinden yeni veriler çıktı
FETÖ'cü terör örgütünde 3 bin hain daha deşifre oldu! 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait hard diskinden yeni veriler çıktı
Yorumlananlar
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı