1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. RG - Hazine'ye ait taşınmazların satışına ilişkin esaslar belirlendi

RG - Hazine'ye ait taşınmazların satışına ilişkin esaslar belirlendi

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazine'ye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin esaslar belirlendi.

RG - Hazine'ye ait taşınmazların satışına ilişkin esaslar belirlendi

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazine'ye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin esaslar belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "Milli Emlak Genel Tebliği'nde, "Bu Tebliğin amacı, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemektir" denildi.

Tebliğe göre, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan taşınmazlar, teferruğ yoluyla edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmazlar, Hatay ili sınırları, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri sınırları içinde bulunan taşınmazlar, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen taşınmazlar, bakanlıkça satışı uygun görülmeyen taşınmazlar ile tebliğle ilgili kanunlar kapsamında satılması uygun görülmeyen taşınmazlar kapsam dahilinde bulunmuyor.

Tebliğe göre, hak sahipleri, satın alma başvurularını 31 Aralık'a kadar çevre ve şehircilik il müdürlüklerine yapacaklar. Taşınmazların hak sahiplerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satışına çevre ve şehircilik il müdürlükleri yetkili olacak.

Satış bedelinin "rayiç bedel" olacağı belirtilen tebliğde ödemeye ilişkin isaslar da şöyle sıralandı:

"Satışa konu taşınmaz üzerindeki yapı ve tesisler hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin on birinci fıkrası uygulanmayacağından, bu taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin bedeli satış bedeline dahil edilmez.

"Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde onu peşin ödenir, kalanı ise beş yıla kadar taksitlendirilir ve EK-2'de yer alan "Taksitli Satış Sözleşmesi" düzenlenerek sözleşmenin bir örneği hak sahibine verilir. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanır.

"Taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda ferağ verilmez; ancak, taksitli satışlarda; tahsil edilen bedeller düşüldükten sonra kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve süresi son taksit tarihini altı ay geçecek şekilde banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz tapuda hak sahibi adına devredilir.

"Taksitli satışlarda iki taksitin süresi içinde ödenmemesi durumunda;

"Mülkiyet devredilmeden yapılan satışlarda; on beş gün içinde hak sahibine tebligat yapılarak, iki taksitin süresi içinde ödenmediği ve bu taksitlerin sözleşme süresinin sonuna kadar ödenebileceği, ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin süresi içinde ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilir.

"İdarenin bu tebligatına rağmen ilgilisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşme feshedilir ve on beş gün içinde ilgilisine tebligat yapılarak tahsil edilen bedelin aynen ve faizsiz olarak kendisine ödenebilmesi için adına açılmış banka hesabı numarasını İdareye bildirmesi istenir, bu bildirimi müteakip en geç otuz gün içinde de tahsil edilen bedel aynen ve faizsiz olarak iade edilir."

Taşınmazın; 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 metrekareye, dışında olması halinde ise 2000 metrekareye kadarlık kısmı satılacak. Yapının taban alanının bu alanlardan fazla olması halinde yapı alanının tamamı bu kısıtlamalara tabi olmadan satılabilecek.

Satış bedeli, peşin veya satış bedelinin en az yüzde 10'u peşin, kalanı ise beş yıla kadar taksitli olarak ödenebilecek. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak. Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce satın alma başvurusunda bulunan hak

sahiplerinin başvuruları geçerli kabul edilecek.

Kaynak: DHA

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT