2021 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama branş dağılımı 2021

Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2021 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama branş dağılımı 2021 nasıl? Sözleşmeli öğretmenlik kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? 2021'de Hangi Branşta Kaç Öğretmen Ataması Olacak? Ocak ayının ortalarına gelmemizle öğretmen atama süreci hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

2021 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama branş dağılımı 2021

Geçtiğimiz yıl atama süreçleri Ocak ayında başlamıştı. Bu nedenle bu yıl öğretmen adaylarının umutları ve beklentileri had safhaya ulaşmış durumda. Ocak ayı sona ermeden MEB'den öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika açıklamaları bekleniyor. Peki 2021 Öğretmen Atama Takvimi Belli Oldu Mu? 2021 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama branş dağılımı 2021 nasıl olacak? 

2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Takvim henüz açıklanmadı. Atama kontenjanı da henüz belli olmadı. Bakan Selçuk 2021 yılında öğretmen ataması olacak mı sorusuna şöyle yanıt verdi;

''Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz.''

60 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 60 bin öğretmen ataması olacak mı sorusuna ''İmkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkanlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığında değil.'' yanıtını verdi.

Selçuk; ''Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız.'' dedi.

2021 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama branş dağılımı 2021

MEB KAÇ BİN ÖĞRETMEN ALACAK?

MEB'de norm kadro verilerine göre 140 binden fazla öğretmen ihtiyacı bulunuyor. En çok öğretmen ihtiyacı bulunan branş ise özel eğitim branşı. 2021 yılında en az 40 bin öğretmen ataması planlanıyor. 

2021 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama branş dağılımı 2021

ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI 2021

BRANŞLAR         TAHMİNİ KONTENJANLAR

 • Sınıf Öğretmenliği         3880
 • İngilizce         1985
 • Din Kült. ve Ahl.Bil.         1836
 • Özel Eğitim         1802
 • İlköğretim Mat Öğr.         1757
 • Okul Öncesi Öğrt         1609
 • Türkçe         1325
 • PDR         1205
 •  Fen Bilimleri         1191
 • Beden Eğitimi         890
 • Sosyal Bilgiler         765
 • Matematik         635
 • Türk Dili ve Edebiyatı         596
 • İ.H.L. Meslek Dersleri         591
 •  Görsel Sanatlar         575
 • Bilişim Teknolojileri         571
 • Müzik         501
 •  Arapça         500
 •  Fizik         305
 • Kimya         301
 • Tarih         242
 • Almanca         212
 • Coğrafya         189
 •  Felsefe         182
 • Biyoloji         109
 • DİĞER BRANŞLAR         102
 •  Elektrik-Elektronik Tek.         101
 •  Çocuk Gelişimi ve Eğit         88
 •  Teknoloji ve Tasarım         77
 •  Muhasebe ve Finansman         68
 •  Giyim Üretim Teknolojisi         63
 •  Elektrik-Elektronik Tek.         55
 •  Makine Tek./Makine          35
 •  Sağlık/Hemşirelik         35
 •  Tekstil Tek./Tekstil         32
 •  El San.Tek./El Sanatları         31
 •  Kuyumculuk Teknolojisi         30
 •  Harita-Tapu-Kadastro/         30
 •  Tesisat Teknolojisi ve İkl         29
 •  Adalet         28
 •  Halkla İlişkiler ve Org          28
 •  Mobilya ve İç Mekan Tas.         27
 •  El San.Tek./Nakış         27
 •  Grafik ve Fotoğraf/Grafik         26
 •  Sağlık/Acil Sağlık Hiz.         25
 •  Güzellik ve Saç Bakım         21
 •  Sağlık Bilgisi         21
 •  Gıda Teknolojisi         21
 •  Hasta ve Yaşlı Hizmetleri         20
 •  İnşaat Tek./Yapı Tasarımı         20
 •  Tekstil Teknolojisi/Trik         20
 •  Sanat Tarihi         20
 •  Denizcilik/Gemi Yön.         20
 •  Sağlık/Sağlık Hizmetleri          20
 •  Yenilenebilir Enerji Tek.         20
 •  Endüstriyel Otomasyon          19
 •  Metal Teknolojisi         15
 •  Seramik ve Cam Tek.         12
 •  Konaklama ve Seyahat          12
 •  Büro Yönetimi         11
 •  Radyo-Televizyon         10
 •  Ulaştırma Hizmetleri         9
 •  Yiyecek İçecek Hiz.         9
 •  Motorlu Araçlar Tek.         9

Tablo fikir verme amaçlı TAHMİNİ olarak oluşturulmuştur. Branş kontenjan dağılımları ilerleyen süreçlerde MEB tarafından açıklandığı zaman da değerlendirme kıyaslama yapılması için yine haberlerimizde kullanılacaktır.(Kaynak mebpersonel.com)

2021 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama branş dağılımı 2021

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Yaş şartlarını taşımak, (Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler)

3. Öğrenim şartlarını taşımak, (Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.)

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.

8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak, Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak, Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡