1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kocaeli Sancağının tarihi ele alındı

Kocaeli Sancağının tarihi ele alındı

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumunda Kocaeli'nin Osmanlı dönemindeki idari ve nüfus yapısı anlatıldı.

Kocaeli Sancağının tarihi ele alındı

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumunda Kocaeli'nin Osmanlı dönemindeki idari ve nüfus yapısı anlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumunun 7. Oturumu Gazi Akçakoca Salonu'nda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Yücel Öztürk'ün başkanlığını yaptığı oturumda; Selçukluların Kocaeli Bölgesi'ne akınları ele alındı. Ayrıca 15 ve 16. Yüzyıl Osmanlı Tarih Yazımı ve Akçakoca, Karamürsel Alp ve Süleyman Paşa'nın siyasal anlamı detaylı olarak sunuldu. 8. Oturumda ise Kocaeli'nin Osmanlı dönemindeki idari ve nüfus yapısı tarihi belgelerin ışığında ele alındı. Gazi Akçakoca Salonundaki 7. Oturumunda Adnan Menderes Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy, "Kocaeli Bölgesine Selçuklu Akınları", Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, "Dragos Antlaşmasının Tarihi Zemini", Kırıkkale Üniversitesinden Arş. Gör. Mert Can Erdoğan "XV.-XVI. Yüzyıl Osmanlı Tarih Yazımı ve Akçakoca, Karamürsel Alp ve Süleyman Paşa'nın Siyasal Anlamı" konularındaki çalışmalarını sundu.

İkinci günün öğleden sonraki tebliğleri ise 8. Oturumda ele alındı. Bu oturumda ağırlıklı olarak Kocaeli'nin idari tarihi ve nüfus hareketleri ele alındı. Oturumun ilk tebliğini Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Doç. Dr. Zafer Arat sundu. Arat , "Tebliğinde XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Karamürsel Kazasında Nüfus" konusunu aktardı. Bu oturumda Fırat Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Kılıç, "Kocaeli Sancağının Paşalara Tevcihi Uygulaması Bağlamında Ortaya Çıkan İdari Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme" konusunda tebliğini sundu. Prof. Dr. Kılıç, Kocaeli sancağının 17. Yüzyılın ortalarına kadar sancakbeylerine tevcih edildiğini bu dönemden itibaren ise mirimiran veya vezir rütbeli paşaların uhdesine bırakıldığını kaydetti. Bu durumun yeni bir takım idari uygulamaları doğurduğunu ifade eden Prof. Dr. Orhan Kılıç, "Bu paşalardan bir kısmı emekli veya emekliliği yaklaşmış olduklarından dolayı kendilerine verilen Kocaeli Sancağı'na kadar gelip bizzat orada bulunmadan yerlerine tayin ettikleri mütesellimleri vasıtasıyla burayı tasarruf etmişlerdir. Bu itibarla Kocaeli Sancağı sadece paşalar zamanında değil, sancakbeyleri zamanında da vekiller tarafından idare edilmiş bu durum Kocaeli Sancağı için adeta idari bir gelenek haline gelmiştir" dedi.

Oturumda Kocaeli sancağının nüfusu ile ilgili bir başka tebliği ise Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Ferhat Berber sundu. Yrd. Doç. Dr. Berber "19. Yüzyılın İlk Yarısına Ait Nüfus Defterleri ve İzmit Kazasının Nüfusu" konulu tebliğinde Osmanlı Devletinde 1831 yılından itibaren yapılmaya başlanan modern usuldeki nüfus sayımlarına ait kayıtların, yerel tarih ve demografi tarihi açısından önemini ortaya koydu. Gazi Akçakoca Salonunda ikinci günün son tebliğini ise Ömer Halis Demir Üniversitesinden Dr. Derya Geçili sundu. Dr. Geçili, tebliğinde "19. Yüzyılda İzmit'te Bataklıkların Kurutulması İçin Yapılan Çalışmalar" konusunu ele aldı.

Kocaeli Sancağının tarihi ele alındı

Kocaeli Sancağının tarihi ele alındı

Haber KaynağıHaber Kaynağı

HABERE YORUM KAT