1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketini açıkladı! Yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketini açıkladı! Yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylar öncesinden müjdelediği ekonomide reform paketinin detayları, dün belli oldu. Peki Türkiye ekonomisini arşa yükseltecek yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var? İşte madde madde, tüm detaylarıyla ekonomide reform paketinin içeriği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketini açıkladı! Yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylar öncesinden müjdelediği ve dün kamuoyu ile detaylarını paylaştığı ekonomide reform paketi, Türkiye ekonomisini ileri taşıyacak birçok yeni adım içeriyor. Cari açığı azaltacak, kamu masraflarını kısacak, esnafa vergi kolaylığı sağlayacak ve 6 ay ödemesiz kredi imkanları sunan ekonomi paketinin merak edilen tüm detaylarını biz de madde madde haberimizde işledik. 

VERGİ MUAFİYETİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketinin en önemli ve dikkat çeken maddelerinden biri olan vergi muafiyetinden 80 bin esnaf faydalanacak. Bu kapsamda Vergi Usul Kanunu güncellenecek. 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" kuralacak. "Dijital Vergi Asistanı" sistemi oluşturulacak. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları revize edilecek. Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "Karşılıklı Anlaşma Yöntemi" kullanılacak. Mükellef ve İdare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları yaygınlaştırılacak. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak. Vergi iade incelemeleri süreleri kısaltılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketini açıkladı! Yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var?

KAMUDA KEMERLER SIKILACAK

Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilecek. Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayanlar kapatılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliği için düzenlemeler yapılacak. Soysal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, verilerin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek. Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketini açıkladı! Yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var?

Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalar azaltılacak. Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak. Kamu ve yerli sanayinin işbirliğini sağlayan ihale modelleri getirilecek. Kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak. Kamu alımlarında yerli malı kullanımının artırılması için şartname havuzları oluşturulacak. Zorunlu haller dışında DMO üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilecek. Kamu-özel işbirliğine çerçeve kanun çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketini açıkladı! Yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var?

BORÇ SENETLERİ TL CİNSİNDEN YAPILACAK

Türkiye'nin kur şoklarına karşı daha sağlam yapıda durması için borçlanmada sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek. Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak. Hazine'nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacak. İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketini açıkladı! Yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var?

FİYAT İSTİKRARI

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek; dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak. Gıda fiyatlarında dalgalanmayı önlemek için Erken Uyarı Sistemi kurulacak. Tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı'na açılacak. Gıda Bankacılığı cazip hale getirilecek. Hal Yasası Meclis'e sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketini açıkladı! Yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var?

6 AY ÖDEMESİZ 100 BİN LİRA KREDİ

Kredi Yaşam Döngüsü Projesi hayata geçirilecek. Yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacak. Sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunanların rehabilitasyonu için Girişim Sermayesi Fonları'nın kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yaşama imkânı olmayan donuk alacakların Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik mekanizmaları oluşturulacak. Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesi için mevzuat değişecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketini açıkladı! Yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var?

KATILIM BANKACILIĞI

Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak, katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecek. Katılım finans derecelendirmesi sistemi oluşturulacak. Katılım finans tahkim mekanizması İstanbul Tahkim Merkezi bünyesinde hayata geçirilecek ve İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) özel bir tahkim merkezi kurulacak. Risk Merkezi, yeniden organize edilecek. "TROY" ayrı bir şirket çatısı altında yapılandırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketini açıkladı! Yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var?

TAHVİL FONU - HALKA ARZ

Halka arz süreçleri kolaylaştırılıp, teşvik edilecek. Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin gerekli düzenlemeler tamamlanacak. Kamu hizmeti niteliği taşıyan, altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık alanlardaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi mümkün hale getirilecek. Yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek. Reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarını kolaylaştıracak Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketini açıkladı! Yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var?

CARİ AÇIKLA MÜCADELEDE İKİ YENİ BAŞKANLIK

Cari açıkla mücadelede önemli adımlar atılacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ile Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) oluşturulacak. Kurul, eylemlerin eşgüdümünü takip edecek. Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/ denetim kurullarında en fazla bir görev verilecek. TÜİK "ilişkili kuruluş" yapısına dönüştürülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketini açıkladı! Yeni açıklanan ekonomi paketinde neler var?

KADIN VE GENÇ İSTİHDAMINA TEŞVİK

Yatırımlarda öngörülebilirliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak ve yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla Özel Kesim Yatırımlarının Korunması'na yönelik sistem hayata geçirilecek. Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturulacak. Devlet destekleri reformu yapılacak. Teşvik sistemi sadeleştirilecek. Emsal ülkelerde yeni yatırım çekmek için uygulanan nakit teşvik modelleri ile rekabet edecek yaklaşımlar geliştirilecek. Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkân sağlanacak. Yatırım teşviklerindeki SGK prim desteği süresi, genç ve kadınların istihdam edilmesi durumunda uzatılabilecek.

Kaynak: Sabah

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT