1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) ne zaman, saat kaçta? e- YDS sınavı online mı yüz yüze mi 2021?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) ne zaman, saat kaçta? e- YDS sınavı online mı yüz yüze mi 2021?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) sınavına girecek olan adaylar, "Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) ne zaman? e- YDS sınavı online mı yüz yüze mi 2021?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) ne zaman, saat kaçta? e- YDS sınavı online mı yüz yüze mi 2021?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı  (e- YDS2021/14 İngilizce) sınavına girecek olan adaylar, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana merkezli sınav hakkında çeşitli konuları araştırmaya başladılar. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) ne zaman? e- YDS sınavı online mı yüz yüze mi 2021? Haberimizde merak edilen konu başlıklarının yanıtlarına yer verdik.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) ne zaman, saat kaçta? e- YDS sınavı online mı yüz yüze mi 2021?

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (E- YDS2021/14 İNGİLİZCE) NE ZAMAN? E- YDS SINAVI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ 2021?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı  (e- YDS2021/14 İngilizce) 11 Aralık 2021 saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Adayların, saat 13.30’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 

SINAV BİNALARI ADRES VE ULAŞIM BİLGİLERİ

e-Sınav Binalarına ulaşmak için ÖSYM Mobil uygulamasındaki sınava giriş bilgileri sekmesinden harita fonksiyonunu kullanarak ya da aşağıdaki karekodları akıllı telefonunuzun kamerasıyla okutarak yönlendirme bilgileri edinilebilmektedir. ÖSYM Mobil uygulaması Google Playstore ve Apple Appstore’dan indirilebilir.

Ankara e-Sınav Merkezi: Özal Bulvarı Çubuk Yolu 1.km 06670 Akyurt ANKARA

İstanbul e-Sınav Merkezi: Emniyetevler Mah. Eskibüyükdere Cad. No:3/1 4.Levent Kağıthane İSTANBUL

İzmir e-Sınav Merkezi: Alsancak Mahallesi 1480.Sk. No:12, Konak İZMİR

Adana e-Sınav Merkezi: Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi Sarıçam ADANA

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) ne zaman, saat kaçta? e- YDS sınavı online mı yüz yüze mi 2021?

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin ve 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 3. fıkrasının verdiği yetki ile bilgisayar üzerinde (elektronik sınav) ÖSYM tarafından Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılmaktadır.

1.2. 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılacak olan e-YDS, aynı Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğerdir. e-YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.

1.3. ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun gereği ÖSYM tarafından belirlenmektedir. İlgili kanun gereğince; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliği hususunda alınan karar ve eşdeğerlik tablolarına ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilir.

1.4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında; Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları bu kılavuzda belirtilen tarihlerde, sadece elektronik sınav olarak, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) yapılır. Bu dillerden sınava girecek adayların, 25 Şubat 2021 tarihinde başvuruların alınmaya başlanması ile birlikte yayımlanacak olan 2021-YDS Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

1.5. Sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılır.

1.6. Sınav, saat 13.45’te başlar, cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).

1.7. Sınavdan sonra sınav sorularının sadece %10’u yayımlanır. Diğer sorular aday dâhil hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmaz.

1.8. Sınavda ek süre verilmek kaydıyla, adaylara deneme soruları sorulabilir. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez. Deneme sorular, birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan sorulardır. Deneme soruları ve bu sorulara ilişkin bilgi ve belgeler sınav sonrasında hiçbir surette açıklanmaz ve paylaşılmaz. Bu soruları herhangi bir yolla ezberlemek suretiyle de olsa elde ederek kaydeden, saklayan, aktaran ya da paylaşanlar hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

1.9. 6114 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca adaylara biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilir (Gerekli hallerde adayın parmak izi de alınır.). Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilir.

1.10. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan, sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınavı ve sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılır. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, bu bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybeder. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) ne zaman, saat kaçta? e- YDS sınavı online mı yüz yüze mi 2021?

ÖSYM SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİ/BAŞVURU MERKEZLERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER

Sınav ücretini ödeyen adaylardan;  ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunanların e-YDS için ödemiş olduğu sınav ücreti, e-YDS başvuru kaydı olarak sisteme yansıtılır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı adaylardan geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar, fotoğraf güncelleme işlemlerini ilgili sınavın yapılacağı hafta Perşembe günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya fotoğraf güncellemeye yetkili başvuru merkezlerinin birinden yaptırmak zorundadır.

Bu işlemi yaptırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez ve Sınava Giriş Belgesi bulunmayan adaylar, sınava alınmaz.

 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı bulunmayanların, ücret ödemede bildirdikleri T.C. KİMLİK/Y.U. NUMARASI’na göre MERNİS’ten alınan “KİMLİK BİLGİLERİ”, ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ’ne kaydedilir. Bu adayların, ilgili sınavın yapılacağı hafta Perşembe günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya fotoğraf güncellemeye yetkili başvuru merkezlerinin birinden fotoğraflarının sisteme kaydını yaptırmaları ve aday şifrelerini edinmeleri gerekir.

Bu işlemi yaptırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez. Sınava Giriş Belgesi bulunmayan adaylar, sınava alınmaz. Bu adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde bulunmayan adres/iletişim bilgilerini de sisteme kendileri kaydetmek zorundadır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve fotoğraf güncellemeye yetkili başvuru merkezleri, resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde işlem yapar.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı bulunmayan adaylardan MERNİS’te de “KİMLİK BİLGİLERİ” bulunmayanlar, sınav ücretini ödeyemeyeceklerinden, kılavuzda belirtilen bilgiler çerçevesinde Y.U. Numarası edinmelidirler.

Adayların e-YDS için ödemiş olduğu sınav ücreti, e-YDS başvuru kaydı olarak sisteme yansıtılır. Adayların sınav ücretini ödedikten sonra başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak e-YDS için ödemiş olduğu sınav ücretinin e-YDS başvuru kaydı olarak sistemde yer aldığını ve başvuru formundaki fotoğraflarını kontrol ederek, e-YDS başvurularını görüntülemeleri gerekir. * Geçerli fotoğraf: T.C. Kimlik Kartı fotoğrafı veya son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) ne zaman, saat kaçta? e- YDS sınavı online mı yüz yüze mi 2021?

SINAV

Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) ne zaman, saat kaçta? e- YDS sınavı online mı yüz yüze mi 2021?

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) İLGİLİ SINAVA AİT 2021 e-YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmez. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınavın yapılacağı hafta içerisinde edinebilirler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebilirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) ne zaman, saat kaçta? e- YDS sınavı online mı yüz yüze mi 2021?

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Adayların sınav binalarına;

▪ Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

▪ Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

▪ Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, ▪ Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

▪ Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

▪ Kutu/şişe içerisinde ilaçla girmeleri yasaktır. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzeri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranır, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmaz. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenir. Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılır.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT