1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Eğitimciler 2020 AYT sınavını değerlendirdi

Eğitimciler 2020 AYT sınavını değerlendirdi

2 milyon 433 bin 219 öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleşti.

Eğitimciler 2020 AYT sınavını değerlendirdi

2 milyon 433 bin 219 öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürdü. AYT'de adaylar alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini cevaplandırdı. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru soruldu.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu değerlendirdi.

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt'un YKS değerlendirmesi şu şekilde:

"2020 AYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 12. sınıfın ikinci döneminden soru sorulmamıştır. TYT'de Türkçe, diğer derslere göre daha zor olmuştur. Öğrenciler genellikle Türkçe'den başladığı için uzun paragraflar çok zaman almış, diğer derslere yeterince zaman kalmamıştır. Bilimsel okuma becerisine sahip olan öğrenciler TYT'de daha başarılı olacaktır. Matematikte yeni nesil soru az olup ÖSYM standartlarına göre temel bilgileri sorgulayan sorular sorulmuştur. TYT, öğrencilerin doğru okuma, okuduğunu doğru yorumlayabilme, verilen metinlerden doğru çıkarımlar yapabilme ayrıca zamanını doğru kullanabilme yeteneklerini değerlendiren bir sınav olmuştur.

AYT'de genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik, sözel öğrenciler için tarih dersleri belirleyici olacaktır. Sınav matematikte klasik matematiksel düşünceyi sorgulayan sorulardan, tarihte ise bilgi sorgulayan zor sorulardan oluşmuştur. Genel olarak AYT" de tüm derslerde sorular bilgiye dayalı sorulmuştur. Bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmıştır.

ÖSYM, YKS sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Unutulmamalıdır ki YKS bir sıralama sınavıdır. Bu nedenle öğrencilerin yüzdelik dilimini dikkate almaları önemlidir. Ayrıca sadece yüzdelik dilim dikkate alınarak bir tercih yapılmasını değil, öğrencilerin mutlu ve başarılı olacakları bölümleri tercih etmelerini de öneriyorum."

Matematik testini değerlendiren Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel, "Matematik testindeki sorular, yapılan ÖSYM açıklamalarına ve müfredata uygun olup tüm sınıflara ait konuları kapsamakla birlikte 10 soru TYT tarzında, diğer sorular 10,11.sınıf ve 12. sınıfın ilk yarıyılında işlenen konulardandır. Sorular öğrencinin konulara ait temel bilgileri bilip bilmediğini ve bu bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçülmüştür.

Geometri soruları analitik ağırlıklı olup bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluşmuştur.Soruların zorluk derecesi orta düzeydedir" dedi.

"Türkçe testinde öğrencinin yorumlaması istenmiştir"

Türk Dili ve Edebiyatı sorularının öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği düzeyde olduğunu söyleyen Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu, "2020 YKS-AYT" deki 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusundan 6 sorunun paragraf ve anlam bilgisi sorularından, 18 sorunun ise Edebiyat sorularından oluştuğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardır. Geçmiş dönemlerdeki AYT'lerde anlam bilgisi soruları 3 ya da 4 iken 2020'de 6 tane sorulması 2020 AYT'nin farklılığı olarak göze çarpan özelliklerdendir. Sınavın Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı gibi 9,10,11 sınıf müfredatları ile 12.sınıf müfredatının sadece yüz yüze eğitimin yapıldığı bölümün sorularından oluştuğu görülmüştür.Bazı sorularda doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenmiş. Bazı soruların ise temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek kadar kolay nitelikte olduğu duyumları alınmıştır.Bu nedenle genel olarak Türk Dili ve Edebiyatı sorularının öğrencilerimizin kolaylıkla çözebileceği düzeyde olduğunu söylemek doğru olacaktır."

"Konu bakımından yüz yüze eğitimin dışına çıkılmamıştır"

Fizik testini yorumlayan Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay,"Sınavda herhangi bir sürprizle karşılaşılmadığını söyleyebiliriz. Pandemi sürecinden dolayı yüz yüze yapılan eğitim - öğretim dönemini kapsayan bölümlerden soruların sorulduğu ve kazanımlar dışına çıkılmadığı görülmektedir.

TYT'deki soruların temel bilgi düzeyini, okuduğunu anlayıp yorum yapabilme yeteneğini ve dikkati ölçen sorulardan oluştuğunu görmüştük. Alan Yeterlilik Testinde ise soruların temel özelliğinin akademik bilgiyi inceleyen ve herhangi bir boşluk olduğunda hataya neden olabilecek sorulardan oluştuğunu görmekteyiz. Sorulara bakıldığında öğrencilerimizde aranan özelliğin, konu bilgisi, konular arasında bağlantı kurabilme ve çıkarım yapabilmesi gibi özelliklerin olması gerekiyor. Bu nitelikte olan öğrencilerin sınavda daha öne çıkacağını görüyoruz.

AYT'deki 14 Fizik sorusunun 11.sınıf müfredatı ve 12.sınıf müfredatının yüz yüze eğitim yapılan bölümlerinden sorulduğu görülmektedir.Soruların bir bölümü bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel az bir kısmı ise bilgi, yorum ve çıkarım açısından derinlemesine olduğu görülmektedir. Bu da öğrencilerin sıralamadaki yerini belirleyecek en önemli etkenlerden biri olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kimya testini yorumlayan Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil, "2020 AYT Kimya soruları 11. sınıf ile 12. sınıf 1. dönem konularını içermektedir. Müfredata tamamen uyumludur. Sorular beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları, temel bilgileri sorguluyor. Öğrenciler soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirttiler. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç, 2020 AYT Biyoloji testinde yer alan soruların 11 ve 12. sınıf müfredatını kapsadığını belirterek, "8 soru 11.sınıf, 5 soru 12.sınıf müfredatına aittir. Soru kurgusunun klasik tarzda, geçmiş yıllarla benzer ve bilgi temelli olduğu görülmüştür. Bu sene AYT Biyoloji testinde eleyici soruların yer aldığını ve soruların zorluk derecesinin orta düzeyin üstünde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler, Coğrafya sorularının 11. ve 12. sınıf kazanımlarına uygun sorular olduğunu ifade ederek, "Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru gözükmüyor. Sınavlarda; Küresel Ortam, Çevre ve Toplum ile Beşeri Sistemler ünitelerinin ağırlıklı olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur" dedi.

"Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır"

Tarih testinde öğrencinin bilgisini ölçen sorulara yer verildiğini söyleyen Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün, "Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, Türk Dili Edebiyatı- Sosyal Bilimler -1 ve Sosyal Bilimler -2 testlerindeki Tarih soruları 9, 10, 11 ve 12. Sınıf kazanımlarından olmakla birlikte pandemi nedeniyle açıklanan müfredata uygun olarak gelmiştir. Ağırlıklı olarak öğrencinin bilgisini ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine sorular sorulduğu ifade edilmiştir.Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Sınavın, ÖSYM'nin önceki yıllardaki soruları ile uyumlu olduğu belirtilmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi yine öncüllerden oluşan sorulara da yer almıştır. Uzun paragraflardan oluşan resim, şekil ya da grafik içeren sorulara yer verilmemiştir. Tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hakim olan, soru kökünü doğru okuyan,temel kavramları doğru yorumlayan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Bu anlamda eksiği olan öğrencilerin zorlanacağı bir sınav olduğu düşünülüyor. Soruların zorluk derecesi genel olarak orta düzeyin üstünde olmakla birlikte eleyici nitelikte ayrıntıya da yer veren çok zor soruların da yer aldığı ifade edilmiştir" diye konuştu.

Felsefe grubu testinin öğrencinin kavram bilgisini ve yorum gücünü ölçer nitelikte olduğunu kaydeden Felsefe Grubu Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç, "Sosyal Bilimler-2 testinde yer alan Psikoloji, Sosyoloji, Mantık ve Felsefeden oluşan Felsefe Grubu soruları MEB müfredatına uygundur.Felsefe soruları paragrafa dayanarak kavram bilgisini ve yorum gücünü ölçer niteliktedir. Psikoloji ve Mantık sorularının tümü bilgiyi ölçen kavram sorularıdır. Sosyoloji soruları ise hem bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı hem de kavram bilgisi gerektirmektedir. Soruların konu dağılımı dengeli, zorluğu orta düzeyde olup, soruların ifadesi nettir. Konuları bilen ve dikkatli okuyan öğrenciyi ayırt edecek bir sınavdır" ifadelerinde bulundu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Gökhan Karaman, ise soruların TYT'ye kıyasla daha fazla bilgi ağırlıklı sorulardan oluştuğunu belirterek, "2020 AYT'de de bu gelenek bozulmamıştır. Sorular hem doğrudan bilgiyi hem de bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı gerektiren türdedir. Sınava gerçek anlamda hazırlanan ve bilen öğrenciyi ayırt edecek formatta sorular sorulmuştur. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Zorluk derecesi orta düzeydedir" dedi.

Eğitimciler 2020 AYT sınavını değerlendirdi

Eğitimciler 2020 AYT sınavını değerlendirdi

Kaynak: İHA

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT