1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Regaip kandilinde çekilecek tespihler

Regaip kandilinde çekilecek tespihler

Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen ve adı Regaip kandili olan önemli günde oruç tutmanın tespih çekmenin ve namaz kılmanın sevapları büyüktür. Peki Regaip kandilinde çekilecek tespihler nelerdir? Regaip kandilinde nasıl ibadet edilmeli? Detaylar haberimizde..

Regaip kandilinde çekilecek tespihler

Regaip Kandili, 3 ayların ilk kandilidir. Dolayısı ile müslüman alemi için önemli olan bugün de ibadet etmek isteyenler nası ibadet edebilirim, neler yapabilirim sorularını araştırıyor. İşte Regaip kandilinde çekilecek tespihler...

REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESPİHLER

300 Salavat-ı şerife,

101 Fatiha-i şerife,

101 İhlas'ı şerife,

101 Kadir suresi

KANDİL GECESİ NAMAZI VE ZİKİRLER

Regaib Kandili gecesinin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır. Bir başka ihyâ şekli zikirdir. Regaib Kandilinde;

  • "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",
  • "Estağfirullah",
  • "Sübhànallah",
  • "Elhamdülillâh",
  • "Allahu ekber",
  • "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",
  • "Allah"

zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

“Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

-“Sübhâneke…”‘den sonra 15 kere,

-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere,

-Rükûdan doğrulunca 10 kere,

-Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere,

-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10’ar kere okunarak 4 rek’at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, “Et-tehiyyâtü…” den sonra, “Allâhümme salli…” ve “Allâhümme bârik…”, üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da “Sübhâneke…” okunacaktır.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ

Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevablar verilir.

REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Peygamberimiz (a.s.m)' ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır.

Bu Receb ayında oruç tutmanın muazzam, muhteşem sevabları var. Bir de bu ayda sevablar kulların defterlerinin sevab hanelerine, bol bol dökülmesi dolayısıyla da recebül esabb denmiştir. Yani, sevabların bol bol, şarı şarıl, gürül gürül döküldüğü ay demek... Sabbe, Arapçada dökmek demek... 
 
Nehrin de böyle dağlardan çağlayarak şaldur şuldur akıp da döküldüğü yere münsab derler; o da aynı kökten... Receb-ül esabb; Allah'ın rahmetinin cuşa gelip, ikram ü ihsanatının şarıl şarıl, güldür güldür kullara geldiği ay demektir. Arifler ve din alimleri kitaplarında yazmışlar ki, bu ay ekim, ekme, ziraat ayıdır. Sevaplı işler, oruç tutmak, tevbe etmek vs. güzel şeyler yapılır. Bir mahsulün ekilmesi gibi ziraat, ekim ayıdır. Şa'ban bakım ayıdır. Ramazan biçim ayıdır, yani mahsulün alındığı aydır demişler. Demek ki Receb ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olmuş oluyor. 

Regaip kandili ibadetleri nelerdir? Regaip kandili duası...
 
 "Receb ayı tevbe ayıdır." demişler. Yani kul ne yapacak?..

"Ya Rabbi! Ben anlayamamışım, hata etmişim, bilememişim, suçluyum, kusurluyum; beni affet..." diyerek hatasını itiraf edip, hatasından dönerek, Cenab-ı Hakk'ın yoluna girecek. Şa'ban ayı ibadetlere devam etme ayıdır. Ramazan da mükafatlarını alma ayıdır. Böyle çeşitli kelimelerle bu ayların birbirleriyle irtibatlı olduğu beyan edilmiştir.

Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Resulullah'ın (sas) Receb'in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekat namaz kıldığı rivayet edilir. 
 
Regaib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bu aylara "çok sevaplı ibadet ayları" diyen Bedüzzaman şöyle işaret ediyor:

"Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise Receb-i Şerif'te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzama'da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir'de otuz bine çıkar." (Şualar)

Bu geceyi fırsat bilerek gönlümüzü kasvetle boğan duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Nefsin kötü arzularını frenleyip, huzur-u kalple ibadetin lezzetini almaya, o hal üzere Rabb'imize yönelmeye çalışalım. Gıybet, haset, riya, ucb, kin, nefret ve kanaatsizlik gibi kötü duygulardan temizlenelim. 

Regaib ile ilgili ayet-i Kerimeler:

Regaib kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'an'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifade ettiği mana için kullanılmaktadır .

Ayrıca, "Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36)

Hz. Peygamber'in ( a.s.m ) ( aşağıda hadisler bölümünde bulunan) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır:" 
 
Receb Ayı ve Regaib Gecesi ile İlgili Hadis-i Şerifler: 
 
• Allahü teala, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. (Gunye) • Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. (Miftah-ül-cenne)
 
• Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. (Ebu Yala) • Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. (İbn-i Asakir) 

• “Receb-i Şerif'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.” buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)

• İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: “Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmuştur. (Müslim) 

• Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-ahirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır." (Buhari, Tefsir, Sure, 8,9) • "Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Acluni, Keşfu'l-Hafa, 1/423)

• Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( r.a. )'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "Allahım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

• Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teala Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. (Taberani)

• Hz. Aişe ( r.a ) validemiz, “Resulullah, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi.” buyuruyor. çünkü Hadis-i Şerifte, “Ameller Allahü tealaya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum.” buyururdu. (Tirmizi) 

REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

22 Mart perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip Kandili ve bu gece ibadet etmek isteyen Müslümanlar Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, Regaip Kandili ibadetleri nelerdir ve Regaip Kandili duası nedir sorularını sormaya başladı. Regaip Kandili'yle ilgili net bir ibadet şekli olmasa da genel olarak Kandil geceleri yapılan ibadetler erak edenler için derledik. İşte Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? Regaip Kandili duası nedir ve Regaip Kandili namazı nasıl kılınır sorularının yanıtı...

* Kur'an-ı Kerim okuyarak,

* Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

* Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

* Allah rızası için namaz kılarak,

* Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

* Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,

* Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

* Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

* Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

* Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

HABERE YORUM KAT