1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya Nüfus Günü mesajları

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya Nüfus Günü mesajları

Dünya Nüfus Günü 1987'den bu yana her yıl 11 Temmuz tarihinde kutlanmaktadır. Dünya nüfusu o dönemde 5 Milyarı geçmesi nedeniyle ilan edilen Dünya Nüfus Günü bu yıl da kutlanacak. İşte Dünya Nüfus Günü nedir? sorusuna yanıt ve Dünya nüfus günü mesajları...

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya Nüfus Günü mesajları

11 Temmuz 1987 günü bundan 30 sene önce Dünya Nüfus Günü ilan edildi. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye'de de 'Dünya Nüfus Günü' her yıl 11 Temmuz tarihinde kutlanıyor. Dünya Nüfus Günü, dünyanın hızla artan nüfusundan kaynaklanan problemlerin gündeme gelmesi, tartışılması ve çözümü için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Haberimizin devamında ''Dünya Nüfus Günü nedir?'' sorusuna yanıtları ve Dünya nüfus günü mesajlarını bulabilirsiniz..

DÜNYA NÜFUS GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenmekte ve bu temaya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
 
UNFPA, son yüzyılın en büyük küresel sağlık sorunu olan COVID-19 salgınının dünyadaki tüm insanları, özellikle de "kırılgan nüfus" olarak tanımlanan grupların sağlığını tehdit ettiğine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini şiddetlendirmekte olduğuna dikkat çekmektedir. UNFPA, salgının üreme sağlığını, haklarını ve üreme sağlığı hizmetlerine kesintisiz erişimi olumsuz etkilediğini belirterek, daha fazla sayıda kadın ve kız çocuğunun ailelerini planlama ve sağlıklarını koruma yeteneğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etmektedir.
 
Bu doğrultuda UNFPA tarafından 2020 yılı Dünya Nüfus Günü teması olarak "COVID-19'u frenlemek: Şimdi kadınların ve kız çocuklarının sağlıkları ve hakları nasıl korunabilir?" temasının vurgulanmasına karar verilmiştir. Bu konuda atılabilecek ilk ve en önemli adım söz konusu grupların mevcut durumlarına yönelik en güncel temel istatistiklere sahip olabilmektir. Haber bülteninde bu amaçla doğum, evlenme ve toplumsal cinsiyet istatistikleri konusunda temel bilgiler sunulmaktadır.

DÜNYADA NÜFUS İSTATİSLİKLERİ

Toplam doğurganlık hızı 1,88 çocuk oldu
 
Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.
 
Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2019 yılında 1,88 çocuk olarak gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2019 yılında 1,88 oldu. Bu durum doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.
 
Toplam doğurganlık hızı, 2001-2019

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya nüfus günü mesajları

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,89 çocuk ile Şanlıurfa oldu
 
Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3,89 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,37 çocuk ile Şırnak, 3,16 çocuk ile Ağrı ve 3,15 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,33 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,34 çocuk ile Kütahya ve Edirne takip etti.
 
Toplam doğurganlık hızının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 10 il, 2019

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya nüfus günü mesajları

Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması 1,56 çocuk oldu
 
Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının AB üyesi 28 ülkenin toplam doğurganlık hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 28 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,88 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,23 çocuk ile Malta olduğu görüldü.
 
Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2018

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya nüfus günü mesajları

Yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 oldu
 
Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.
 
Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2019 yılında binde 122 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.
 
 Yaşa özel doğurganlık hızı, 2001, 2019

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya nüfus günü mesajları

Adölesan doğurganlık hızı düştü
 
Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Yaşı çok genç olan annelerden doğan bebeklerin daha yüksek derecede hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıya kalmalarından dolayı adölesan doğurganlık konusu anne ve bebek sağlığının korunması bakımından oldukça önem taşımaktadır.
 
Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2019 yılında binde 17'ye düştü. Diğer bir ifadeyle, 2019 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 17 doğum düştü.
 
Adölesan doğurganlık hızı, 2001-2019

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya nüfus günü mesajları

Adölesan doğurganlık hızının AB üye ülkeleri ortalaması binde 9 oldu
 
AB üyesi 28 ülkenin adölesan doğurganlık hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 39 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 2 ile Danimarka oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2018 yılında binde 19 olan Türkiye, AB üyesi 11 ülke ile beraber AB ortalamasının üzerinde yer aldı.
 
Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 28,9 oldu
 
Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2019 yılında 28,9 oldu. Diğer yandan ilk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,4 oldu.
 
Annenin ortalama yaşı, 2001-2019

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya nüfus günü mesajları

Anne ölüm oranı yüz binde 13,6'ya geriledi
 
Anne ölüm oranı, bir yıl içerisinde gerçekleşen yüz bin canlı doğum başına anne ölümlerinin sayısı olarak tanımlanmaktadır. Anne ölümü, gebeliğin başlangıcından doğum sonrası 42. günü kapsayacak şekilde; kaza ve tesadüfi sebeplerden kaynaklanmayan, gebelik veya gebeliğin yönetiminden kaynaklı olarak veya gebeliğin ağırlaştırdığı herhangi bir sebeple kadının ölmesidir.
 
Türkiye'de 2010 yılında 16,7 olan anne ölüm oranının yıllar içinde azalma eğilimi göstererek 2018 yılında 13,6'ya gerilediği görüldü.
 
Anne ölüm oranı, 2010-2018

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya nüfus günü mesajları

Dünyada anne ölüm oranı en yüksek olan ülke Güney Sudan oldu
 
Anne ölüm oranı dünya ortalamasının 2017 yılında yüz binde 211 olduğu görüldü. Anne ölüm oranı ülkelere göre incelendiğinde, yüz binde bin 150 ile Güney Sudan ilk sırada yer aldı. Güney Sudan'ı yüz binde bin 140 ile Çad ve yüz binde bin 120 ile Sierra Leone izledi. Anne ölüm oranının en düşük olduğu dört ülke ise yüz binde 2 ile Belarus, İtalya, Norveç ve Polonya oldu. Türkiye'de ise anne ölüm oranının 2017 yılında yüz binde yaklaşık 15 olduğu görüldü.
 
Bebek ölüm hızı binde 9,1 oldu
 
Bebek ölüm sayısı, 2018 yılında 11 bin 598 iken 2019 yılında 10 bin 770 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2018 yılında binde 9,3 iken 2019 yılında binde 9,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin canlı doğum başına 9,1 bebek ölümü gerçekleşti.
 
Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2018 yılında binde 11,3 iken 2019 yılında binde 11,2 oldu.
 
Resmi kız çocuk evlilikleri azaldı 
 
Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2009 yılında %8,1 iken bu oran 2019 yılında %3,1'e düştü.
 
Evlenen kız çocuklarının toplam evlenmeler içindeki oranı, 2002-2019

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya nüfus günü mesajları

Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi
 
İlk evlilik yaşının doğumlar üzerinde önemli bir etkisi olup daha erken yaşlarda evlenen kadınların ortalama olarak daha fazla çocuk sahibi olma potansiyeli bulunmakta, bu da genellikle yaşam boyunca daha fazla sayıda doğuma yol açabilmektedir. Kadınlarda 2015 yılında 24,4 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında 25'e yükseldi.
 
Yaş grubu 20-24 olan evli kadınların %5,1'i 18 yaşından önce evlendi
 
Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu tarafından 2013 yılında kabul edilen "Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri 52 Minimum Gösterge Seti"nde yer alan göstergelerden biri olan "20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlenen kadınların oranı" Türkiye'de 2010 yılında %8,2 iken 2019 yılında bu oran %5,1 oldu.
 
Yönetici pozisyonundaki kadın oranı %17,5 oldu
 
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında %14,4 iken 2019 yılında bu oran %17,5'e yükseldi.
 
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Temmuz 2021'dir.

DÜNYA NÜFUS GÜNÜ MESAJLARI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanan dünya nüfus gününü kutlar, sağlıklı, başarılı ve huzurlu günler dilerim.

Dünya Nüfus Günü'nde yurttaşlarımıza esenlikler diliyorum.

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya nüfus günü mesajları

DÜNYA NÜFUSU KAÇ OLDU 2020?

Dünya nüfusu 2020 yılı ile birlikte, 7.78 milyara ulaşarak hızlı artışını sürdürdü. Şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya nüfus günü mesajları

DÜNYADA KAÇ ÜLKE VAR?

Dünya üzerinde yer alan ülke sayısı sizi şaşırtabilir. Dünyada kaç ülkenin bulunduğu sorusunun cevabı ülkenin tanımı anlayışına göre değişir. Fakat en yaygın kabul gören sayı, Birleşmiş Milletler tarafından açıklanandır.

Birleşmiş Milletler'e göre dünya üzerinde 195 egemen devlet ya da ülke bulunmaktadır. Egemen devlet ya da ülke tanımı, kendi sınırları olan ve bağımsız bir hükümete sahip siyasi yapıları tanımlar.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke bulunmaktadır. Vatikan ve Filistin gözlemci statü kapsamında değerlendirilir.

Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya nüfus günü mesajları

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT