1. HABERLER

 2. DİN

 3. Miraç Gecesi namazı nedir?

Miraç Gecesi namazı nedir?

Müslüman alemini 3 aylardaki kutsal günleri arasında yer alan Miraç Gecesi ibadetlerle geçiyor. Peki Miraç Gecesi namazı nedir? Nasıl kılınır? İşte detaylar...

Miraç Gecesi namazı nedir?

21 Mart'a denk gelen Miraç Kandili için müslümanlar nasıl namaz kılınması gerektiğini araştırıyor. Peki Miraç Gecesi namazı nedir? Detaylar haberimizde...

Miraç, kelime anlamı olarak merdiven demektir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Allah (c.c) mucizesi ile göklere yükseldiği ve Allah ile görüşerek dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gecedir.

Miraç Gecesi namazı nedir?

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Miraç Gecesi namazı nedir?

KANDİL NAMAZI İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

 • Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.
 • Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.
 • Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.
 • Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
 • Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
 • Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
 • Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

Miraç Gecesi namazı nedir?

Recep ayının 27. Gecesinde gerçekleşen miraç mucizesi, Hz. Muhammed (s.a.s) Cebrail ile birlikte Mekke’den Kudüs’e geçtiği, Kudüs’te Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i gelmiş geçmiş tüm peygamberlerle karşılaştığı çeşitli kaynaklarda aktarılmaktadır. Kudüs’te Kubbet’üs Sahra’ya gelen Hz. Muhammed (s.a.s), Muallak kayasından göğe yükselmeye başlar ve 7 kat semayı tek tek geçerek Allah’ın huzuruna varmıştır. Her katta başka bir olaya tanıklık ederek peygamberlerle görüşür:

 1. Kat Sema’da Hz. Adem ile 
 2. Kat Sema’da Hz. İsa ve Yahya ile
 3. Kat Sema’da Hz. Yusuf ile
 4. Kat Sema’da Hz. İdris ile
 5. Kat Sema’da Hz. Harun ile 
 6. Kat Sema’da Hz. Musa ile
 7. Kat Sema’da İbrahim ile görüşür

Her bir evrede Hz. Muhammed (s.a.s)’e Cebrail eşlik ederken 7 kattan sonra eşlik edemez ve Peygamber Efendimiz (s.a.s), bundan sonra yalnı devam ederek Allah (c.c) huzuruna varır. Miraç olayında 5 vakit farz namazın müjdelendiğini ümmetine aktaran Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e inanmayan müşrikler olarak onun sihirbaz olduğu iftirasını atarlar. Kanıtlar sunulsa dahi müşrikler iman etmeyerek inkar etmeye devam ederler.

Müslümanlar için büyük bir mucize olan bu gecede namaz farz olarak müjdelendiği için, bu gece daha çok namaz kılarak tövbe edilmesi alimler tarafından tavsiye edilmektedir. 

Miraç Gecesi namazı nedir?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

O gece Peygamber Efendimiz (s.a.s) göğe yükselerek kullarına namazı müjdelediği için bol bol kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye edilmektedir. Bunun dışında bir namaz vardır ki Allah rızası için kılındığı takdirde tüm günahların affedilmesine rivayet edilir. Miraç gecesi kılınması gereken namaz şöyledir:

12 rekat olan bu namaz 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim’den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere ‘Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100’er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir. 

Miraç Gecesi namazı nedir?

MİRAÇ KANDİLİNCE ORUÇ TUTMAK

Miraç gecesi başta olmak üzere İslam dini için böyle kıymetli gecelerin öncesinde gündüzden oruç tutulmasının nefsin terbiyesi ve gece yapılacak olan ibadetlere hazırlık niteliğinde kabul edilmektedir. 

MİRAÇ KANDİLİNDE TESPİH ÇEKMEK

Allah'ın affediciliği ve merhametine sığınmak için böyle önemli gecelerde bol bol tövbe istiğfar çekilmesi gerekir. Namaz ve Kuran-ı Kerim okumak dışında kişiler gece boyunca tespih çekerek Allah'ı zikretmeleri Allah'ın merhameti ve rızasını kazanmak için fırsattır. Miraç gecesi çekilmesi iyi olan tespihler:

 • Sübhanallahi’l Hayyül-kayyum
 • La ilahe illallah
 • Sübhanallah
 • Estağfirullahe’l azim ve etübü ileyh
 • Allahu Ekber

Miraç Gecesi namazı nedir?

İSRA SURESİNDE MİRAÇ HADİSESİ

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in 7 kat semaya yükselerek Allah’ın huzuruna varması mucizesine inanmayan ve iman etmeyenlerin üzerine şu ayet-i kerimeyi göndermiştir:

“Kulunu (Muhammed’i) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hak¬kıyla görendir.” 

HADİS-İ ŞERİFLERLE MİRAÇ GECESİ 

Peygamber Efendimi (s.a.s), miraç mucisenin gerçekleşmesi ve ümmetinin yanına namaz müjdesiyle gelmesinin ardından hadis-i şeriflerle cennet ve cehennemin nasıl yerler olduğu, miraç mucizesinde nelerle karşılaştığını şu hadisleriyle aktarmaktadır:

 • Ben Kâbe’nin Hatim kısmında yatıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. (Bu sözünü söylerken boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı gösteriyordu.) Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi îman ve hikmetle dolu, altından bir kap getirildi. Kalbim (çıkarılıp su ve Zemzem ile) yıkandı. Sonra içerisi iman ve hikmetle doldurulup tekrar yerine kondu…”
 • Miraç Gecesinde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. “İlmiyle amel etmeyen din adamlarıdır.
 • Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kimler olduğunu sordum. “Bunlar, gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir” denildi.
 • Miraç gecesi, uğradığım her melek topluluğu, ümmetime hacamatı tavsiye etti

Miraç Gecesi namazı nedir?

MİRAÇ GECESİ OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER

"Ya Rabbi! Kulluk borcu olarak ve sırf ilâhî rızanı kazanmak niyeti ile bugüne kadar yapabildiğimiz ibadet ve taatlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi! Cümlemizi rahmetine gark eyle. Afv ü mağfiretine nail eyle. Cemalinle ve Firdevs Cennetinle müşerref eyle. Cehennemden uzak eyle. Dünya ve Ahiretimizi mamur eyle. İslâm'ı ve Müslümanları aziz ve mansur eyle. Amin! Ya Rabbe'l-alemin ve ya erhame'r-rahimin."

Miraç gecesi gündüzünde bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmeli, ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumalı.

Miraç gecesi ve gündüzünde fakir fukarayı, yetim ve kimsesizleri görüp gözetmek ihtiyacı olanlara yardım etmek gerekir.

Miraç Gecesi namazı nedir?

KURAN'DA MİRAÇ GECESİNİ ANLATAN SURELER

Kuran-ı Kerim'deki Miraç gecesini anlatan sureler şöyledir;

Isrâ Sûresi 1

"Bir gece, kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammedi, Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren O zatın şanı ne yücedir! Bütün eksikliklerden uzaktır O! Gerçekten, herseyi işiten, her şeyi gören O'dur."

Necm Suresi :

1 - İnmekte olan yıldıza andolsun ki, 2 - Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı. 3 - O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. 4 - O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir. 5 - Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti 6 - (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu. 7 - O, en yüksek ufukta idi. 8 - Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı. 9 - Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı. 10 - (Allah), kuluna verdiği vahyi verdi. 11 - Onun gördüğünü kalb(i) yalanlamadı. 12 - Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız.13 - Andolsun onu bir kez daha görmüştü. 14 - Sidretü'l- Müntehâ'nın yanında. 15 - Ki Cennetü'l- Me'vâ onun yanındadır. 16 - Sidre'yi kaplayan kaplıyordu. 17 - (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı. 18 - Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü.

Miraç Gecesi namazı nedir?

MİRAÇ KANDİLİ TOPLU KANDİL MESAJLARI

 • - İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Miraç Kandiliniz mübarek olsun
 • Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
 • -Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
 • -Bu gece Miraç Gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
 • -En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere….
 • -Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..
 • -Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
 • -Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Miraç kandilinizi kutlarım.
 • -Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Miraç kandiliniz kutlu olsun!
 • -Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.
 • -Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun.
 • Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
 • -Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun...
 • -Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.
 • -Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşaallah. Hayırlı kandiller.
 • -'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Gecesi namazı nedir?

HABERE YORUM KAT