23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, açık mı? | 23 Nisan bankalar tatil mi 2021?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala, kamu kurumunda o tarihte işi olan internet kullanıcıları aramalara başladı. Peki 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, açık mı? | 23 Nisan bankalar tatil mi 2021? İşte detaylar...

23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, açık mı? | 23 Nisan bankalar tatil mi 2021?

23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, açık mı? | 23 Nisan bankalar tatil mi 2021? Dünyada milli bayramı çocuklara armağan edilmiş tek ülke olan Türkiye'de, 23 Nisan kutlamalarına saılı günler kaldı. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisam 1920'den beri her sene coşku ve heyecanla kutlanan Ulusa Egemenlik bayramımızda kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet gösterip göstermeyeceği ise merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

23 NİSAN'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU? 23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI 2021?

1920 tarihinde birinci meclisin açılmasının ardından 23 Nisan günü milli bayram ilan edildi. Bu kapsamda 23 Nisan tarihi her yıl resmi tatil olarak kabul edilir. Özel sektör çalışanlarını kapsamayan tatil hakkı, kamu kurum ve kuruluşları, devlet daireleri çalışanları ve örgün okullarda eğitim gören öğrenciler için tatil edilir. Bu kapsamda, bankalar da kamu kurumları arasında yer aldığından 23 Nisan 2021 günü bankalar hizmet vermez. 

23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, açık mı? | 23 Nisan bankalar tatil mi 2021?

23 NİSAN BANKALAR TATİL Mİ 2021?

23 Nisan tarihi, her yıl bankalarda tatil günü olarak kabul edilir. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yanı sıra 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ve 1 Ocak tarihleri de bankaların resmi tatil günlerindendir. 

Bankalar dışında, yukarıda belirtilen resmi tatil günlerinde, faaliyet göstermeyen diğer kurumlar şöyledir:

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
 • Başbakanlık
 • Adalet Bakanlığı
 • Milli Savunma Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Ulaştırma Bakanlığı
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Yargıtay
 • Sayıştay
 • Danıştay
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu
 • Merkez Bankası
 • Rekabet Kurumu
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Devlet İstatistik Enstitüsü
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Merkezi Finans ve İhale Birimi
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 • Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
 • YÖK Başkanlığı
 • Savunma Sanayi Müsteşarlığı
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • TAPDK
 • Türk Akreditasyon Kurumu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
 • Devlet Personel Başkanlığı
 • İnsan Hakları Başkanlığı
 • Türkiye Atom Enerji Kurumu
 • TÜBİTAK
 • Şeker Kurumu
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı
 • GAP İdaresi Başkanlığı
 • Özürlüler İdaresi Başkanlığı
 • KOSGEB
 • TİKA
 • Türk Standartları Enstitüsü
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İş Kurumu
 • Özel Çevre Koruma Kurumu
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
 • Eximbank Genel Müdürlüğü
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
 • TRT Genel Müdürlüğü 

23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, açık mı? | 23 Nisan bankalar tatil mi 2021?

Yukarıda belirtilen kamu kurumlarına bağlı kuruluşlar da resmi tatil günlerinde izinli sayılmaktadır.

23 NİSAN NEDEN KUTLANIR?

23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarih olarak bilinmektedir. Bu tarihte, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, son zamanlarda başarısızlıklarının kurbanını halkına ödeten Osmanlı'dan farklı bir devlet için ilk temel atılmıştır. 

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 21 Nisan 1920'de Heyet-i Temsiliye'yi temsilen meclisi Ankara'da toplanmaya çağırdı. 23 Nisan Cuma günü Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından dualar ile meclis açıldı. Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti ve Meclis-i Mebûsan üyelerinden oluşan 324 milletvekili ile kurulan meclis, zorluklar nedeniyle 115 milletvekili ile açıldı. Mustafa Kemal Paşa, seçimle ilgili yayınladığı ilk tebliğde "Meclis-i Müessisan/ Kurucular Meclisi" önerisinde bulundu, farklı fikirlerden sonra ise aynı gün gerçekleşen toplantıda meclis adının "Türkiye Büyük Millet Meclisi" olmasına karar verildi.

23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, açık mı? | 23 Nisan bankalar tatil mi 2021?

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu.1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

Türk Milleti'nin ulusal egemenliğini ilan ettiği bu önemli gün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Bayram oalrak kutlanmasına karar verilen bugünün çocuklara verilmesinin nedeni ise Gazi Mustafa Kemal'in, çocukları ülkenin geleceği, yarının büyükleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mirasçıları olarak görmesidir. Öyle ki dünyada, milli bayramı çocuklara ithaf ve armağan edilen bir başka ülke daha yoktue. Bu sebeple, 23 Nisan günü ülkeye diğer ülkelerin çocukları gelir, kutlamalar tüm dünya ülkelerinin çocuklarıyla birlikte yapılır. Okulların vesile olduğu bu ziyaretlerde, farklı milletlerden çocuklar Türk ailelerin yanında kalarak belirli bir süre geçirir. Böylelikle hem kültürler kaynaşır, hem çocuklar farklı ırkları tanımış ve sosyalleşmiş olur. 

23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, açık mı? | 23 Nisan bankalar tatil mi 2021?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde " 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" olarak kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Hâkimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, açık mı? | 23 Nisan bankalar tatil mi 2021?

23 NİSAN'DA NE OLDU?

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir.

23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, açık mı? | 23 Nisan bankalar tatil mi 2021?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
Son Haberler
Son dakika... İYİ Parti'de istifalar durmuyor! İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da istifa etti!
Son dakika... İYİ Parti'de istifalar durmuyor! İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da istifa etti!
Kombi ustasından doğalgaz tasarrufuna dair püf noktaları!
Kombi ustasından doğalgaz tasarrufuna dair püf noktaları!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un çocuk gibi ağladı! Vatandaşlarına böyle seslendi!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un çocuk gibi ağladı! Vatandaşlarına böyle seslendi!
Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu yol verme kavgasında iki kişi tarafından darp edildi!
Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu yol verme kavgasında iki kişi tarafından darp edildi!
Çok Okunanlar
Altın neden sert düştü! 6 Arlık güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın neden sert düştü! 6 Arlık güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Araç sahiplerini mutlu edecek haber! Akaryakıta indirim geliyor, İşte İstanbul'da motorinin yeni fiyatı
Araç sahiplerini mutlu edecek haber! Akaryakıta indirim geliyor, İşte İstanbul'da motorinin yeni fiyatı
Son dakika... İYİ Parti'de istifalar durmuyor! İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da istifa etti!
Son dakika... İYİ Parti'de istifalar durmuyor! İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da istifa etti!
Ünlü sunucu Mesut Yar canlı yayında Sözcü TV'den istifa etti! 'Tek bir kırmızı çizgim var' diyerek aday adaylığını açıkladı
Ünlü sunucu Mesut Yar canlı yayında Sözcü TV'den istifa etti! 'Tek bir kırmızı çizgim var' diyerek aday adaylığını açıkladı
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'