1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. 2021 lojman kira bedelleri | 2020 lojman kira bedelleri | Milli emlak genel tebliğ 2021

2021 lojman kira bedelleri | 2020 lojman kira bedelleri | Milli emlak genel tebliğ 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, memurlara tahsis edilen lojmanların 2021 yılı kira bedelleri belli oldu. Bunun üzerine vatandaşlar, 2021 kira lojman bedelleri | 2020 lojman kira bedelleri | Milli emlak genel tebliğ 2021 konuları hakkında araştırma yapmaya başladı. Detaylar haberimizde...

2021 lojman kira bedelleri | 2020 lojman kira bedelleri | Milli emlak genel tebliğ 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkemizdeki memurlara tahsis edilen kamu konutları için 2021 yılında ödenecek bedel belli oldu. Kaloriferli kamu konutlarında metrekare başına 6,3 lira olarak belirlendi. Bu haber üzerine vatandaşlar, 15 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek tebliğ için, 2021 kira lojman bedelleri | 2020 lojman kira bedelleri | Milli emlak genel tebliğ 2021  konuları hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

2021 LOJMAN KİRA BEDELLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen 2021 yılı kamu konutlarında kaloriferli konutların metrekare başına kira bedeli 6,3 lira olarak duyuruldu. 

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 TL/m²,

kalorifersiz konutlarda 4,80 TL/m²,

kaloriferli konutlarda 6,30 TL/m² kira bedeli alınacağı belirtildi. 

2021 kira lojman bedelleri | 2020 lojman kira bedelleri | Milli emlak genel tebliğ 2021

100 m² bir lojman dairesi için 2021 kira hesaplaması:

  • Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 TL x 100 = 307 TL
  • Kalorifersiz konutlarda 4,80 TL x 100 = 480 TL
  • kaloriferli konutlarda 6,30 TL x 100 = 630 TL

LOJMAN KAPICI BEDELİ

Kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,74 TL/m² ilave kira bedeli tahsil edilecek.

FATURA GİDERLERİ

Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,4 TL/m²,

su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21 TL/m²,

elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61 TL/m²,

konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65 TL/m² ücret alınacak.

2021 kira lojman bedelleri | 2020 lojman kira bedelleri | Milli emlak genel tebliğ 2021

ISINMA GİDERLERİ

Kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,29 TL/m² olarak alınacak.

Tebliğ 15 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

2021 kira lojman bedelleri | 2020 lojman kira bedelleri | Milli emlak genel tebliğ 2021

2020 LOJMAN KİRA BEDELLERİ

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2020 lojman kira bedeli 2,69 TL/m², Kalorifersiz konutlarda 2020 lojman kira bedeli 4,21 TL/m², Kaloriferli konutlarda 2020 lojman kira bedeli 5,53 TL/m² olarak belirlendi.

FATURA GİDERLERİ

Elektrik ve su faturası ortak olan binalar için 2020 yılında kiraya ek ödenecek olan rakamlar ise Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,23 TL/m², Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,06 TL/m², Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,29 TL/m², Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,57 TL/m² olarak belirlendi.

100 m² bir lojman dairesi için 2021 kira hesaplaması:

  • Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda  2,69 TL X 100 = 269 TL
  • Kalorifersiz konutlarda 4,21 TL x 100 = 421TL
  • kaloriferli konutlarda 5,53 TL x 100 = 553 TL

2021 kira lojman bedelleri | 2020 lojman kira bedelleri | Milli emlak genel tebliğ 2021

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞ 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2021 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kira bedelleri

MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 4,80 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 6,30 TL/m²,

kira bedeli alınır.

Kira bedeline yapılacak ilaveler

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,74 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,4 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21 TL/m²,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61 TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65 TL/m²,

ilave kira bedeli alınır.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

MADDE 5 – (1) Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,29 TL/m² tahsil edilir.

Kira bedellerinin hesaplanması

MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 3/1/2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT