1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. ÖSYM 2020 Eğitim Öğretim yılı takvimi | 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi

ÖSYM 2020 Eğitim Öğretim yılı takvimi | 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi

2020 Eğitim Öğretim yılı takvimi merakla bekleniyordu. Merakla beklenen sınav takvimi '2020 Eğitim Öğretim yılı takvimi açıklandı mı? Yeni ğitim öğretim yılı takvimi nasıl? DGS, KPSS, YKS, ALES 2020 ne zaman?' sorularının ardından ÖSYM tarafından açıklandı. İşte önümüzdeki yılın sınav takvimi...

ÖSYM 2020 Eğitim Öğretim yılı takvimi | 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi

2019 yılının sonlarına yaklaşmamızla birlikte arama motorlarında gelecek dönemin eğitim öğretim dönemi araştırılmaya başlanmışken ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklandı. Peki 2020 Eğitim Öğretim yılı takvimi nasıl? 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi nasıl?  2020 DGS, KPSS, YKS, ALES ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

2019 VE 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2020 Eğitim Öğretim yılı takvimi | 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi2020 Eğitim Öğretim yılı takvimi | 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi

 

2019 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

 

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

3-621.jpg

YDS 2020 NE ZAMAN?

Adaylar YDS sınavınının tarihini araştırmaktadır. Fakat 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığı için sınavların başvuru ve sınav tarihleri de belli değildir. Ama ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığı için kesin ve net bir tarih yok. Tarihler belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

KPSS 2020 NE ZAMAN?

Milyonlarca lisans mezunu aday , 2020 yılında KPSS 'ye girecek. Lisans KPSS için başvurular her yıl Mayıs ayında başlıyor. Mayıs alında alınan başvuru sonrası lisans KPSS Temmuz ayında yapılacak. Ama ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığını için kesin ve net bir tarih yok. Tarihler belli olunca haberimiz güncellenecektir.

5c18cef8ae298b222c146755-003.jpg

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ALES 2020 NE ZAMAN?

Adaylar ALES sınavınının tarihini araştırmaktadır. Fakat 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığı için sınavların başvuru ve sınav tarihleri de belli değildir. Ama ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığı için kesin ve net bir tarih yok. Tarihler belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

5-026.jpeg

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

TUS 2020 NE ZAMAN?

Adaylar TUS sınavınının tarihini araştırmaktadır. Fakat 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığı için sınavların başvuru ve sınav tarihleri de belli değildir. Ama ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığı için kesin ve net bir tarih yok. Tarihler belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

5-392.jpg

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

DGS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar DGS sınavınının tarihini araştırmaktadır. Fakat 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığı için sınavların başvuru ve sınav tarihleri de belli değildir. Ama ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığı için kesin ve net bir tarih yok. Tarihler belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

HABERE YORUM KAT