19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir, niçin kutlanır 2022 ? 19 Mayıs'ta ne oldu?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir, niçin kutlanır 2022 ? 19 Mayıs'ta ne oldu? sorusu şu sıralar internette vatandaşlar tarafından sıkça aratılan soruların başında geldi. Biz de bu soruların cevaplarını 19 Mayıs 1919 hakkında kısa bilgileri haberimizde derledik.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir, niçin kutlanır 2022 ? 19 Mayıs'ta ne oldu?

19 Mayıs'a az bir zaman kala vatandaşlar 19 Mayıs'ta ne olduğuyla ilgili internet mecrasında araştırmalar yapmaya başladı. Biz de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir, niçin kutlanır 2022? 19 Mayıs'ta ne oldu? başlığı altında bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

19 Mayıs Atatürk 'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı,  Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır.

Dört milli bayramımız vardır bunlar şu şekildedir.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KISACA NEDİR? 

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.[19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI NEDİR, NİÇİN KUTLANIR 2022? 19 MAYIS'TA NE OLDU?

19 Mayıs 1919, bir milletçe var olma mücadelemiz olan Kurtuluş Savaşı’mızın fiilen atıldığı tarihtir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gündür. Bu günü bayram olarak kutlamak ülke sevgisinin en güzel göstergesi olmalıdır. 23 Nisan 1920’de TBMM açılmıştır. Millet iradesinin yönetimde olmasıdır. Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaştığı Büyük Taarruz’un son günündeki Başkumandanlık Meydan Savaşı’ 30 Ağustos 1922’de yapılmıştır. Cumhuriyet Bayramı ise 29 Ekim 1923 günü ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu tarih olduğu için kutlanır.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir, niçin kutlanır 2022 ? 19 Mayıs'ta ne oldu?

 

Esasında Milli bayramlarımızı kutladığımız günleri ifade eden tarihlere baktığımızda bunların bir zincirin halkaları odluğu görülecektir. Kurtuluş Savaşı’nın başlatan ve sonuçlandıran bu sürecin başladığı tarih ise 19 Mayıs 1919’dur. Atatürk de zaten Büyük Nutkunu bu olayla başlatmıştır. Doğum gününü soranlara, 19 Mayıs yanıtı vermesi de bu önemin bir işaretidir.

Mustafa Kemal, Millî Mücadele sırasında ve Cumhuriyet döneminde birçok şehri ziyaret etmiştir. Ancak sadece 19 Mayıs, kanunla millî bayram olarak kabul edilmiştir.

Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi ve Padişahla birkaç defa vatanın kurtuluşu hakkındaki düşüncelerini anlattığı görüşmeler yaptı.

Bu sırada görüşlerini basın yoluyla milletle paylaşmaya çalıştı. Yakın arkadaşlarına düşüncelerini aktardı. Milli Mücadeleyi başlatan az kişiden oluşan ancak kararlı bir ekip bu çabalarla oluştu.

Milli mücadelenin Anadolu’da başlatılacağı fikri hayata geçirildi. Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs 1919 da Bandırma Vapuruyla yola çıktı ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştı. İşte bu olay Milli kurtuluş hareketini başlattı. Devamında Türkiye Cumhuriyeti gibi tüm mazlum ülkelere örnek olabilecek, özgür ve bağımsız bir devlet kuruldu. Millet iradesinin egemen olduğu, modern, hukukun belirleyiciliğinde ölümsüz bir cumhuriyete giden, bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş bir ülke böylece doğdu…

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir, niçin kutlanır 2022 ? 19 Mayıs'ta ne oldu?

 

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na kısa bir süre kala öğrenciler 18 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı araştırıyor. Bu sene perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası    : 2429
Kabul Tarihi    : 17/3/1981
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/3/1981 Sayı : 17284
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 227
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı " nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Madde 1 - 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Madde 2 - Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.  

A)     Resmi bayram günleri şunlardır:

1.     (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2.     19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3.     30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B)     Dini bayramlar şunlardır:

1.     Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2.     Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C)     (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.
D)     (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Madde 3 - A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.

B)     394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.

C)     Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapılan dükkan ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüyle ilgili hükümleri uygulanmaz.

Madde 4 - Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç üç ay içinde yayımlanır.

Madde 5 - 27/5/1935 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - (Ek:28/12/1999 - 4500/ 1 md.)

31 Aralık 1999 tarihi tam gün genel tatildir.
Mahiyetleri itibarıyla sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17/3/1981 TARİHLİ VE 2429 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 - 22/4/2009 tarih ve 5892 Sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 1 - 1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemler yürütülür. Kamu kurum ve kuruluşları bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir, niçin kutlanır 2022 ? 19 Mayıs'ta ne oldu?

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMININ ÖNEMİ

Gerek Milli gerekse dini bayramlarımız toplumumuzu bir arada tutan unsurlardır. Bayramlarda birlik ve beraberliğimiz hat safhaya çıkmalı, tarihimizi saygıyla anmalı ve esasında her bayramı önemini kavrayarak kutlamalıyız.

19 Mayıs, spor, sporcular ve gençlikle bütünleşmiş bir bayram olmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı bir gündür. Sadece 19 Mayıs değil, bütün bayramlarımızı neden kutladığımızı ve bayramlarımızın önemlerini bilmeliyiz.

1
1
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
Son Haberler
Ahmet Davutoğlu çok üzgünüm diyerek duyurdu! 'Millet İttifakı artık yok'
Ahmet Davutoğlu çok üzgünüm diyerek duyurdu! 'Millet İttifakı artık yok'
Gören herkes hayrete düştü! Direklere asılan bu ilanı anlayabilen yok!
Gören herkes hayrete düştü! Direklere asılan bu ilanı anlayabilen yok!
Öğrenciler şimdi yandı! Bakan açıkladı: Türkçesi 70'in altında olan sınıf tekrarı yapacak!
Öğrenciler şimdi yandı! Bakan açıkladı: Türkçesi 70'in altında olan sınıf tekrarı yapacak!
6 kişiye mezar olmuştu! Kırklareli'deki ruhsatsız işletmenin sahibi kaçarken yakalandı
6 kişiye mezar olmuştu! Kırklareli'deki ruhsatsız işletmenin sahibi kaçarken yakalandı
Çok Okunanlar
Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır suçlamalar! "Partisini tek adam gibi yönetiyor, bizim de emeklerimize pusu kurdu"
Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır suçlamalar! "Partisini tek adam gibi yönetiyor, bizim de emeklerimize pusu kurdu"
Ankara halk Ekmek'te bakterili ekmek skandalı giderek büyüyor! Fabrika çalışanı tek tek anlattı!
Ankara halk Ekmek'te bakterili ekmek skandalı giderek büyüyor! Fabrika çalışanı tek tek anlattı!
Türkiye'ye F-16 satışını engelleyen Türk düşmanı Bob Menendez'den rüşvet skandalı! Müfettişler, Menendez'i takibe aldı
Türkiye'ye F-16 satışını engelleyen Türk düşmanı Bob Menendez'den rüşvet skandalı! Müfettişler, Menendez'i takibe aldı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi  yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Yorumlananlar
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci  ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım