1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Mayıs Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı

Mayıs Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı

Erzincan İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında yapıldı.

Mayıs Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı

Erzincan İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında yapıldı. Beş oturumda gerçekleşen toplantılarda ilçe ve köylerde devam eden yatırım çalışmaları, yeni projeler ile ilgili kararlar alındı.

Toplantılarda; "Üzümlü İlçesi Denizdamı Köyü meydan düzenleme çalışmaları işinin İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak 10.000,00 TL. ödeneğin Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına,

İl Özel İdaresi hizmet alanı içerisinde yer alan işlerin yürütülmesinde verimliliği artırmak için 1 adet 35-40 Tonluk Eskavatör, 1 adet 18-20 m3 Damperli Kamyon, 1 adet Çift Kabinli Yama Kamyonu ve 3 adet Çift Kabinli 4X4 Pikabın 237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca 2017 yılı Genel Bütçe Kanunu'nun (T) Cetveline göre ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda ihale yapılarak satın alınmasına,

İl Özel İdaresi Kemaliye Bakımevi'nin onarım işinin 85.000,00 TL. ödenekle İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 48.maddesine dayanılarak çıkarılan, 10 Mart 2006 tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 41.maddesi gereği hazırlanan İl Özel İdaresi'nin 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı Cetvellerinin incelenmesi için 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine,

Refahiye İlçesi Sarıkoç Köyü Mollaahmetler Mezrasına Çırtık isimli 484644-4397458, 484680-4397457, 484645-4397427, 484680-4397427 nolu ED 50-6 dereceli içme suyu memba kaynağının tahsis edilmesine,

Refahiye İlçesi Sarıkoç Köyü Mollaahmetler Mezrasına Çırtık isimli 484644-4397458, 484680-4397457, 484645-4397427, 484680-4397427 nolu ED 50-6 dereceli içme suyu memba kaynağının tahsis edilmesine,

İliç İlçesi Kuzkışla Köyüne Ayıpınarı isimli 466389-4393040, 466420-4393039, 466389-4393010, 466420-4393010 ED 50-6 derecelik içme suyu memba kaynağının tahsis edilmesine,

Merkez Akyazı Beldesi Yunus Emre Mahallesinde bulunan 221 ada, 10 parsel nolu, 1.304,59 m yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın İl Özel İdaresine ait 100/1298 (100,51m) hissesinin satışının yapılmasına,

9- İlimiz Kemah İlçesi Yücebelen Köyü Gordin-Düzkapırın 2 Km.lik yeni yolunun yapılmasına, Sarıyazı Köyü ana yolunda meydana gelen yol kayması neticesinde köye ulaşımın sağlanamadığından, yol güzergahın değiştirilmesine ve yayla yolunun yapılması işlerinin İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,

Erzincan İl Özel İdaresi ve İlçelerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından 2017 Yılı ve bundan sonraki yıllarda yapılacak olan ihaleli işlerin son hak edişleri ödenmeden önce ilgili köyün köy muhtarı tarafından köyde yapılan işin tamamlandığı ve herhangi bir sorun olunmadığı vb. hususları içeren bir yazı alındıktan sonra işi alan ilgili firma veya müteahhide ödeme yapılmasına,

Kemaliye İlçesi Armağan Köyü 3 Km. stabilize ve Karakoçlu Köyündeki 90 metrelik rampa yolunun iyileştirilmesi için İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,

Otlukbeli İlçesi Ağamçağım Köyüne 20.000,00.-TL, Avcı Çayırı Köyüne 5.000,00.-TL, Yeniköy Köyüne 5.000,00.-TL. Boğazlı Köyüne 5.000,00.-TL. toplam ise 35.000,00.-TL ödeneğin söz konusu köylerin yol çalışmalarında kullanılacak olan kum ve çimento alımında kullanılmak üzere Otlukbeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması ile ilgili talebin ödenek yetersizliği nedeni ile reddine,

Otlukbeli İlçesi Merkezine 1400 metrelik basınçlı sulama kanalı yapılabilmesi için 65.000,000.-TL. ödenek ayrılarak İl Özel idaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına, ödeneğinin Otlukbeli İlçesi Köyler Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına,

Otlukbeli İlçesi Boğazlı Köyü içme suyu şebekesi yapımı işi için 1700 metrelik boru alımı ve içme suyu hattı kazı çalışması işi için 30.000,00.-TL, kanalizasyon yapımı işi için 20.000,00.-TL. toplam 50.000,00.-TL. ödenek ayrılarak İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına, ödeneğinin Otlukbeli İlçesi Köyler Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına,

Merkez Günebakan Köyünün sulama göleti kullanılamaz hale geldiğinden yeniden yapılabilmesi işinin 60.000,00.-TL. ödenek ayrılarak İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,

Merkez Oğlaktepe Köyünün Kemah yoluna bağlantı arasında bulunan 3.km.lik stabilize yolun asfalt işinin İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,

237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesinin "Genel Bütçeye dahil Daireler, Katma Bütçeli İdareler ve Döner Sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu Kararına bağlıdır. Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinirler" hükmü uyarınca;

Valilik Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet makam aracı satın alınmasına,

İlçelerde Sosyal Tesis, İçme Suyu, Sulama, Kilit Parke vb. işlerinde kullanılmak üzere Kemaliye İlçesi'ne 200.000,00.-TL, İliç İlçesi'ne 150.000,00-TL, Kemah İlçesi'ne 120.000,00.-TL, Tercan İlçesi'ne 130.000,00.-TL, Üzümlü İlçesi'ne 120.000,00.-TL, Çayırlı İlçesi'ne 130.000,00.-TL. ödeneklerin söz konusu işlerde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Bütçesinden Birlik Hesaplarına aktarılmasına,

Günebakan Köyünde yapılmakta olan Camii Lojmanına 30.000,00.-TL yardımın İl Özel İdaresi tarafından yapılmasına,

Kemah ilçesi Koçkar köyünde 500 metrelik yolun güzergah değişikliği işinin İl Özel İdaresi 2017 yılı Ek yatırım programına alınması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

Tercan İlçesi Gedikdere Köyü Derviş Mezrası yolunun stabilize işinin yapılabilmesi ve Gevenlik Köyü Köy içi kumlama işinin yapılması, İkizler Köyü ve Kemerçam Köyleri arasındaki yolun kullanılabilmesi için İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle yapılması için 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

Merkez Günbağı ve Tatlısu Köyleri girişinde bulunan ve iki köyün kullandığı köprünün genişletilebilmesi için Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yaklaşık maliyetinin çıkarılarak İl Genel Meclisi'ne bilgi verilmesi ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

Çayırlı İlçesi Merkezde devam eden sulama kanalının eksik olduğundan söz konusu işin tamamlanabilmesi için İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine oy birliği ile karar verildi.

Mayıs Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı

Mayıs Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı

HABERE YORUM KAT