Eğitim hizmet kolu toplu sözleşmesiyle eğitimcilere yeni kazanımlar

4. Dönem Toplu Sözleşme süreci, hizmet kollarında imzaların atılmasıyla tamamlandı.

Eğitim hizmet kolu toplu sözleşmesiyle eğitimcilere yeni kazanımlar

4. Dönem Toplu Sözleşme süreci, hizmet kollarında imzaların atılmasıyla tamamlandı. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın imzaladığı kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşmede; Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi tarafından imzalanan mutabakat metniyle Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu'nda birçok kazanım elde edildi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre kazanımlar şöyle oldu:

4. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 3,5 olmak üzere, toplamda yüzde 7,64; 2019 yılının ilk altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde iki yıl için sağlanan toplam zam oranı yüzde 17,54 oldu.

Enflasyon farkıyla maaş ve ücretleri koruma altına alındı

Toplu sözleşmede, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı ayları için yapılan zam oranlarının aynı dönemlerin sonunda gerçekleşen enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar ilave artışı yapılmasını sağlandı.

Öğretmenlere nöbet ücreti ödenmeye devam edilecek

Kamuda görev yapan öğretmenlere haftalık 3 ek ders saati nöbet ücreti ödenmesine devam edilecek. Nöbet ücreti de dahil edildiğinde yeni göreve başlayan bir öğretmenin maaşı 2018 Ocak ayında yüzde 10,06; 2019 Temmuz ayında ise yüzde 24,50 oranında artmış olacak. Nöbet ücretleri katsayı artışı ile birlikte 2018 yılı ocak ayında 179 liraya, 2019 Temmuz ayında ise 202 liraya yükselmiş olacak.

Müdür ve müdür başyardımcılarına ilave ek ders ücreti

Müdür ve müdür başyardımcılarına ilave dört saat ek ders ücreti artışı sağlandı. Buna göre, haftada 20 saat ders niteliğinde yönetim görevi ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarının 2018 yılı toplam ek ders ücreti 2 bin 921 lira, 2019 yılı ek ders ücreti 3 bin 167 lira oldu. 18 saat ders niteliğinde yönetim görevi ücreti alan müdür yardımcılarına sağlanan ilave bir saat ek ders ücretinin ise 2018 yılında 730 lira, 2019 yılında 791 lira olması sağlandı.

Halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmenlerin seminer çalışmalarına haftalık 15 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı. Buna göre, 2018 yılında 15 saat ek ders ücreti olarak 912 lira, 2019 yılı için 989 lira ödenecek.

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış

Toplu sözleşmede, öğretim yılına hazırlık ödeneği 2017 yılına oranla 2018 yılı için yüzde 7,62 oranında artışla bin 130 liraya, 2019 yılı için yüzde 12,38 artışla bin 180 liraya çıkarıldı 24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen ilave 2 saatlik ücreti 3 saate çıkarılarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara ilave artış sağlandı. Ayrıca, Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında artırımlı ödeme yapılacak.

Geliştirme ödeneğinin ödenmesine 2018 ve 2019 yıllarında da devam edilecek

Üniversitelerin fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren on beşinci yılın sonunda (15 Aralık 2015) sona ermesi gereken ancak 3. Dönem Toplu Sözleşme hükmü sayesinde uygulaması 31 Aralık 2018'e kadar uzatılan geliştirme ödeneği, 2018 ve 2019 yıllarında da ödenmeye devam edilecek.

Üniversitelerde ikinci öğretimde fazla çalışma yapabilecek personele ilişkin birim içi sınırlamanın yüzde 45'e, birim dışı sınırlamanın yüzde 20'ye çıkartılması sağlandı. Bu sayede daha fazla sayıda idari personel ikinci öğretim kapsamında fazla çalışma ücreti alabilecek.

Üniversite lojman komisyonunda yetkili sendika temsilcisi bulunacak

Üniversitelerin sıra tahsisli lojmanlarının yüzde 15'inin idari personel için ayrılması ve lojman tahsis komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin bulunması sağlandı. Ayrıca, üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele üç katı tutarında fazla çalışma ücreti alması sağlandı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda görev yapan yurt memurlarıyla birlikte sözleşmeli personele de fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında nöbet ücreti ödenecek.

4/C'li personelin ek ödeme miktarı yıllık 3 bin 72 liraya çıkarıldı

Toplu sözleşme kapsamında 4/C'li personele yönelik yapılan ek ödeme artış miktarı ise aylık 256 liraya çıkarılırken, bu miktar yıllık olarak 3 bin 72 lira oldu.

Şeflerin özel hizmet tazminat oranlarının 3 puan daha artırılmasıyla, maaşlarına toplamda 2018 yılı için aylık 101 lira TL, yıllık 1 bin 217 liraya yükseldi. Ayrıca, 4/C'li personel aile yardımı almaya devam ederken, ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti almaya da devam edecek.

Yasal izni kalmayanlar da hacca gidebilecek

En çok dikkat çeken maddelerden biri olan "hac izni" yeni dönem toplu sözleşmesinde kabul edilen maddeler arasına yerini alarak hacca gidememenin önündeki engel kalktı. Buna göre, hacca gitmeye hak kazanan ama yasal izni kalmayan memurların hac süresince ücretsiz izinli sayılması sağlandı.

Yeni dönem sözleşmede kabul edilen maddeler arasında, kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca ödenen tazminat tutarının 2018 yılının ilk altı ayda bin 448 lira olarak artırılması da yer aldı.

Aile yardımı ödeneğinde bildirim süresini kaçıran personelin de geriye dönük bu haktan faydalanması sağlanırken, aile yardımının en az yüzde 40 engeli bulunan çocuklar için yüzde 50 artırımlı ödenmesinin önü açıldı.

Harcırah Kanunu uygulamasında memuriyet mahalli kamu personelinin lehine olacak şekilde yeniden tanımlanırken, kamu misafirhanelerinden kamu personelinin yararlanmasının kapsamını tedavi maksatlı ve yükseköğrenim gören çocukları açısından genişletildi.

Toplu sözleşme sürecinde en çok üzerinde durulan maddeler arasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde helal gıda sertifikalı ürünlerin kullanılmasına ihtimam gösterilmesi hüküm altına alındı. Ayrıca, gösterge rakamına bağlanan (750) toplu sözleşme ikramiyesinin ödenmesine devam edilecek.

Öğretmen tazminatlarının ödenmesi artırımlı olarak devam edecek

Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatlarının 2018 ve 2019 yıllarında da artırımlı olarak ödenmesine devam edilecek. 2. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kazanılan, öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatının yüzde 20,56 oranında artırımlı olarak ödenmesi kazanımı, 2018 ve 2019 yılları için de uygulanmaya devam edecek.

Eğitim-Bir-Sen'in uzun uğraşları neticesinde, nöbete ücret ödenmesi talebi kabul edildi. Buna göre, mesleki eğitim merkezleri de dâhil olmak üzere örgün eğitim kurumlarının ilgili mevzuatına göre fiilen nöbet görevini yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2018 ve 2019 yılları için haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecek.

Sınav ücretleri artırımlı ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alan eğitim çalışanlarına, ek ders ücreti yerine 18 Ocak 2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara" göre sınav görev ücreti ödenmesine devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılan yabancı dil sınavlarında yazılı ve sözlü sınav komisyonlarında görev alan komisyon üyelerine, her bir komisyon üyeliği için ayrı ayrı ücret ödenecek.

İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı olmasına devam edilecek

3. Dönem Toplu Sözleşme kazanımları arasında yer alan, 4357 sayılı Kanun'a göre zorunlu olarak İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'na (İLKSAN) üye olan personelin Sandık üyeliğinin ihtiyari olması devam edecek.

Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamı (2018 Ocak itibarıyla 480,66 TL), yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise 3000 gösterge rakamı (2018 Ocak itibarıyla 320,44 TL) üzerinden jüri üyeliği ödenmesine devam edilecek.

Öğretmenlerin alabileceği ek ders saatinde yüzde 20 artırım

Genel idari izinli olma durumu ile öğrencilerin sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları nedeniyle ders/eğitim öğretim görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin bu sürelerde belirtilen görevleri yapmış sayılması uygulaması devam edecek.

Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenlerin alabileceği ek ders saati sayısı sınırına ilişkin yüzde 20 artırım uygulaması devam edecek. Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü kapsamında ek ders ücreti ödenmesine ilişkin görev sayısı sınırlamasının uygulanmamasına devam edilecek.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda geçici görevlendirilen yöneticilerin daha yüksek tutarda ek ders ücretinden yararlandırılmasına devam edilecek. Öğretmenlere ilgili mevzuata göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde haftada 15 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretinin bundan faydalanamayan rehber öğretmenlere de ödenmesine devam edilecek.

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek. Eğitim derecesine göre yüksek ek ders ücreti uygulamasına devam edilecek Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 5, doktora yapmış olanlara yüzde 15 artırımlı ödenmesine devam edilecek. Müdür ve müdür başyardımcılarının 6 saat ders yükümlülüğünün 2 saat olarak uygulanmasına devam edilecek.

Maarif müfettişlerine ve müfettiş yardımcılarına avans ödenmesine devam edilecek. Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi için çalışma yapılacak.

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kamu görevlilerine; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı cetvelinin (B) bölümünün 4. sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (E) "Teknik Hizmetler" bölümünün 1. sırasının (d) bendinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam edilecek.

Burs alan öğrencilere aile yardımına devam

Yeni dönem toplu sözleşme kapsamında, burs alan ya da devlet tarafından okutulan çocuklar için de aile yardımı ödeneğinin verilmesine devam edilecek.

Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisine yer verilmesine de devam edilecek. Akademisyenlere Akademik Teşvik Ödeneğinin yanında yüksek öğretim tazminatı ödenmesine devam edilecek. Kamu görevlilerine yapılan giyecek yardımının ilgili yönetmelik uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi yapılmasına devam edilecek. Sözleşmeli personel, yemek yardımından faydalanmaya devam edecek.

Engelli kamu görevlilerine "pozitif ayrımcılık" yolu açıldı

Engelli kamu görevlilerine mesleki uyum eğitimi verilmesi, fiziki çalışma şartlarının iyileştirilmesi, kurum tarafından görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi ve kamu konutlarından pozitif ayrımcılık kapsamında öncelikle yararlanmalarına yönelik ihtimam gösterilmesi hüküm altına alındı.

Kaynak: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
Son Haberler
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"
Önce KPSS sonra düğün! Sınav salonuna gelinliği ile gelen genç kadın: "Gelinlik uğur getirir umarım"
Önce KPSS sonra düğün! Sınav salonuna gelinliği ile gelen genç kadın: "Gelinlik uğur getirir umarım"
Güzel oyuncu Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu! Gelinlikli fotoğrafları ile göz kamaştırdı!
Güzel oyuncu Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu! Gelinlikli fotoğrafları ile göz kamaştırdı!
Putin korkmuş! Nükleer saldırı başlatmayı hedefliyor! Eski RAF şefini uyardı!
Putin korkmuş! Nükleer saldırı başlatmayı hedefliyor! Eski RAF şefini uyardı!
Çok Okunanlar
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!
Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"
Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Köyceğiz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Köyceğiz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ?  Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!