1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Edirneli Şair Atayi’nin “Divan”ı Türk Dil Kurumu Yayınlarından çıktı

Edirneli Şair Atayi’nin “Divan”ı Türk Dil Kurumu Yayınlarından çıktı

Edirneli Şair Atâyî'nin divanı Divan-ı Atayi adıyla Türk Dil Kurumu Yayınlarından çıktı

Edirneli Şair Atayi’nin “Divan”ı Türk Dil Kurumu Yayınlarından çıktı

Edirneli Şair Atâyî'nin divanı Divan-ı Atayi adıyla Türk Dil Kurumu Yayınlarından çıktı

Ivaz Paşa Oğlu Atâyî'nin divanı Üzeyir Aslan tarafından yayıma hazırlanarak Divan-ı Atayi adıyla Türk Dil Kurumunun bin 276. yayını olarak edebiyat araştırmacılarının hizmetine sunuldu.

Asıl adı Ahi olan Ivaz Paşa Oğlu Atayi, Edirne doğumludur. Birçok tezkirede hayatı ve şairliği hakkında bilgi bulunan Atayi, tezkire müelliflerine göre 15. yüzyılın Şeyhî'den sonraki en iyi şairidir.

Divan şiirinde nazirecilik yaygın bir gelenektir. Şairler başka şairlerin şiirlerini konu, vezin bakımından taklit eden şiirler yazmıştır. Bu geleneği sürdüren Atayi de Hafız-ı Şirazi, Şeyhi, Nesimi, Ahmedî, Elvan Çelebi'nin 17 şiirini tanzir etmiş, yani onlara benzer şiirler yazmıştır. Bunun yanında Atayî'nin gazelleri de pek çok şair tarafından tanzir edilmiştir. Ahmed Paşa, Ahî, Cefayî, Sa'dî-yi Şîrazi, Visalî, Tacizade Ca'fer Çelebi onun şiirlerinden bazılarını tanzir etmiştir.

Atayî, şiirlerinde kendi şiirini "garra", "nazük, "şîrîn, "rengin ü ter" ıstılahlarıyla tavsif eder. Atayî'nin bilinen tek eseri divanıdır. Atayî şimdiki bilgiler ışığında Osmanlı şairleri arasında tuyuğ yazan en eski şairlerden birisidir. Türk edebiyatında Seyyid Nesimi, Kadı Burhaneddin'den sonra üçüncü tuyuğ şairidir. O aynı zamanda Osmanlı şiirinde darbımesel kullanan ilk şairlerdendir.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT