1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 3 Ocak 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

3 Ocak 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 3 Ocak 2020 Tarihli ve 30997 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı mı?

3 Ocak 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

3 Ocak 2020 Tarihli ve 30997 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

 YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI

1238 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Türkiye Sınırları Dışında Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2009)
–– Türk-Sloven Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2010)
–– Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Onuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2011)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2008)
–– Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2013)
–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Konya İli Sınırları İçerisindeki Bazı Taşınmazların TKİ Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2014)
–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
YÖNETMELİK
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrupa Sağlık Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2019 Tarihli ve 2015/18467 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2019 Tarihli ve 2018/9270 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/11/2019 Tarihli ve 2016/256 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 10. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3 Ocak 2019 Resmi Gazete Kararları!

HABERE YORUM KAT