1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bölgesel Yenilik Stratejisi Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı

Bölgesel Yenilik Stratejisi Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Bölgesel Yenilik Stratejisi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Bölgesel Yenilik Stratejisi Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Bölgesel Yenilik Stratejisi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan Valandova, Ankara Kalkınma Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı Dr. Coşkun Şerefoğlu, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, yerel yönetim, STK'lar ve çok sayıda ilgili katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan Valandova, "Bölgesel Yenilik Strateji Planları öncelikle Ulusal Planla uyumlu olmalıdır. Birçok paydaşla bir araya gelinerek hazırlanan bölgesel ve ulusal kalkınma planları stratejiler, planlı kalkınma anlamında kamu, üniversite özel sektör ve STK'lara yol göstermektedir. 11. Kalkınma Planı çalışmaları bu süre zarfında hız kazanmış durumdadır. Bakanlık olarak yerelde kalkınma ajansları ile sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Kamu kurumları olarak sadece hibe vermek değil verilen desteğin izleme ve değerlendirme aşamasını da gerektiği gibi yaparak performans ve hedef odaklı yeni hibe programları sayısı artacaktır" dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı Dr. Coşkun Şerefoğlu ise yaptığı konuşmada, "Bölgesel Yenilik Stratejisinin çıkış noktasına bakıldığında küreselleşme kıskacında, bölgelerin kendilerine has değerlerini, güçlü yanlarını ve karşılaştırmalı üstünlüklerini ön plana çıkararak fırsata dönüştürmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Özetle, bugünün ağır rekabet koşullarında ayakta kalabilmek ve büyüyebilmek için, firmaların ürünlerini, hizmetlerini, iş yapış yöntemlerini, yapılanmalarını sürekli olarak değiştirmeleri, farklılaştırmaları ve yenilemeleri gerekmektedir.

Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesinden 4'ünü barındıran, 18 üniversitesiyle yaklaşık 300 bin yükseköğrenim öğrencisine ev sahipliği yapan, alanında öncü araştırma merkezleriyle geleceğe yön veren, kurumsal teknoparkları ve yenilikçi OSB'leriyle ilham veren bir kent kimliğine sahiptir. Değerli katılımcılar, Ankara Kalkınma Ajansı olarak, Ankara'nın bu potansiyellerinin farkındayız ve bunları katma değere dönüştürmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarından sonra, Prof. Dr. Erkan Erdil, "Akıllı Uzmanlaşma ve Türkiye Örneği" sunumunu gerçekleştirdi. Ardından, Dr Saygın Can Oğuz İzmir Kalkınma Ajansı "Bölgesel Yenilikçi Stratejisi" sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak Cem Bayrak, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Akıllı İhtisaslaşma Stratejileri Doğu Marmara Örneği" sunumunu gerçekleştirdi ve soru cevaplar ile toplantı son buldu.

Toplantı ile; kurumlarda akıllı ihtisaslaşma kavramına dair farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması, bölge ölçeğinde akıllı ihtisaslaşma stratejilerinin geliştirilmesinde koordinasyon sağlanması, kurumsal ve akademik tecrübelerin paylaşımı ve ağ oluşturulması gibi amaçlar hedefleniyor.

Bölgesel Yenilik Stratejisi Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı

Bölgesel Yenilik Stratejisi Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT