1. HABERLER
 2. DİN
 3. Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

Hz. Muhammed'in nurunun yeryüzüne indiği gece olarak bilinen Regaip kandili, Müslüman alemi için mübarek bir gecedir. Bu hayırlı gecenin anlamı ise "Ey Allahım Recep ayını bize mübarek kıl ve bizi Şa'ban ve Ramazan ayına ulaştır" şeklindedir. Peki Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu temsil eden Regaip kandili için Müslümanlar "Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?" diye merak ediyor. İşte detaylar...

Regaip Kandili gecesinde tespih ve hacet namazı kılabileceğiniz gibi kaza namazı da kılabilirsiniz. Regaip Kandili'nde hacet namazı 12 rekat olarak kılabilirsiniz. Regaip Kandili Hacet namazını Kadir Suresi ile olduğu gibi Ayetel Kürsi ile de kılabilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilir. Kandil namazına ise şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“.

Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

Regaip kandili Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha ’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî veya Kadir Suresi okunur. 4'er rekat halinde hacet namazını niyet ederek şu şekilde kılıyorsunuz: Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

Regaip Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym". Regaip Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih: -"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere, -Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere, -Rükûdan doğrulunca 10 kere, -Secdede 10 kere, -Secdeden doğrulunca 10 kere, -İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur. İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

Regaip Kandili zikirleri hangi tesbihler çekilir?

Regaib Kandili gecesinin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır. Bir başka ihyâ şekli zikirdir. Regaib Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

12 REKATLIK HACET NAMAZI KILINIŞI VE DUASI

 1. Hacet namazı 12 rekat olarak kılınır. Bu namazda her 2 rekat sonrasında selam verilir.
 2. Öncelikle "Niyyet ettim Allâh rızâsı için bu geceki Regaib Gecesinde Nafile Namazı kılmaya” diyerek niyet edilir. 
 3. 2018 Regaip Kandili mesajları! Anmalı ve özel resimli kandil mesajları....
 4. Tekbir alınır ardından, Sübhaneke okunur. 
 5. İlk rekatta Fatiha Suresinin ardından 3 defa Kadir Suresi okunur.
 6. İkinci rekatta tekrar Fatiha Suresi ve ardından 12 defa İhlas Suresi okunur.
 7. Her iki rekatın sonunda selam verilerek 6 kerede namaz tamamlanır. 
 8. Namazın ardından 7 kere yahut imkan varsa 70 kere Salevât-i Ümmiyye okunur.
 9. Salevât-i Ümmiyye: “Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin Nebiyyil-Ümmîyyi ve alâ Âlihî ve sahbihi ve sellim.
 10. Salevât-i Ümmiyye bittikten sonra secdeye kapanarak 70 kerre şu tesbih çekilir;
 11. "Subbûhun-kuddûsun, Rabbünâ ve Rabbüna ve Rabbülmelaiketi Ver-Ruh.”
 12. Ve secdeden “Allâhü Ekber” diyerek doğrulup oturulur. İki secde arasında otururken şu istiğfar
 13. “Rabbiğfır verhâm, ve tecâvez amma tâ'lemu, ,inneke entel"e"azzül-ekrem” 70 kere okunur.
 14. Bu duâ bitince tekrar tekbir ile ikinci secdeye kapanılır. 2.nci secdede yine 70 kere:
 15. “Subbûhun, kuddûsun, Rabbüna ve Rabbülmelâiketi ver-Rûh." okunur.

REGAİP NAMAZI SAAT KAÇTA?

Regaip Kandili'ni ibadetle geçirmenin fazileti boldur. Özellikle bu gece kılınacak namazlar bolca sevap getirecektir. Regaip Kandili 18 Şubat 2021 tarihinde idrak edilecektir. Sevapların bolca yazıldığı günahlarında affı mağfirete uğradığı gecede bol bol dua etmek, zikir çekmek ve namaz kılmak geceden nasiplenmek adına müslümanların yapması gereken temel ibadetler olacaktır.

Regaip Kandili gecesinde tespih ve hacet namazı kılabileceğiniz gibi kaza namazı da kılabilirsiniz. Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani saat 20.00 ile 21.15 arasında regaip kandili namazını kılabilirsiniz.

Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

Regaib Gecesinde kılınacak namaz hem bir şükür hem de hem de sünneti seniyennin yerine getirilmesi manasına gelmektedir. Receb-i şerîfin ilk Cuma gecesi "Regâib gecesi"dir. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez. 

Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

Ramazân-ı Şerîf’in karşılayıcısı durumunda olan mübârek aylardan Receb ayının ilk cum’a gecesine Regâib gecesi denir. Bu geceye Regâib gecesi denmesinin asıl sebebi şudur: Bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.)’e hâs bazı ma’nevî ihsânlar gerçekleşmiştir ki olmasıdır ki bunun şükür ifâdesi olarak Peygamberimiz (s.a.v.) on iki rek‘at namâz kılmışlardır.

Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

Resûlullâh (s.a.v.): “Bir kimse Recebin ilk perşembe gününü oruç tutup o günün gecesinde (akşam ile yatsı arasında) iki rek‘atta bir selâm vererek on iki rek‘at namâz kılsa şöyle ki:

Her rek‘atta bir Fâtiha, üç Kadîr sûresi, on iki İhlâs sûresi okumak sûretiyle namâzdan sonra “Allâhümme salli alâ Muhammedîn nebîyyi’l- ümmiyyi ve alâ âlihî ve sellim” diyerek benim üzerime yetmiş defa salevât-ı şerîfe getirdikten sonra secdeye varsa, secdede (70) defa “Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbü’l- melâiketi ve’r-rûh” dedikten sonra secdeden başını kaldırsa, oturduğu yerde 70 defa “Rabbi’ğfir ve’rham vafu vetekerrem ve-tecâvez ammâ ta‘lemü inneke ente’l- e‘azzü’l- ekram” dedikten sonra ikinci defa secde edip secdede iken birinci defa secdede ne okumuşsa aynen onları tekrar eder bitiminde ise secdede Allâh (c.c.)’den isteyeceklerini ister, duâ ve niyâzını yaparsa, Hakk Te‘âlâ da onun ihtiyâçlarını, dilek ve temennilerini kabûl eder.”buyurmuşlardır.

Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

Bu namâzı kılanlar hakkında Resûlullâh (s.a.v.) şu mübârek sözlerini beyân buyurmuşlardır: “Nefsim kudret elinde olan Allâhü Te‘âlâya kasem ederim ki herhangi bir erkek ve kadın ta’rif edilen bu namâzı kılarsa, Yüce Allâh bütün günâhlarını bağışlar; günâhları denizin köpüğü ve kum taneleri de dağların ağırlığı ve ağaçların yaprakları kadar çok olsa bile. Bundan başka, kıyâmet günü âilesinden yedi yüz kişi hakkında şefâat hakkı verilir, müjdeler olsun ki sen her türlü sıkıntılardan kurtuldun, rahatı buldun, denilir.” (Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî (k.s.), Üç Aylar ve Fazîletleri, s.37)

REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip namazı saat kaçta?

 • Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemî]
 • Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]
 • Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]
 • Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Ya'la]
 • Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. [İbni Asakir]
 • Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebu Muhammed]
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT