1. YAZARLAR

  2. Celalettin Taşdelen

  3. Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?
Celalettin Taşdelen

Celalettin Taşdelen

Diyanet İşl. Bşklığı. Uzman Vaiz
Yazarın Tüm Yazıları >

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Eyyâm-ı nahr'dan (Bayramın 1. 2. ve 3. Günü) önce kurbanlığı bağlamak.
Hayvana kurbanlık nişanı takmak,  işaretlendirmek.
Kesilecek yere güzellikle, eziyet vermeden götürmek.
Sonra hayvan ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır. Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır. Bundan sonra tekbir ve tehlîl getirilir.
"Allahümme minke ve leke inne salatî ve nüsükî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine.  lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine'l-müslimîn."

"Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve hayatım eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım" denir.  Arkasından "Bismillâhi Allâhü ekber" denilerek, hayvanın boynuna bıçak vurulur.

Yemek borusu, nefes borusu ve iki şahdamarını kesmek.
Boğazlamayı enseden değil boğazdan yapmak.
Kendi kurbanını kendisi kesmek, kesemiyorsa müslümana kestirmek. Ehl-i kitab'tan birine kestirmek mekruhtur.
Hayvan kesilirken orada hazır bulunmak: Efendimiz kızına şöyle buyurmuştur: Ey Fatıma! Kurbanlığının başında durup hazır ol. Çünkü onun kanının ilk damlasıyla geçmiş günahların bağışlanır.” Hz.Fatıma:“Ya Resulallah! Bu biz ehl-i beyte mi hastır yoksa hem bize hem de diğer müslümanlara mı? dedi. Resulullah(asm):“Bilakis hem bize ve hem de diğer müslümanlara” buyurdu. (Hakim, el-Müstedrek)
Kurban olacak hayvanın imkân ölçüsünde en semizi, en büyüğü olması.

Eyyâm-ı nahr'ın ilk günü gündüzleyin kesmek.
Kurban bıçağının çok keskin olması.Hz. Peygamber (sav) konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: “Sizden birisi hayvan boğazlayacağı bıçağını keskinleştirsin ve boğazladığı hayvanı rahat ettirsin”. (Müslim, Zebaih:57; Ebu Davud, Edahi 11-12). Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir.  Yine O (sav) kurbanını keserken hayvana acı verince Ensardan olan bir sahabiden yardım istemiştir (Müsned 5/373)


Hayvanı kesildikten sonra soğumaya ve canının iyice çekilmeye bırakılması, soğumadan ve can çekilmeden önce yüzmek mekruhtur.  Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

Kurban sahibinin kurban etinden yemesi. Çünkü bu Allah'ın bir ziyafetidir.
 Etinden başkalarına vermek (Kâsânî, a.g.e, V, 78-81).

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Aynı şekilde, hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT