1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Öner: “BM, güçlünün değil, haklının yanında olmalıdır”

Öner: “BM, güçlünün değil, haklının yanında olmalıdır”

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "'İnsan" ve "hak" kavramı, bütün dünyanın korumak zorunda olduğu en öncelikli değer olması gerekirken,...

Öner: “BM, güçlünün değil, haklının yanında olmalıdır”

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "'İnsan" ve "hak" kavramı, bütün dünyanın korumak zorunda olduğu en öncelikli değer olması gerekirken, tarihte eşine rastlanmadık çoklukta ve sistematik olarak hak ihlalleri yaşanmaya devam ediyor. Hak ihlallerine üstelik bilinçli olarak sebep olanlara BM bile engel olmamakta, olamamaktadır. BM'nin haksızlıkları kınamaktan bile aciz görünmesi "İnsan Hakları Günü'nü daha anlamlı kılmaktadır" dedi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler'de kabulünün yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner BM'nin güçlünün değil haklının yanında durması gerektiğini söyledi. Dün medeniyetin en temel ilkesi olan insana saygı noktasında kısmen var olan ümitlerin gittikçe yok olduğunu dile getiren Öner, "Bugün başta ABD olmak üzere, kimi güçlerin adeta dünya barışını sabote etmek için pervasızca izledikleri insan haksızlıklarına dayanan politikaları sebebiyle yerini kaos beklentisine bırakmıştır. Bu sorumsuz, duyarsız politikalar sonucu, beklenen kaosun küresel ölçekte görülmemiş insani sefalet ve trajedilere yol açacağı kaygı ve korkusu yersiz değildir. Herkes, her kuruluş, özellikle de devletler, hiç olmazsa yaşanabilir bir dünya için, insan haklarını kayıtsız şartsız, samimi olarak korunması gereken başat değer olarak yeniden canlı ve etkin kılmalıdır. Birey veya toplum olarak, dili, dini, cinsiyeti, coğrafyası ne olursa olsun insanın asgari düzeyde bile olsa saygı görmesi ve göstermesi medeniyet ve demokrasinin en temel ilkesidir, öyle olmalıdır. Aksi halde, hayat hakkı tanınmayarak ötekileştirilen insanlara duyulan hasis duyguların şiddete yönelmesi, kimse için iyi sonuçlar doğurmaz, doğurmamıştır. Birinci ve ikinci dünya savaşında insanlığın edindiği en büyük tecrübe, ötekinin yok edilerek var olunamayacağıdır. O süreçte kendi siyasi, ideolojik hesapları uğruna bütün dünyayı ateşe verenler, insanlığa milyonlarla ifade edilen ölümlerden, kandan, gözyaşından başka bir şey armağan edemediler! Bunun üzerine hiç değilse benzer facialara yol açmamak için Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948'de "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabul etti. Bu metin, insan haklarını koruyup gözetmeyi, her insanın, her örgütün ve devletlerin uymak zorunda oldukları temel ilke olarak benimsedi. Bu genel kabulle birlikte siyasal iradeler bu haklarla sınırlanmıştır. Hatta devletlerin meşruiyeti hak ve özgürlüklere riayetiyle ölçülür olmuştur" şeklinde konuştu.

"İnsan hakları, insanlığın ürettiği veya benimsediği ortak değerdir"

İnsan haklarının, insanlığın ürettiği veya benimsediği ortak değerler olduğunu vurgulayan Öner, "Barış ve huzurun evrensel ölçekte yaygınlık kazanması, bu değerin varoluşumuzun ortak zemini ve paydası olarak yaşanır kılınmasına bağlıdır. Medeniyet tasavvurumuz içinde biz insan haklarını varoluşun zorunlu şartı olarak görürüz. İnsan, temel haklarına doğar doğmaz sahip olur. Hakkının ayrımında ve onu koruyamayacak zafiyet içinde olsa bile, onları koruyup gözetmek diğer insanların görevidir. Kendisinin ve çevresinin bilincinde olan tek varlık olduğu söylenen insan, keşke hayatı binlerce yılın bin bir acı ve ızdırapla geçen zorlu tecrübesi sonrasında değere dönüştürdüğü hak ve hukuku, barışın güzelliğine uygun kayıtsız şartsız bir samimiyetle hayatın vazgeçilmez ilkesi yapabilseydi; bugün gerçek anlamına uygun katıksız bir huzur ve samimiyetle şölen ve bayram havasında kutlansaydı. Ancak ne hazin bir ironidir ki, bugün insanlık doğrudan kendine ilişkin, kendini amaçlayan ve kendisi için olan bu konuda bile müthiş bir hayal kırıklığı, korkunç bir hüsran yaşamaktadır. İnsan Hakları Beyannamesi'nin küresel ve en üst seviyede koruyucusu olması gereken Birleşmiş Milletler'in, insanı koruyan ilkelerinin kalmadığına dehşetle şahit olmak, hüsran ve hayal kırıklığını artırmıştır, artırmaktadır. Dün yalandan da olsa insan hakları söylemi, kimi ihlallerin önünü alıyor, kısmi bir rahatlamaya, kısmi bir güvene imkân veriyordu. Bugün BM, felsefesine, amacına, işlevine yabancılaşmıştır. İtibarını, güvenilirliğini yitirmiştir. Daha da vahim olanı, bu kurumun, kitlesel katliamlar yapan siyasi, ideolojik güç odaklarının neredeyse emrine girmiş olmasıdır. Kan ve ölüm deryasında büyük katliamlara uğrayan insanların kitlesel trajedileri yanında, fikir suçları, yıldırma, şiddet, özellikle kadına şiddet, seyahat, eğitim, bilgilenme gibi hakların takibi adeta unutulmuştur. İnsanların anne, baba, kardeş ve çocukları, bütün aileleri, hatta vatanları ellerinden alınıyor. Çocuk istismarı, organ ticareti, yeni dünyanın kanıksanan sıradan hadiselerine dönüşmüştür" dedi.

"BM, tepkisiz ve işlevsiz bir örgüt haline gelmiştir"

BM'nin, haklılığıyla değil, silah üstünlüğüyle egemenlik kurmak isteyen süper güçlerin, haksızlıklarına hizmet eder hale geldiğini vurgulayan Öner açıklamasını şöyle tamamladı: "BM gözlemci ve görevlileri artık kitlesel boyut kazanan hak gaspları karşısında seyirci bile değil, adeta organizatördür. Dün Srebrenitsa'da katliama ortaklığı, bugün Gazze'de, Halep'te, Arakan'da yıkım ve kıyıma sessiz kalması ve son olarak Siyonist lobilerin sıkıştırmasıyla ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edip, büyükelçiliği buraya taşıma kararına tepkisizliği, Birleşmiş Milletler'in artık işlevsiz, yok hükmünde bir örgüt olduğunu ortaya koymuştur. Oysa Kudüs, bin yıllardan beri kadim kültürlerin, farklı dini inanç mensuplarının bir arada yaşadığı barışın güçlü sembol şehridir. Bu şehir insanlığın ortak zengin birikimi adına korunmalı, çatışmaların kucağına terk edilmemelidir. Bu mübarek şehir, kendinden olmayanı yok etmek için acımasızca saldıran siyonizmin azgın zorbalığına terk edilemez, edilmemelidir. BM, birlikte yaşamayı mümkün kılacak değerlere ve inançlara saygı adına, şimdiden acı ve ızdıraplara yol açan bu karara bile karşı çıkamamış, mazlumlara karşı zalimlerle iş birliği rolü üslenmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi "yalannameye" dönüşmüştür. Irk, dil, din, sınıf ayrımı gözetmeksizin, devredilmez, vazgeçilmez temel insan haklarını, korunması ve yaşatılması zorunlu medeniyet değerleri olarak telakki ediyor, bütün haklarıyla insana saygılı bir medeniyet ikliminde insanlığın tekrar soluklanmasını diliyoruz. Günümüzde ideolojik zalimliğe teslim olmuş siyasal güç odaklarının milyonlarla ifade edilen kitleleri perişan etmelerine rağmen "insan hakları'nın bütün insanlığın temel tepki ve tutumunu belirleyen ana bilinç ve değer olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT