1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan LGBT gençliğine ateş püskürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan LGBT gençliğine ateş püskürdü!

Boğaziçi Üniversitesi önünde kutsal Kabe'nin yanına LGBT bayrağı konulmuş bir görselin yere serilmesi olayına yönelik tepkiler çığ gibi büyürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılarak LGBT gençlerini eleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı ile LGBT bayrağının birleştirildiği bir görseli yere seren bir grup genç ülkede infiale neden olurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a kadar bir.ok önemli isim konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak dini değerlerin alaya alındığı bu eylemi kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olay üzerinden LGBT bireyi gençlere tepki göstererek Türk gençliğinin LGBT değil milletin tarihindeki şanlı gençlik olarak geleceğe taşınacağını belirtti. AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında,

"İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil, tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız. İşte siz bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz, LGBT gençliği değil. Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılan dökülen o kalpleri ayağa kaldıran gençlersiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhutbaşkanı Erdoğan'dan LGBT gençliğine tepki

LGBT NEDİR?

LGBTİ’nin açılımı “Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender ve İnterseks”tir. Eşcinsel hakları mücadelesinde anahtar kelime olarak kullanılmaya başlanan LGBTİ, bazen “queer” kavramı da dahil edilerek LGBTİQ şeklinde kullanılır.

LGBT veya GLBT, 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı ve 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı. Birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT topluluğu kullanımına geçti.

LGBT veya GLBT, 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı ve 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı. Birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT topluluğu kullanımına geçti.

Cumhutbaşkanı Erdoğan'dan LGBT gençliğine tepki

Bu bazen LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti) veya LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex), LGBTTIQ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex, Queer) şeklinde de kullanılmaktadır. 1900'lardan itibaren kullanılmaya başlayan "LGBT", eşcinsel hakları mücadelesinde kullanılan çatı kelimedir. Eşcinsel hareketi olarak adlandırılan LGBT hareketi, eşcinsel kelimesinin travesti, transseksüel ve biseksüelliği kapsamıyor oluşu nedeniyle çatı kelime olmaktan çıkmıştır. Hareket GLBTT kelimesini kullanmaya başlamış ancak lezbiyenlerin toplumda "yok" sayılıyor oluşu sebebiyle, L harfi başa alınmış ve kadınlara bir tür pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Yurtdışındaki bazı örgütler bu çatı kelimeye daha sonradan interseksüelleri temsilen I ya da queeri temsilen Q harflerini eklemişlerdir.

Yaygın olarak kullanılan ilk terim "eşcinsel" olmuş, cinsel devrimlerden önce ve süregelen homofobi için olumsuz çağrışımları taşımak için düşünülmüş ve yerini eğilimine göre belirleyen sözcükler almıştır. Bunlar; lezbiyen, gey, transseksüel gibidir.

LGBT bireyler günümüzde tanınmakta olup, zaman içinde genel toplum anlayışına karşı bireylerin de açık desteğini alan eşcinseller toplum tarafından marjinal bireyler olarak nitelendirilmektedir ve hâlen dünya genelinde eşcinsel bireyler toplumun sözlü ve cinsel tacizine uğramaktadır. Transseksüel aktris Candis Cayne'ın 2009 yılında dediği gibi; "Biz hala açıkça taciz edilebilir bireyleriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan LGBT gençliğine ateş püskürdü!

LGBT TARİHÇESİ

İnsanlık tarihi kadar eski LGBT ve eşcinsellik eski kaynaklarda M.Ö. 2000-3000 arasındaki döneme kadar uzanan LGBT'nin tarihi ile ilgili en eski yazılı belgeler Eski Mısır, Sümerler ve Hititlere uzanmaktadır. Bazı Mezopotamya tapınaklarında, yakın zamana değin Hindistan'da süren bir uygulamaya benzer biçimde, kutsal fahişelerin yanı sıra kültün hizmetine verilmiş eşcinsel fahişeler bulunmaktaydı. Yine LGBT tarihinde özel bir önemi olan iki eski Doğu halklarından Hititler ve Yahudiler tarihte yer almıştır. M.Ö. 1400'lerden kalma bir Hitit yasa derlemesinde erkekler arasında evliliğe izin veren bir madde belirlenmiştir. Bu yasa tarihte eşcinsel evliliğe izin tanıyan ilk yasa olma özelliğini de taşımaktadır. Bir diğer topluluk; Yahudiler ise eşcinselliğe karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınırlar. Batı uygarlığının eşcinselliği mahkûm etmesinin temelinde önce Musevilik, daha sonra Hristiyanlık kaynaklarında yer alan bu mücadele yatmaktadır.

Cumhutbaşkanı Erdoğan'dan LGBT gençliğine tepki

Akdeniz uygarlığında "LGBT" ve eşcinselliğin göreceli olarak daha serbest olduğu, sosyal açıdan kabul gördüğü, hatta bazı boyutlarıyla yüceltildiği bir ülke de Antik Yunanistan olup burada pederastik (Türkçe: erkeklerle genç erkekler arasındaki ilişki ve aşk veya (Türkçe: kadınlarla başka kadınlar arasındaki ilişki ve aşk edebi, sanatsal ve felsefi konuılarda saygınlık kazanmıştır. Bu saygınlığın Yunan Mitolojisine'de yansıdığı, Tanrı Zeus'un kartal kılığına girerek genç Ganymades'i kaçırmasından açıkça anlaşılabilir. Yine Eski Yunan sanatının büyük bölümünde eşcinsellik bir esin kaynağı olmuştur. Sanatta çıplak, yarı çıplak erkek figürleriyle başlayan bu akım, M.Ö. 4. ve 5. yüzyıllarda heykel sanatıyla daha da ilerlemiş ve tarihte bir daha eşine ulaşılamayan bir yoğunluğa ulaşmıştır.

Cumhutbaşkanı Erdoğan'dan LGBT gençliğine tepki

Eski Yunan şiirinde de eşcinselliğe dayanan esinin büyük yeri vardı. Ama yalnızca erkek eşcinselliği değil, kadın eşcinselliği de işleniyordu. Kendisi de biseksüel olan Sappho'nun şiirleri bunun kanıtıdır. Tarihi kaynaklarda Sapp­ho'nun Midilli (eski adıyla: "Lesbos")'ta sa­de­ce kız­ öğrencilerin eği­tim gör­dü­ğü bir cim­naz­yu­mu bulunmaktaydı. Ken­di­sinin de eş­cin­sel olduğu düşünülen Sapp­ho'nun cim­naz­yu­mu, öğ­ren­ci­le­ri ara­sın­da eş­cin­sel iliş­ki ya­şan­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le hal­kın ve yö­ne­ti­ci­le­rin tep­ki­si­ni çek­miş ve ada­da eşcinsel olduğu düşünülen kişilere karşı homofobik olay­lar ya­şan­mış­tı. Yine Sappho yazdığı şiirlerinde, kadın arkadaşlarına ve öğrencilerine tutkuyla ve aşk ile seslendiği için onun lezbiyen olduğu düşünülerek Lesbos Tiranı tarafından Sicilya'ya sürgüne gönderilmiştir. Sappho bir şiirinde imge olarak eşcinselliğe atıfla şöyle yazmıştır;

"Dön yalvarıyorum sana,
Süt beyazı tuniğini giyerek.
Ah güzel endamını nasıl bir ateş sarıyor,
Baştan çıkarıcılığın karşısında her kadın titrer"

LGBT HAKLARI

LGBT'ler arasında aktivist veya sosyal hareketin sıkça belirtilen bir amaç, LGBT kişiler için sosyal eşitliktir; bazı kişiler ayrıca LGBT toplulukları geliştirmek ya da daha geniş toplumu cinsel baskılardan kurtarmak için çabalamışlardır. Günümüzde örgütlenen LGBT hareketleri lobicilik ve sokak yürüyüşleri; sosyal gruplar, destek grupları ve topluluk etkinlikleri; dergiler, filmler ve edebiyat; akademik araştırma ve yazı; ve iş faaliyetleri gibi çok çeşitli siyasi eylemcilik ve kültürel faaliyetlerden oluşur.

Cumhutbaşkanı Erdoğan'dan LGBT gençliğine tepki

LGBT TERİMLERİ 

LEZBİYEN

Kadın kadına ilişki, aşk ve seks

GAY

Erkek erkeğe ilişki, aşk ve seks

BİSEKSÜEL

Biseksüel erkek veya biseksüel kadın ile diğer cinsel yönelimler arasında ilişki, aşk ve seks

TRANSEKSÜEL - TRAVESTİ - İNTERSEKSÜEL - TRANSGENDER

MTF erkek veya FTM kadın ile diğer cinsel yönelimler arasında ilişki, aşk ve seks

TOPLUMSAL CİNSİYET (GENDER) NEDİR?

Peki panseksüel nedir? Panseksüel test uygulaması var mı? Panseksüel ile biseksüel aynı mı? Panseksüel onur bayrağı nedir? İşte sorularınızın cevabı ve Panseksüel olan ünlüler... Kadınlara kadın olduğu için ve erkeklere erkek olduğu için toplumsal olarak yüklenen çeşitli roller ve sorumluluklar bütünüdür. Kadınlardan ve erkeklerden beklenen davranış biçimleri, cinsiyet kimliğine dair özellikler gibi durumları da içeren bu kavram, toplumsal cinsiyet rollerini doğurur. Doğuştan sahip olduğu cinsiyete uygun olduğu toplum tarafından belirlenmiş normlara göre yaşaması gerektiğini düşünen birey, toplumsal cinsiyet rolünü benimser ve davranışlarını/yaşantısını buna göre şekillendirir.

HETEROSEKSÜEL NEDİR?

Duygusal ve cinsel olarak karşı cinse ilgi duyan kişilere heteroseksüel (kısaca-kaba tabirle ‘hetero’) denir. Bunun normal ve genelgeçer cinsel yönelim olduğunu kabul eden anlayışa ise heteronormativite denir ve buna göre her insan, yalnızca karşı cinse ilgi duyuyorsa ‘normal’ kabul edilir. Kaos GL’nin tanımına göre, “İnsanların kadın ve erkek olarak ikiye ayrılmasını; cinsel ilişkilerin/evliliklerin sadece ve sadece karşı cinsiyetlere sahip kişiler arasında olabileceğini ve her cinsiyetin kendine has rolleri olduğunu iddia eden inançlar, düşünceler, normlar bütünüdür.”

EŞCİNSELLİK NEDİR?

Cumhutbaşkanı Erdoğan'dan LGBT gençliğine tepki

Basitçe, cinsel ve duygusal olarak kendi cinsinden olanları tercih eden, hemcinsine ilgi duyan kişilere eşcinsel denir. Erkek eşcinsellere gey, kadın eşcinsellere lezbiyen, kadınlarla veya erkeklerle, her iki cinsle de birlikte olmayı tercih eden ve her iki cinse de ilgi duyabilen kişilere de biseksüel denir. Eşcinsellik, bir cinsel tercih durumudur. Karşı cinsi değil, kendi cinsini veya her iki cinsi birden tercih etmektir.

TRANSEKSÜEL NEDİR?

Kendini karşı cinse ait olarak tanımlayan, cinsiyet bilinci doğuştan sahip olduğu fiziksel cinsiyetinden farklı olan kişilere transeksüel denir. Doğduğu cinsiyete ait hissetmeyen, yaşı ilerledikçe kendini karşı cinse daha yakın hisseden transeksüeller, zamanı geldiğinde fiziksel operasyonlarla ait hissettikleri cinsiyete sahip olurlar.

Transeksüellik bir tercih değildir. Cinsiyet değiştirme, “Ben artık erkek olmak istemiyorum, kadın olayım” diyerek gerçekleştirilen basit bir seçim olmaz. Özünde zaten kendini kadın hisseden kişi, gerekli fiziksel müdahalelere ve yaşamını kadın olarak sürdürme ihtiyacı duyar. Bu şekilde bakıldığında, transeksüellik doğuştan gelen bir bozukluk olarak kabul edilebilir ve kişi ameliyatla ait hissettiği cinsiyete sahip olduğu zaman iyileşir. Tersi durumda, doğuştan atanan cinsiyetine ait hissetmeyen kişiler bu beden içinde ve bu cinsel kimlikle yaşamaya mecbur bırakıldığında ciddi psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkar.

TRAVESTİ NEDİR?

Peki panseksüel nedir? Panseksüel test uygulaması var mı? Panseksüel ile biseksüel aynı mı? Panseksüel onur bayrağı nedir? İşte sorularınızın cevabı ve Panseksüel olan ünlüler... Dış görünümü ile karşı cinsi çağrıştıran kişilere travesti denir. Yani erkek olduğu halde kadın gibi giyinmekten veya davranmaktan hoşlanan veya kadın olduğu halde kendini erkeksi tavırlarda ve giyim kuşamda daha rahat hisseden kişilerdir.

TRANSGENDER NEDİR?

Transgender (transcendır diye okunur), biyolojik cinsiyetine ait hissetmeyen tüm bireyleri kapsayan bir terimdir. Transeksüeller de travestiler de transgender kavramına dahildir.

İNTERSEKS NEDİR?

Cumhutbaşkanı Erdoğan'dan LGBT gençliğine tepki

Anormal üreme ve cinsiyet organları ile doğmuş olan kişilere interseksüel denir. İnterseksüel Şalala’nın websitesinde yer alan tanımıyla: “İnterseks her interseks birey için bir kimlik kategorisi olmayabilir. Bazı interseks kişiler kendi kimliklerinin bir parçası şeklinde “interseks” kelimesini cinsel kimlik olarak kullanırken, bazıları da bunu bir tıbbi durum veya kendine özgü fiziksel durum olarak görmektedir. Bazı interseks bireyler kendilerini sıradan kadınlar ve erkekler olarak tanımlar ve yaşar. Gey, lezbiyen, biseksüel veya heteroseksüel yönelimli olabilirler ya da ikili cinsiyet sistemini reddederek kendilerini mevcut cinsel yönelim tanımlarına sokmayabilirler. Antroseksüel (insansevici) ya da panseksüel (tüm cinsel kimliklere cinsel arzu duyabilen) bazı intersekslerin cinsel yönelimlerini açıklamak için daha faydalı olabilir, örneğin romantik birliktelik yaşayan ve cinsel kimliklerini de interseks olarak tanımlayan iki interseksin yönelimini bu tanımlara sokabiliriz.”

QUEER NEDİR?

Cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimlerin sabit olmadığını, heteroseksüel veya homoseksüelleri, tüm insanları belirli kimlik tanımları üzerinden genellemenin doğru olmayacağını ifade eden tanımdır.

Cumhutbaşkanı Erdoğan'dan LGBT gençliğine tepki

HOMOFOBİ NEDİR?

Eşcinselleri kabul etmeme, duygusal ve toplumsal olarak eşcinsellere karşı negatif tutumlar içinde olma halidir. Yalnızca heteroseksüelliğin normal olduğunu ve eşcinselliğin bir hastalık, düzeltilmesi gereken yanlış bir durum olduğunu düşünen kişilere ‘homofobik’ denir. Uzun vadede ve toplumsal düzeyde homofobi, eşcinsel bireylere uygulanan ayrımcılık ve şiddet olaylarını tetikleyen tehlikeli bir durumdur.

TRANSFOBİ NEDİR?

Travesti ve transeksüellere yönelik ayrımcı, önyargılı ve hatta nefret dolu olma halini ifade eden kavramdır. Doğuştan sahip olduğu biyolojik cinsiyetinden ötürü kendisinden beklenen toplumsal cinsiyet rollerine uymayan kişileri dışlama, aşağılama ve yok saymayı da içerir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT