KYK burs ve kredi hakkında bilgiler! Bunları okumadan burs ve kredi almayın

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim itibariyle başladı. Başvurular 3 Kasım 2020'ye kadar devam edecek. Burs başvurusundan bulunmak isteyen yüzbinlerce öğrenci burs ve krediler hakkında bir çok soruya yanıt arıyor. İşte A'dan Z'ye burs ve krediler hakkında tüm bilgiler...

KYK burs ve kredi hakkında bilgiler! Bunları okumadan burs ve kredi almayın

Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitimleri boyunca devletten burs ve kredi yardımı alabiliyor. Burs ve kredi ücretleri her yıl belli oranda artıyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler okulları bittiğinde geri ödeme yapmazken, kredi alan öğrenciler ise mezun olduktan 2 yıl sonra borçlarını geri ödemeye başlamak zorunda. Burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrencilerden maddi durumu yeterli olanlara kredi, yetersiz olanlara ise burs verilecek. Başvurular sona erdikten sonra değerlendirme yapılacak ve kimlerin burs, kimlerin kredi alacağına değerlendirme sonucunda karar verilecek. İşte 23 soruda en çok merak edilen burs ve kredi bilgileri...

1. Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır? 

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

2. Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır. 

KYK burs ve kredi bilgileri! Bunları okumadan burs ve kredi almayın

4. Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir? 

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir. 

5. Burs/kredi başvurusunu iptal etmek için ne yapılması gerekmektedir? 

Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. 

6. İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi? 

KYK'ya burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir. 

7. Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi? 

KYK tarafından burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. 

8. Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir? 

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. 

9. Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir? 

 •     Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
 •     Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
 •     Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
 •     Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
 •     Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
 •     Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
 •     Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

10. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?  

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

 11. Burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır? 

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır. 

12. Kredi hangi durumlarda kesilmektedir? 
   

 • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
   
 •     Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
 •     Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
 •     Öğretim kurumunun kapatılması,
 •     Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
 •     Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK burs ve kredi bilgileri! Bunları okumadan burs ve kredi almayın

13. Burs hangi durumlarda kesilmektedir?  

 

 •     Başarısız olma,
 •     Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
 •     Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
 •     Öğretim kurumunun kapatılması,
 •     Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
 •     Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
   

14. Kredi almaktan vazgeçen öğrencilere tekrar kredi verilmesi için öğrencilerin nasıl bir işlem yapması gerekmektedir?  

Normal öğrenim süresinde aldıkları krediden vazgeçip sonrasında tekrar kredi almak isteyen öğrencilerin durumlarını belirten dilekçelerini Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla göndermeleri ya da bizzat müracaat etmeleri halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kalan öğrenim süreleri kadar kredi alabilme hakları bulunmaktadır. 

15. Burs/kredi almakta iken kayıt donduran öğrenciler burs/kredi işlemlerinin devamı için ne yapmalıdır? 

Bu öğrencilerin ıslak imzalı dilekçelerini Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yolu ile göndermeleri halinde durumları araştırılıp değerlendirilecektir. 

16. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alabilir mi? 

KYK örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs vermektedir. 

17. Öğrenim Kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır? 

KYK'dan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. 

18. Kredi borç ve taksitleri ile ilgili bilgiye nereden ulaşılabilir? 

Borç ve taksitlerinizi KYK'nın yurtkur.gsb.gov.tr internet adresindeki “Öğrenim / Katkı Kredisi Borç Sorgulama” sayfasından veya 444 0 472 numaralı GSB KİM ( Kurumsal İletişim Merkezi) den öğrenilmektedir. 

19. İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi? 

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren Yİ-ÜFE uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılmaktadır.

“Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır.” Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için, borç başlangıç tarihinden bir ay önce www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

20. Askere gidenlerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi? 

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir. 

KYK burs ve kredi bilgileri! Bunları okumadan burs ve kredi almayın

21. Erken ödeme indirimi nedir? 

Kredi borçlarının tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde yapılan indirimlere erken ödeme indirimi denir. Erken ödeme indirimi kredi borcunun Yİ-ÜFE borcu üzerinden hesaplanır. Anapara üzerinden herhangi indirim söz konusu değildir. 

KYK'dan normal öğrenim süresince alınmış olan öğrenim ve/veya katkı kredisinden doğan borçların tamamı, öğrencilerin normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden itibaren birinci yıl içinde ödenirse anaparadan değil sadece Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlardan doğan borçlardan % 30; ikinci yıl içinde ödenirse % 20 erken ödeme indirimi uygulanmaktadır. 

Erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen borçlular, ödeme yapmadan önce 444 0 472 numaralı GSB KİM’den ( Kurumsal İletişim Merkezi) indirimli borç miktarını öğrenip T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinde adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını belirtmek suretiyle ödemelerini gerçekleştirebilmektedir. 

22. Borç taksitleri zamanında ödenmediğinde uygulanacak gecikme zammı ne kadardır? 

Süresi içinde ödenmeyen kredi borçlarına, her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır. 19 Ekim 2010 tarihinden itibaren uygulanan gecikme zammı oranı aylık % 1.40 olup günlük olarak uygulanmaktadır. 

23. burs/kredi almış ve/veya almakta olan öğrencilerin vefatı halinde ne yapılır? 

Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir. KYK tarafından MERNİS sorgulaması yapılarak vefat eden öğrencilerin bilgisi alınmaktadır. 

KYK burs ve kredi bilgileri! Bunları okumadan burs ve kredi almayın

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡