1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 29 Ekim eczaneler kapalı mı, açık mı 2021? 29 Ekim nöbetçi eczaneler 2021?

29 Ekim eczaneler kapalı mı, açık mı 2021? 29 Ekim nöbetçi eczaneler 2021?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim eczaneler kapalı mı, açık mı 2021? 29 Ekim nöbetçi eczaneler 2021?

29 Ekim eczaneler kapalı mı,  açık mı 2021? 29 Ekim nöbetçi eczaneler 2021?

Türkiye Cumhuriyetinin önemli günlerinden olan Cumhuriyet Bayramı her yıl  29 Ekim 1923 yılında KKTC'de ve  ülkemizde düzenli olarak kutlanıyor. 28 Ekim öğleden sonra 29 Ekim gününün bitimine kadar resmi tatil olacak. Bu kapsamda 29 Ekim eczaneler kapalı mı,  açık mı 2021? 29 Ekim nöbetçi eczaneler 2021? konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

29 EKİM ECZANELER KAPALI MI? AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı Resmi Gazete yer alan resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 28 Ekim öğleden sonra başlamak üzere 29 Ekim gününün bitimine kadar 1,5 gün resmi tatil olacak. Kamu kurumlar 1,5 günlük süre boyunca tatil olacak. Eczaneler de 29 Ekim günü kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek.

29 Ekim eczaneler kapalı mı? Açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczaneler

29 EKİM NÖBETÇİ ECZANELER

29 Ekim'de nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek. Bizlerde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde vatandaşlara hizmet verecek olan eczanelerin listesini yayınladık. Öte yandan yaşadığınız ildeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek için ilinizdeki Eczacılar Odasının internet sitesinden nöbetçi eczaneler seçeneğine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER

29 Ekim eczaneler kapalı mı? Açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczaneler

29 EKİM'DE NE OLDU? NE İLAN EDİLDİ?

Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı yolunda atılmış önemli bir adım olmuştu. Saltanatın kaldırılması karşısındaki tepkiler Mustafa Kemal Atatürk'ü bu yolda daha kararlı olmaya itti.

Meclis'te hükümet kurulması çalışmalarında çekilen güçlüklerle karşılaşıldı. Atatürk'e doğrudan karşı çıkamayanlar vekiller  kurulunu çalışamaz hale getirdiler.

1921 Anayasasına göre meclis hükümeti sisteminde bakanlar tek tek onaylanarak seçiliyor ve çoğunluk uygulanması yapılıyordu. Hiç kimse çoğunluk oyunu alamadığı için Bakanlar Kurulu oluşamıyordu. Ayrıca yeni Türk devletinin adının konması gerekiyordu. Mustafa Kemal Atatürk artık bu sorunun da çözümünde ısrarcıydı.

Hükümet buhranının devam ettiği günlerde  Mustafa Kemal, İsmet Paşa, Kazım Paşa ve Fethi Bey'le Çankaya yemeğinde, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" diyerek İsmet Paşa'ya 28 Ekim 1923'te  Anayasa'da cumhuriyetin ilanı için gerekli değişikliği yapacak bir kanun tasarısı hazırlaması görevini verdi. Önerge hazırlandı ve 29 Ekim 1923'te saat 18.45'te TBMM Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi.

29 Ekim resmi tatil mi 2020 ? Kaç gün? Hangi gün? Kaçıncı yıl dönümü? 29 Ekim'de ne oldu? Ne ilan edildi?

CUMHURİYETİN NEDEN İLAN EDİLDİ MADDELER HALİNDE

- Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olmasının ancak Cumhuriyet rejimi ile sağlanabileceği,

- Saltanatın kaldırılması ile, rejim sorunu, devlet başkanlığı sorunu, devletin adının belirlenmesi, vekiller heyetinin sağlıklı seçilmesi sorununun çıkması,

- Hükümet bunalımının ortaya çıkması ve bunun ivedilikle giderilmesi,

- Çağdaşlaşma yolunda adımların atılması için demokratik zeminin oluşturulması gerekliliği,

- Bazı kimselerin devlet başkanı olarak halifeyi göstermeye başlaması.

CUMHURİYETİN İLAN EDİLMESİNİN SONUÇLARI

- Ulusal egemenliğe geçiş süreci tamamlandı.

- Yeni devlet düzeni hukuki bir zemine oturtuldu.

- Meclis Hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi. Hükümet kurması kolaylaştırılarak hükümet bunalımının önüne geçildi.

- İnkılapların yapılması için demokratik ortam hazırlanmış oldu.

- Devlet, meclis ve hükümet başkanlıkları ayrıldı.

- Rejimin adı konarak rejim sorunu çözülmüş oldu. Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesi uygulanmaya başlandı.

29 Ekim resmi tatil mi 2020 ? Kaç gün? Hangi gün? Kaçıncı yıl dönümü? 29 Ekim'de ne oldu? Ne ilan edildi?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ 2021? HANGİ GÜN? KAÇ GÜN?

29 Ekim günü 2021 yılında Cuma gününe denk gelmektedir. 29 Ekim resmi tatiller arasında yer aldığı için Cuma günü tatildir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk (1,5) gün resmî tatildir.

KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Bu yıl Cumhuriyetinin ilanının 98. yıl dönümünü kutlanacak.

29 Ekim resmi tatil mi 2020 ? Kaç gün? Hangi gün? Kaçıncı yıl dönümü? 29 Ekim'de ne oldu? Ne ilan edildi?

29 EKİM SÖZLERİ ATATÜRK SÖZLERİ

* Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

* Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk’ün S.D. I, S. 372)

* Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)

* Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)

* Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)

29 Ekim sözleri nelerdir? Atatürk'ün sözleri nelerdir? 29 Ekim mesajları nelerdir?
Büyük Türk Milletinin şanlı tarihindeki en parlak başarılarından biri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yılını kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.

Cumhuriyetimizin 94. yılının gurur ve heyecanını yaşadığımız bu günde tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını en samimi duygularla kutlarım.

29 Ekim sözleri nelerdir? Atatürk'ün sözleri nelerdir? 29 Ekim mesajları nelerdir?

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.

Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.

Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.

Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.

29 Ekim sözleri nelerdir? Atatürk'ün sözleri nelerdir? 29 Ekim mesajları nelerdir?

Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Tüm temennim bu yılın ”Cumhuriyet” kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere; Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Aydınlığı söndürmek isteyen art niyetli zihniyetlerin varlığına inat yılmadan bugüne ulaşan ve büyüyen Cumhuriyetin ilerleyişini kimse durduramayacak. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Benim nâciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet Bayramınız 94. yıl dönümü Kutlu Olsun…

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

29 Ekim sözleri nelerdir? Atatürk'ün sözleri nelerdir? 29 Ekim mesajları nelerdir?


Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

29 Ekim sözleri nelerdir? Atatürk'ün sözleri nelerdir? 29 Ekim mesajları nelerdir?

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk"ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

29 Ekim sözleri nelerdir? Atatürk'ün sözleri nelerdir? 29 Ekim mesajları nelerdir?

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak siizsiniz.

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk”ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

29 Ekim sözleri nelerdir? Atatürk'ün sözleri nelerdir? 29 Ekim mesajları nelerdir?

Cumhuriyet”in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. “Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun”

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Cumhuriyet Bayramını kutluyor, herkese esenlikler diliyorum.

29 Ekim sözleri nelerdir? Atatürk'ün sözleri nelerdir? 29 Ekim mesajları nelerdir?

CUMHURİYET BAYRAMI 2-3-4-5 KITALIK ŞİİRLER

Cumhuriyeti kurdun,

Umudum hürriyetim oldun.

Milletimizle bir bütün olduk,

Hürriyetimizi kurduk..

Unutmadık seni atam,


Rahat uyu sen rahat uyu.

İzinde gidiyoruz,

Yarınlara daha aydın bakıyoruz.

En güzel özgürlüğü,

Türkiye’mde yaşıyoruz

 

Varol Sen Cumhuriyet

Kurdu Ata'm cumhuriyet

Bitti artık meşrutiyet

Özgür artık tüm millet

Varol sen Cumhuriyet!

 

Cumhuriyet, Cumhuriyet

Ne güzel şey hürriyet

Bu vatan sensiz olmaz

Varol sen Cumhuriyet!

29 Ekim resmi tatil mi 2020 ? Kaç gün? Hangi gün? Kaçıncı yıl dönümü? 29 Ekim'de ne oldu? Ne ilan edildi?

Atatürk’ün İzinde (Birkan Soylu)

Cumhuriyetle gelen,

Günlerle güldük

Atatürk’ün izinde,

Mutluluğa yürüdük

 

Cumhuriyeti seven,

Her Türk’ü övdük

Atatürk’ün izinde,

Bir çığ gibi büyüdük

 

Cumhuriyet (İ.H. Talas)

Bilirmisin yavrum sen?

Ne acı günler gördük?


Cumhuriyetle geçen,

Günlerde ancak güldük.

 

Mutlu günler bizimdir

Acı yok artık Türk’e

Bugünü kuran kimdir ?

Saygı duy Atatürk’e.

 

Cumhuriyet (V. Ötüken)

Cumhuriyet kalbimde

Sönmeyen bir ateştir

Vatanımın ufkunda

Parlayan bir güneştir.

 

Ata’ nın armağanı

Yüce Cumhuriyeti

Korumak ödevimdir

Bu kutsal emaneti.

29 Ekim resmi tatil mi 2020 ? Kaç gün? Hangi gün? Kaçıncı yıl dönümü? 29 Ekim'de ne oldu? Ne ilan edildi?

CUMHURİYET (B. Kemal Çağlar)

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

 

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.
 

Cumhuriyet

29 Ekimde Cumhuriyet kuruldu.

Ulus özgür sesini

Tüm dünyaya duyurdu.

Al bayrağım göklerde

 

Övünçle dalgalanır.


Cumhuriyet bayramı

Hep kıvançla kutlanır.

 

Cumhuriyet

Aydınlatan yolumu

Sensin ey Cumhuriyet

Güçlendiren kolumu

Sensin ey Cumhuriyet

 

Atatürk’ten armağan

Bize bu cennet vatan

Sonsuza dek yaşayan

Sensin ey Cumhuriyet

 

Bayram Günü (Necla Özatağan)

Bugün bayram diye,

Balkona bayrak astık,

Stadyuma giderek,

Törenlere katıldık.

Hepimiz coşkuluyduk,

Atam’ la gururluyduk.

 

En Güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 3 kıtalık olanlardır. Bunlardan bazıları şunlardır;

29 Ekim (Berk Sönmez)

Geldi 29 Ekim

şenlendi sokaklar

Gelin çocuklar

Bayram yapalım.

 

Gitti padişahlık

Geldi Cumhuriyet


Gelin çocuklar

Bayram yapalım

 

Cumhuriyeti kuran

Atamızı analım

Gelin çocuklar

Bayram yapalım

 

Cumhuriyet (Hülya Önel)

Yirmi Dokuz Ekimde,

Cumhuriyet kuruldu

Ulus özgür sesini,

Tüm dünyaya duyurdu.

 

Cumhuriyet bizlere

Armağandır Ata'dan

Egemenlik sesleri

Yükseldi Ankara'dan.

 

Al bayrağım göklerde,

Övünçle dalgalanır.

Cumhuriyet Bayramı,

Hep kıvançla kutlanır.

 

En Sevinçli Günümüz (İsmail Hakkı Sunat)

Cumhuriyet Bayramı

En sevinçli gün bize.

Diye söze başladı,

Öğretmenim dün bize.

 

Kurtuluş Savaşı'nı,

Kazanınca ordumuz,

Temizlendi düşmandan,

Baştan başa yurdumuz.

 

Padişahlık devrini,

Temelinden devirdik.

Yurdumuzu apaydın,

Bir cennete çevirdik.

 

29 Ekim (Fethi Bolayır)

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

 

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

 

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Atatürk'üm Sen Yokken (Nurşen Gülşen Akkuş)

Bir Cumhuriyet günü

Kalbimizde anılıyorsun

Belki o zaman uyuyorsundur

Atatürk'üm sen yokken

 

Duydun mu sesimizi

Atatürk'üm derken

Yankılandı her taraf

Atatürk'üm sen yokken

 

Bir cevap ver ne olur

Aklım hayalim durur

Annem teselli etti

Atatürk'üm sen yokken

 

29 Ekim (Ali Püsküllüoğlu)

Cumhuriyet bayramı

Geldi bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

 

Sokaklarda, evlerde

Al bayrak dalgalanır.


Onun o al rengini

Bütün bir dünya tanır.

 

Yirmi dokuz Ekimi

Karşılarız neşeyle

Çünkü bugün erdik,

Büyük Cumhuriyet'e

 

Yürüyün arkadaşlar

Hep ileri koşalım,

Bugün bayramımız var,

Gelin bayramlaşalım.

Cumhuriyet Bayramı(İ. Hakkı Talas) 

Bir zamanlar yurdumuzda

Bir başka devlet varmış,

Başındaki padişah

Ne isterse yaparmış.

 

Millet onun yanında

Köle imiş, kul imiş,

Türklerin vatanında

Yıllar sürmüş bu gidiş.

 

Vatan kalmış bakımsız

Millet fakir perişan

Sönüp gitmiş eski hız

Yurda saldırmış düşman.

 

Atatürk padişaha

Düşmana karşı durmuş,

Yurdumuzu kurtarmış

Cumhuriyeti kurmuş.

Cumhuriyet(Vasfi Mahir Kocatürk)

Al yıldızlı al bayraklar,


Her yanda dalgalanıyor.

Süslendi evler, sokaklar

Renk renk ışıklar yanıyor.

 

Yirmi üç yıl önce bugün.

Cumhuriyet kurdu millet,

Bize büyük Atatürk'ün,

Armağanı Cumhuriyet.

 

En birinci vazifemiz,

Onun yolunda yürümek.

Canımız gibi koruruz,

Cumhuriyet Türklük demek.

 

Sevinçle, sağlıkla geçsin.

Sabahımız, akşamımız.

Kutlu olsun hepimize,

Cumhuriyet Bayramımız.

 

29 Ekim (N. Necati Öngay)

Bin dokuz yüz yirmi üç,

Saat tam 20.30,

Duyurdu bir iki, üç.

Yüz bir pare topumuz

Sanlı büyük ordumuz

Ünümüzü dünyaya

 

Dağ, taş, dere, ova, çay;

Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay.

Asker, işçi, okullu

Neşe île dopdolu

Varol ey Cumhuriyet!

Adı güzel hürriyet!

 

Dökülen kanımızla


Sönmez inancımızla,

Kavuştuk bizler sana

Can veririz uğruna.

Gel tatlı şenliğimiz,

Gel kutlu benliğimiz,

 

Sen, bizim yüzümüzsün,

Gönlümüz gözümüzsün,

Damarımızda kansın.

Dizimizde dermansın.

Selam ey cumhuriyet!

Selam ey büyük millet!

 

Cumhuriyet (Hüseyin Karadeniz)

Tarifin fazilettir,

Başkası eziyettir.

Tek hâkimin millettir,

Cumhuriyet çok yaşa.

 

Koruyacak millettir,

Yaşaman bir servettir,

Türk olmak bir şereftir,

Cumhuriyet çok yaşa.

 

Çarpan tek bir yürektir,

Hür yaşamak gerekir,

Anmak büyük şereftir,

Cumhuriyet çok yaşa.

 

Karanlıklar yok ettin,

Dünyaya sevgi ektin,

Sen bulunmaz nimettin,

Cumhuriyet çok yaşa.

Atatürk Ve Cumhuriyet(Cemal Oğuz Öcal)

Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk,

Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!..

Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın,

Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nın!...

 

Haykırdı kadın, erkek: "İhtilâl var, ihtilâl"!

Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl...

Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı,

Bütün millet "Kemal"in etrafında toplandı!..

 

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara

Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!..

Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:

Irkının şahlanışı ısırttı "Garb"a dudak!..

 

Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından,

Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!

Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler,


Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..

 

Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi,

Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!..

Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,

Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!..

 

Değildir zindan artık bize Anadolu'muz,

Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!..

Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden,

Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!..

Yaşasın Cumhuriyet (Rakım Çalapala) 

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

 

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

 

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

 

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,


Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

 

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

 

Cumhuriyet Güneşi (Fahrünissa Elmalı)

Cumhuriyetten önce,

Köle gibiydi millet.

Sade bir tek kişinin,

Emrindeydi memleket.

 

Yoksulluk, bilgisizlik,

Sardı dört yanımızı.

Yaşardık, dişimize

Takarak canımızı.

 

Düşmanlar da üstelik,

Saldırınca vatana.

Başkaldırdı Atatürk,

Yurdumuzu satana.

 

Toplanıp etrafına,

Dünyaya ateş açtık.

Dört yıl yokluk içinde,

Kahramanca savaştık.

 

Nihayet temizlendi,

Yabancılardan vatan.

Cumhuriyet güneşi,

Parladı işte o an.

 

Onun ışıklarıyla,

Kavuştuk hürriyete.

Her gün bir bayram etsen

Azdır cumhuriyete.

 

Cumhuriyet (Halil Soyuer)

Biziz bu memleketin,

Kanı, iliği, eti,

Yirmi dokuz Ekim'de,

Kurduk Cumhuriyeti.

 

Yirmi dokuz Ekim'de,

Yeni bir ay parladı.

İşte bu parlak ayın,

Cumhuriyettir adı.

 

Yirmi dokuz Ekim'de,

Bütün ışıklar yansın,

Caddeler baştan başa,

Bayraklarla donansın.

 

Şerefimiz var, yurdun,

Toprağında, taşında.

Dinç cumhuriyetimiz,

Tam ..........yaşında.

 

Elele tutuşalım,

Hiç değişmez bu niyet,

Yaşasın Türk Milleti,

Yaşasın Cumhuriyet.

 

Cumhuriyet Bayramı (Hayati Otyakmaz)

Cumhuriyet Bayramı

Geldi yine çocuklar

Bayraklarla donandı

Ülkemizde sokaklar

 

Okullarda evlerde

Al Bayrak dalgalanır

Onun ak Hilâlini

Bütün bir dünya tanır

 

Yirmi dokuz ekimi

Bekliyoruz sevinçle

Tutkunuz hürriyete

Bir de Cumhuriyet’e

 

Yürüyelim çocuklar

Durmayalım koşalım

Bugün bayramımız var

Bayram edip coşalım

 

Müslüman Türk çocuğu

Vatan sana emânet

İlim iman irfanla

Yurda gelir selâmet.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri lise düzeyinde de yazılabilir. Önemli olan 29 Ekim ruhunu yansıtabilmesidir.

Müjdeler var yurdumun toprağına, taşına;

Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına!

Bu rüzgarla şahlanmış dalga dalga bayrağım;

Başka bir tuğ yaraşmaz Türk’ün özgür başına.

 

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

 

Yılları bir çığ gibi aşarak hafta hafta,

Koşuyoruz durmadan kadın erkek bir safta…

Elimizde meşale; ilke ilke Atatürk,

Işıklarla donattık ülkeyi her hafta

 

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu

 

Aynı kandan feyz alır bunca toprak, bunca taş.

Kılıç tutan bilekler, verdi sabanla savaş.

Tekniğin dev nabzında her adım, her dakika,

Çarklarda aynı tempo, yüreklerde aynı marş

 

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu

 

Biz yürekten bağlıyız elli yıldır bu yola;

“Yurtta barış” ilk hedef, “Cihanda sulh” parola.

Koparamaz hiçbir güç bizi milli birlikten;

Atamızın izinden koşuyoruz kol kola

 

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

 

Yaşasın hür ulusum! Soylu gencim, benliğim!

Yaşasın şanlı ordum, sarsılmaz güvenliğim!

Ersin elli yıllarım nice mutlu çağlara;

Örnek olsun cihana devletim, düzenliğim!

 

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu

Bekir Sıtkı ERDOĞAN

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT