1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 15 Kasım 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

15 Kasım 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 15 Kasım 2019 Tarihli ve 30949 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı mı?

15 Kasım 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

15 Kasım 2019 Tarihli ve 30949 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nadir Toprak Elementleri Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/142, 143, 144, 145, 146)
–– 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
–– Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği (No: 2019/52)
–– 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 22. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

15 Kasım 2019 Resmi Gazete Kararları!

HABERE YORUM KAT