KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yapılabiliyor?

KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yapılabiliyor? KPSS lisans geç başvuruları 22 Temmuz ile 23 Temmuz arasında yapılabilecek. Peki KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yapılabiliyor? İşte detaylar.

KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yapılabiliyor?

KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yapılabiliyor? 30 Haziran ile 13 Temmuz tarihleri arasında işlem yapmayan adaylar geç başvuruları bekliyorlardı. KPSS lisans geç başvuruları 22 Temmuz ile 23 Temmuz tarihleri arasında yapılabiliyor. Peki KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yapılabiliyor? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yapılabiliyor?

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YAPILABİLİYOR?

KPSS lisans geç başvuruları 22 Temmuz ve 23 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 23 Temmuz 2020 saat 23:59’da bitecek.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yapılabiliyor?

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücretinin, %50 artırımlı olacağı duyurulmuştu.

Başvuru günlerinde sınav ücretleri şöyleydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yapılabiliyor?

KPSS NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika
 
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15
 
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45
 
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah
(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15
 
ÖABT: 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi
Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yapılabiliyor?

2020 KPSS Lisans Matematik Konuları

Sayı Kümeleri
Doğal Sayılar
Tam Sayılar
Faktöriyel
Sayma Sistemleri
Bölme
Bölünebilme Kuralları
Kesir ve Kesir Türleri
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Denklem Kurma Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Faiz Problemleri
Kâr – Zarar Problemleri
Karışım Problemleri
İşçi Problemleri
Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Tablo ve Yorumlama
Grafik ve Yorumlama

KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yapılabiliyor?

2020 KPSS Lisans Tarih Konuları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)
Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları)
Kavimler Göçü (375)
Avrupa Hunları (375 - 469)
Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)
II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744)
Uygur Devleti (744-840)
Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
Türk - İslam Tarihi
Türklerin İslamiyet’i Kabulü
Talas Savaşı (751)
İlk Türk - İslam Devletleri
Karahanlılar (840-1212)
Gazneliler (963-1187)
Tolunoğulları (868-905)
Akşitler (Ihşitler) (935-969)
Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
Harzemşahlar (1097-1231)
İlk Türk - İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
Türkiye Tarihi
Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri
Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308)
Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler
Osmanlı Tarihi
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699)
XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi)
Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 - 1792)
XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları
Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 - 1922)
XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)
II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 - 1839)
Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 - 1876)
II. Abdülhamit Dönemi Islahatları
Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
Orta Çağ'da Avrupa
Yeni Çağ'da Avrupa
Yakın Çağ'da Avrupa
Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
Balkan Savaşları (1912 - 1913)
I. Balkan Savaşı
II. Balkan Savaşı (1913)
Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile İmzaladığı Antlaşmalar
I. Dünya Savaşı (1914 - 1918)
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler
Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)
İzmir’in İşgali ve Kuvayimilliye
İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
Kuvayimilliye’nin Kurulması
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Genelgeler ve Kongreler Dönemi
I. TBMM Dönemi
TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar
Düzenli Ordunun Kurulması (Aralık 1920)
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
I. İnönü Savaşı (6 -10 Ocak 1921)
II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921)
Eskişehir - Kütahya Muharebeleri (10 - 24 Temmuz 1921)
Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)
Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
Büyük Taarruz (26 Ağustos - 9 Eylül 1922)
Çanakkale Olayı
Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
Cumhuriyet Dönemi
II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri
Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi
Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
Medeni Kanun'un Kabulü (17 Şubat 1926)
Hukuk Alanındaki Diğer Yenilikler
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler
Sağlık ve Sosyal Alanındaki Gelişmeler
Atatürk İlkeleri
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
1932 - 1939 Arası Türk Dış Politikası
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
II. Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Sırasında Gerçekleşen Önemli Olaylar
Soğuk Savaş Dönemi
Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye
Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
SSCB’de Değişim ve Sonuçları
Türkiye ve Avrupa Birliği
Dünyadaki Gelişmeler
Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası
Küresel Sorunlar

2020 KPSS Lisans Türkçe Konuları

Sözcüğün Anlam Özellikleri
Gerçek Anlam
Mecaz Anlam
Terimsel Anlam
Sözcükte Anlam Olayları
Benzetme (Teşbih)
Eğretileme (İstiare)
Kişileştirme (Teşhis)
Kinaye (Değinmece)
Mecazımürsel (Ad Aktarması)
Dokundurma (Tariz)
Mübalağa (Abartma)
Dolaylama
Güzel Adlandırma
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
Eş - Yakın Anlamlı Sözcükler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler
Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler
Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
Yansıma Sözcükler
Kalıplaşmış Söz Öbekleri
İkilemeler
Pekiştirmeler
Deyimler
Atasözleri
Kalıplaşmamış Söz Öbekleri
Cümlenin Yorumu
Cümlenin İletisi
Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı
Cümlede Vurgu
Eş - Yakın Anlamlı Cümleler
Anlamca Çelişen Cümleler
Anlamlarına Göre Cümleler
Olumlu Cümleler
Olumsuz Cümleler
Soru Cümleleri
Ünlem Cümleleri
Emir Cümleleri
İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler
Çıkarım
Kanıksama
Saptama
Değerlendirme
Yakınma - Sitem
Pişmanlık
Ön Yargı
Olasılık
Varsayım
Tahmin
Şaşırma
Kuşku
Uyarı
Öneri
Anlam İlişkilerine Göre Cümleler
Neden - Sonuç (Gerekçe) İlişkisi
Amaç - Sonuç İlişkisi
Koşul (Şart) Cümleleri
Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
Öznel ve Nesnel Anlatım
Tanım Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
İçerik ve Üslup (Biçem) Bildiren Cümleler
Doğrudan Anlatım (Aktarma) Cümleleri
Dolaylı Anlatım (Aktarma) Cümleleri
Cümle Analizi (Cümle Değerlendirme)
Cümlenin Yapısı
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Paragrafın Yapısı
Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama
Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler
Paragrafı İkiye Bölme
Paragraf Oluşturma
Paragrafta Yer Değiştirme
Paragrafın İçeriği
Ana Düşünce
Yardımcı Düşünceler
Paragrafta Anlatım Biçimleri
Açıklayıcı Anlatım
Tartışmacı Anlatım
Öyküleyici Anlatım
Betimleyici Anlatım
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Tanımlama
Karşılaştırma
Örnekleme
Sesler
Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları
Ünsüz Sesler
Ses Olayları
Ünsüz Değişimi - Yumuşama
Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)
Ses Düşmesi
Ses Türemesi
Ulama
Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi
Ünlü Daralması
Kökte Ünlü Değişimi
Yardımcı Sesler
Kök ve Gövde
Ekler
Yapım Ekleri
Çekim Ekleri
Yapılarına Göre Sözcükler
İsim (Ad)
Varlıkların Türüne Göre İsimler
Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
İsmin Hâlleri
İsim Tamlamaları
Zamir (Adıl)
Kişi Zamirleri
İşaret Zamirleri
Belgisiz Zamirler
Soru Zamirleri
İlgi Zamiri (Aitlik Eki)
Sıfat (Ön Ad)
Niteleme Sıfatları
Belirtme Sıfatları
Adlaşmış Sıfatlar
Zarf (Belirteç)
Durum Zarfları
Yer-Yön Zarfları
Zaman Zarfları
Ölçü-Miktar Zarfları
Soru Zarfları
Edat (İlgeç)
Bağlaç
Ünlem
Fiil (Eylem)
İş (Kılış) Fiilleri
Oluş Fiileri
Durum Fiileri
Fiillerde Kip
Fiillerde Kişi
Fiillerde Olumsuzluk
Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması
Fiillerde Çatı
Fiilimsiler
Fiilimsi Grupları
Yardımcı Fiiller
Ek Fiil (Ek-Eylem)
Cümle Türleri
Yüklemlerine Göre Cümleler
Öge Dizilişine Göre Cümleler
Yapılarına Göre Cümleler
Cümlenin Ögeleri
Yüklem
Özne
Nesne
Dolaylı Tümleç
Zarf Tümleci
Edat Tümleci
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Kısaltmaların Yazımı
Sayıların Yazımı
Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı
Birleşik Kelimelerin Yazımı
Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
Yabancı Özel Adların Yazımı
Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları
Nokta ( . )
Virgül ( , )
Noktalı Virgül ( ; )
İki Nokta ( : )
Üç Nokta ( ... )
Soru İşareti ( ? )
Ünlem İşareti ( ! )
Kısa Çizgi ( - )
Uzun Çizgi (–)
Tırnak İşareti ( “ ” )
Parantez ( )
Kesme İşareti ( ’ )
Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
Gereksiz Ek ve Sözcük Kullanımı
Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı
Yanlış Ek ve Sözcük Kullanımı
Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı
Deyim-Atasözü Yanlışları
Anlam Belirsizliği
Mantık Hataları
Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları
Fiil ve Yüklem Yanlışları
Özne - Yüklem Uyuşmazlığı
Özne Eksikliği
Nesne Eksikliği
Dolaylı Tümleç Eksikliği
Zarf ve Edat Tümleci Eksikliği
Tamlama Yanlışları
Çatı Uyuşmazlığı

KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yapılabiliyor?

2020 KPSS Lisans Coğrafya Konuları

Matematik (Mutlak) Konum
Türkiye’nin Matematik (Mutlak) Konumu ve Sonuçları
Türkiye’nin Özel (Göreceli) Konumu ve Sonuçları.
Türkiye’nin Jeopolitiği
Türkiye’nin Yerşekillerinin Genel Özellikleri
Fiziki Haritalar
Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi
Türkiye’nin Platoları ve Ovaları
Türkiye’de Dış Güçlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri
Türkiye’nin Kıyı Tipleri
Türkiye’de Toprak Oluşumu ve Tipleri
Türkiye’nin Su Varlığı
Türkiye’de Doğal Afetler
Türkiye’nin İklimi
Türkiye’de Sıcaklık
Türkiye’de Nemlilik ve Yağış
Türkiye’de İklim Tipleri
Türkiye’nin Bitki Örtüsü
Türkiye’nin İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus Özellikleri
Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Yoğunluğu
Türkiye’nin Nüfusu ve Nüfus Sayımları
Türkiye’nin Nüfus Politikaları
Türkiye’de Nüfus Projeksiyonları: Türkiye Nüfusunun Geleceği
Türkiye’de Göçler
Türkiye’de Yerleşme
Türkiye’de Mesken Tipleri
Anadolu Uygarlıkları
Türkiye’de Arazi Kullanımı
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Tarım
Türkiye’de Hayvancılık
Türkiye’de Ormancılık
Türkiye’de Madenler
Türkiye’de Enerji Kaynakları.
Türkiye’de Sanayi
Türkiye’de Ulaşım
Türkiye’de Ticaret
Türkiye’de Turizm
Türkiye’nin Millî Parkları Türkiye’de Şehirler ve Özellikleri
Türkiye’de Bölge Sınıflandırması
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölgelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡