1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. İş Sağlığı ve İş güvenliği bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

İş Sağlığı ve İş güvenliği bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

İş Sağlığı ve İş güvenliği bölümü nedir? İş imkanları nelerdir? Bu soruların tüm cevapları ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Şirketlerde iş güvenliği uzmanı zorunluluğuna sayılı günler kaldı. Piyasada bu alanda sertifikası olan fazla kişi olmaması yeni bir istihdam potansiyeli yaratıyor. Sayı yetersiz olunca A sınıfı uzman belgesine sahip olan ayda 9 bin lira kazanabiliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyi zorunlu hale getirince iş güvenliği uzmanı sayısı konusu kritik hale geldi. Piyasada iş güvenliği uzmanı belgesine sahip kişilere çok ciddi bir istihdam olanağı sağlandığı gibi (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip kişilerin de bu nitelikteki kişi sayısı az olduğu için yüksek ücretler kazanma imkanı doğdu. Dolayısıyla bu konu uygulanması açısından son derece önemli hale geldi.

KİMLER UZMAN OLABİLİYOR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışma hayatını denetleyen müfettişler, ? Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakültelerinden mezun olmuş kişiler, ? Teknik öğretmenler, ? Fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip kişiler,

- Üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programlarından mezun olan kişilerin iş güvenliği uzmanı olma hakkı var.

İş Sağlığı ve İş güvenliği bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

ÜCRET YÜKSEK, UZMAN SAYISI AZ

(A) Sınıfı iş güvenliği uzmanı sayısı önemli. Çünkü işyerlerinin tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanıgörevlendirmeleri gerekiyor. Az tehlikeli sınıfta (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görev yapabiliyor. Ancak tehlikeli sınıfta (B) ve çok tehlikeli sınıfta ise (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev yapması şart.

9 BİN LİRA MAAŞ İSTİYORLAR

Ağustos ayında yapılan sınav öncesi 947 (A) sınıfı, 552 (B) sınıfı ve 14.305 (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı bulunuyordu. Ağustos sınavına başvuran 35 Bin kişiden 15 Bininin başarılı olduğunu ve iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmaya başladıklarını düşünürsek yaklaşık 31 Bin iş güvenliği uzmanı bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak (A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı sayısının halen çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu nedenle işverenlerin maliyetlerinin çok yüksek olması söz konusu oluyor. (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının aylık 9 bin TL ücret talep ettiklerine şahit oluyoruz.

KÖŞE DÖNÜLMEZ BİR MESLEK DEĞİL

Piyasada (A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı sayısının artması sonrası ücret seviyesi oturur. Ancak sorumluluk çok fazla. Bir uzmanının, görev yaptığı işyerinde yaşanacak bir iş kazası sonrası sertifikası askıya alınabilir. Hatta hapse varan cezalar bile uygulanabilir. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanlarının görevlerini layıkıyla ve bu bilinçle yerine getirmeleri gerekiyor.

UZMAN OLABİLMEK İÇİN NE YAPMALI?

İş güvenliği uzmanlığının üç sınıfı bulunuyor. En yükseği (A) sınıfı. (C) sınıfı uzman olabilmek için mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunları ile teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager ve biyologlar ile iş sağlığı ve güvenliği meslek yüksekokulu mezunlarına açılacak sınavda başarılı olmaları halinde sertifika veriliyor.

EĞİTİME GELEN MÜFETTİŞ DE ALABİLİYOR

Çalışma Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl görev yapan müfettişlerden eğitime katılanlara da sınav olmaksızın (C) sınıfı sertifika veriliyor.

İş Sağlığı ve İş güvenliği bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

A SINIFI SERTİFİKA OLDUKÇA ZAHMETLİ

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için ise, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını belgelemek ve sınavda başarılı olmak gerekiyor. (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle dört yıl görev yaptığını belgelemek ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak uzmanlık sınavında başarılı olmak gerekiyor.

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde yayınladığı "İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, programda endüstri kuruluşlarının zaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri" yetiştirmek amaçlanmıştır. Program aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.

Programın Kazanımları:

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı mezunları işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alarak, iş ve işçi güvenliğini koruyacak düzeyde bilgi ve yeterliliğe sahip olacaklardır. Bunun yanında program mezunları şu konular hakkında yeterlilik kazanacaklardır:

İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma
İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma
İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma
İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma
Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma
İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma
İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma
İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme
Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapma
İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma
İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme
Bir kurumda iş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama
Yapılan işe uygun olarak İş Güvenliği ekipmanlarının kullanımı hakkında çalışanları bilgilendirmektir.

İş Sağlığı ve İş güvenliği bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

Programın İstihdam Alanları:

Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu, özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda "C Sınıfı iş güvenliği uzmanı" unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi
İşletme
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır

Programa Yerleştirilme Şartları:

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YGS puanları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Programa Öğrenci Kabul Şartları:

Programı tercih edecek öğrenci adaylarının Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'ndaki YGS puan türlerinin en az birinden 150.000 veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. Geçmiş dönem puan türleri geçerli değildir.

İş Sağlığı ve İş güvenliği bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

İkinci Üniversite Kabul Koşulları:

Yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen koşullarda Fakültemize İkinci Üniversite kapsamında öğrenci yerleştirme işlemi yapılmaktadır. Bu kapsamda herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenimlerine devam eden ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler Fakültemize kayıt yaptırabilirler.
İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Programa Sınavsız Geçiş Yapılabilen Ortaöğretim Programları:

Programa aşağıda yer alan ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler Sınavsız Geçiş Uygulaması kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. (YGS müracaatında Sınavsız Geçiş Uygulamasından yararlanmak için müracaat eden öğrenciler için geçerlidir.)

Elektrik - Elektronik Teknolojisi
Beton - Çimento ve Zemin Teknolojisi
Kimya Labaratuvarı
Bobinaj
Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama
Kimya Proses
Büro Makineleri Teknik Servisi
Çatı Sistemleri
Lastik Üretimi
Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
Çelik Yapı Teknik Ressamlığı
Petrol - Petrokimya
Elektirkli Ev Aletleri Teknik Servisi
Harita ve Kadastro
Petrol - Rafineri
Elektromanyetik Taşıyıcılar Bakım Onarım
İç Mekan Teknik Ressamlığı
Proses
Endüstriyel Bakım Onarım
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
Sınai Boya / Sanayi Boyacılığı ve Uugulama Tekniği
Görüntü ve Ses Sistemleri
PVC Doğrama ve İmalat Montajcılığı
Makine Teknolojisi
Güvenlik Sistemleri
Restorasyon
Bilgisayar Destekli Endustriyel Modelleme
Haberleşme Sistemleri
Statik Yapı Teknik Ressamlığı
Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı
Otomasyon Sistemleri
Yapı Dekorasyonculuğu
Bilgisayarlı Makine İmalatçılığı
Otomatik Kumanda
Yapı Duvarcılığı
Endüstriyel Kalıp
Yüksek Gerilim Sistemleri
Yapı İç Mekan Dekarosyonu
Makine Bakım Onarım
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Yapı Yalıtımcılığı
Makine Model / Makine Ressamlığı
Engelli Bakımı
Yapı Yalıtımı
Mermer İşleme
Hasta Bakımı
Yapı Yüzey Kaplama
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Yaşlı Bakımı
Yapı Yüzey Kaplamacılığı
İş Makineleri
İnşaat Teknolojisi
Yapı Zemin ve Beton Labaratuvarcılığı
Otomativ Boya
Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı
Kimya Teknolojisi
Otomativ Elektromekanik
Ahşap Yapı Sistemleri
Boya Üretimi ve Uygulama
Otomativ Gövde
Betonarme Demir Kalıpçılık ve Çatıcılık
Deri İşleme
Tarım Makineleri
Betonarme Yapı Sistemleri
Kimya
Acil Sağlık Hizmetleri Alanı-Acil Tıp Teknisyenliği Dalı

Programda Derslerin Yürütülmesi:

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacaktır.

Programda Muafiyet:

Muafiyet uygulaması; daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin ortak zorunlu derslerini kapsamaktadır. Bu kapsam dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Programda Sınavlar:

Ara, final ve bütünleme sınavları öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak belirlenen sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Programda Uygulama (Staj):

Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
2 Yorum