KYK ücretleri zamlandı mı 2022 | KYK zamlı güncel yurt fiyatları

KYK yurdunda kalacak veya kalmakta olan öğrenciler KYK ücretleri zamlandı mı 2022 | KYK zamlı güncel yurt fiyatları soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...

KYK ücretleri zamlandı mı 2022 | KYK zamlı güncel yurt fiyatları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yüzde 80 zam geldiğini iddia etti. Bunun hemen ardından öğrenciler KYK ücretleri zamlandı mı 2022 | KYK zamlı güncel yurt fiyatları soru başlıklarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

KYK ücretleri zamlandı mı 2022 | KYK zamlı güncel yurt fiyatları

KYK ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI 2022 | KYK ZAMLI GÜNCEL YURT FİYATLARI

KYK yurt fiyatlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığından zam açıklaması geldi. Ancak yüzde 80'lik bir zam olmadığı öğrenildi. Bölge bölge fiyatlarda değişiklik gösterileceği biliniyor.

Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in iddiasını merak eden öğrenciler için yüzde 80 zammı değerlendirelim;

3. tip KYK yurt ücreti ; 290 TL iken 522 olacak.

4. tip KYK yurt ücreti ; 325 TL iken 585 TL olacak.

5. tip KYK yurt ücreti ; 360 TL iken 648 TL olacak.

6. tip KYK yurt ücreti ; 390 TL iken 702 TL olacak.

KYK ücretleri zamlandı mı 2022 | KYK zamlı güncel yurt fiyatları

KYK 1. VE 6.TİP YURT NEDİR? | KYK YURT TİPLERİ NEDİR 2022?

KYK 1.tip yurt Ücreti ve Depozito açısından en uygun olan yurt tipidir.

KYK 6.tip yurt ise ücret ve depozito açısından diğerlerine göre daha pahalı olan yurt tipidir.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

KYK ücretleri zamlandı mı 2022 | KYK zamlı güncel yurt fiyatları

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

KYK YURT DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

KYK Yurt değiştirme durumu büyük şehirlerde üniversite kazanan öğrenciler için büyük sorun haline geldi. Özellikle İstanbul gibi şehirlerde okulu Anadolu yakasında iken yurdu Avrupa yakasında çıkabiliyor. Bu ve benzeri durumlar da öğrencileri yurt değiştirmeye yönlendiriyor. Bunun yanı sıra KYK yurtlarında kalan öğrencilerin odalarındaki kişi sayısının fazlalığı olsun, yaşam standartları olsun bunlara ayak uyduramayan öğrencilerde yurt değiştirmek için başvuruda bulunuyorlar. Yurt değiştirme işleminizi şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Şehriniz de bulunan KYK Bölge Müdürlüğüne giderek dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. Geçmek istediğiniz 3 yurdu sayfa üzerinde sıralayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Dilekçenizi ne kadar erken verirseniz geçişiniz o kadar kolaylaşabilir.

KYK ücretleri zamlandı mı 2022 | KYK zamlı güncel yurt fiyatları

KYK YURT BAŞVURUSUNDA YANLIŞ BİLGİ VERMEK 2022

Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası “Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra ise bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek “Yanlış Beyan” dan kayıtları silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.

KYK ücretleri zamlandı mı 2022 | KYK zamlı güncel yurt fiyatları

YURTLARDA BARINMA ŞARTLARI NELERDİR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre, yurtlarda barınma şartları madde madde şu şekilde;

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.

KYK ücretleri zamlandı mı 2022 | KYK zamlı güncel yurt fiyatları

YURTTA BARINMA HAKKI KAZAN FAKAT YURTTA KALMAK İSTEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

KYK yurtlarında barınma hakkı kazanan ancak, çeşitli sebeplerden dolayı yurtta kalmak istemeyen öğrencilerin herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

18
46
23
144
91
21
1154
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN