1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 8 Nisan 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

8 Nisan 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 8 Nisan 2020 Çarşamba tarihli ve 31093 sayısı yayımlandı mı? sorusu internette araştırılıyor. İşte 8 Nisan tarihli Resmi Gazete kararları...

8 Nisan 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

8 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 58)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Yozgat İli Merkez İlçe, Medrese ve Yukarı Nohutlu (2. Mıntıka) Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2379)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2380)
–– 5564 Sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanuna Ekli Toksit Kimyasal Maddeler ve Bunların Prekürsörlerine İlişkin (1) Sayılı Cetvelin, 7/6/2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2381)
–– Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2382)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125)
YÖNETMELİKLER
–– Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2019 Tarihli ve 2016/10454 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 8 Nisan 2020 Resmi Gazete Kararları!

HABERE YORUM KAT