1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. KPSS başvuru için gerekli belgeler 2020

KPSS başvuru için gerekli belgeler 2020

2020 KPSS başvuruları devam ederken adaylar internet arama motorlarında ''KPSS başvuru için gerekli belgeler 2020'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte eylül ayında başlayacak KPSS'nin başvurusu için gerekli olan belgeler...

KPSS başvuru için gerekli belgeler 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları 30 Haziran'da başladı ve 15 Temmuzda sona erecek. Kamu kurumlarına atanma hayali olan binlerce insan bu yıl eylül ayında başlayacak KPSS'de ter dökecek. Sınav öncesi KPSS hakkında araştırmalar yapan adaylar KPSS başvuru için gerekli belgelerini merak ediyor. Bizler de sizler için konuya ilişkin yanıtları haberimizde derledik. 

2020 KPSS SINAV TARİHLERİ, SAATLERİ VE SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

KPSS başvuru için gerekli belgeler 2020

KPSS BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adayların başvuru yapacakları başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapacak adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

- Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

- Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı da geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.) Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporunun bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM'ye gönderilecektir.)

- YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgilerinde değişiklik/düzeltme bulunan adaylar (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden 0 ile başlayan yabancı uyruklu (Y.U.) Numarası edinenler) için eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerinin onaylı bir örneği gerekiyor.

KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS başvuru için gerekli belgeler 2020

KPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak,
sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar
başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış
olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

DİKKAT: 2020-KPSS Lisans’a son başvuru tarihi olan 13 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla lisans diploması
almaya hak kazanmış adaylar, ön lisans veya ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar.
Bir adayın hem 2020-KPSS Lisans’a hem de 2020-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavına katılması
mümkün değildir. 2020-KPSS Lisans’a başvurmuş adayların 2020-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a
başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Buna göre, hâlen bir lisans programında okumakta
olan ve 13 Temmuz 2020 tarihinden sonra mezun olacak adayların 2020-KPSS’ye hangi öğrenim
düzeyinde katılacaklarına karar verirken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN
BELGELER NELERDİR?

a) 2020-KPSS/ÖABT/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu
belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden,
sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın
sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak
zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş
Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına
gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek
oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş
Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın
sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav
günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerini
sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini
yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar
tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli
veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın
fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge
üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından
belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde
adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, süresi içinde sınav ücretini yatırmayan
adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

KPSS başvuru için gerekli belgeler 2020


b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ
DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI:

Adayların sınava girebilmeleri için KPSS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus
cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını da yanlarında
bulundurmaları zorunludur.
Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
 Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi
Kartın aslı,
 Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
 T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan
“fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici
Kimlik Belgesi’nin aslı
sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın
olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)
Bunların dışında;
 sürücü belgesi,
 meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik
belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük
çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya
adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış
veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus
cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava
alınmayacaklardır.)
2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir.
Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme
sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.
Sınav binalarına girişte güvenlik ve sınav görevlilerince yapılan kimlik kontrolleri ve karşılaştırmalarda,
nüfus cüzdanındaki yıpranma, güncel olmayan fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga
veya mühür eksikliği gibi nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyetleri önlemek ve
kimlik kartı kontrollerinin hızlı, güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için adayların öncelikle eski Nüfus
Cüzdanlarını, Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmeleri ve sınava
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı ile gelmeleri önerilmektedir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava
alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon
görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı
geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi
bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların
sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar
sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir. 

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN
ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
 Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb.
cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık,
her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz
19
toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit
piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı,
telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla
(şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
 Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla,
 Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
 Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb.
yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
 Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
 İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir
araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK
DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle
ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle
sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya
sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM
gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları
ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra
kamera kayıtları da gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara
getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce
sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece
önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne ve 26
Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav
Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır. 

KPSS başvuru için gerekli belgeler 2020

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT