1. HABERLER

  2. HAYAT VE YAŞAM

  3. Rüyada Koyun Görmek

Rüyada Koyun Görmek

Rüyada koyun görmek genellikle kadın ve çocuk ile tabir edilir. Güzel ahlaklı, hanım hanımcık, oturmayı, kalkmayı ve konuşmayı bilen bir hanıma işarettir.

Bu hanım eşini de yücelten bir hanımdır. Rüyada görülen koyun her anlamda zenginliğe işaret eder. Gönül zenginliğine, saadetin artmasına, aile halkının genişliğine, hayırlı evlatlara, kazanca, rızka ve işlerin artmasına delalet eder. Rüyada koyunun arkasında gittiğini gören kişi, bir kadının aşkına düşecek ve kara sevdaya tutularak adım adım onu izleyecek demektir. Rüyada koyunun hastalıklı ve bakımsız olması, pasaklı ve hastalıklı insanlara işaret eder. Rüyasında koyun derisi yüzmeyi meslek edinmiş kişi anlayışsız, zorba ve eli maşalı şefe, müdüre, patrona ya da siyasetçiye delalet eder.

Rüyada Koyun Sürüsü Görmek

Rüyada koyun sürüsü görmek, genellikle toplumu oluşturan bireylerin tamamı ile tabir edilir. Koyun sürüsü, toplumu oluşturan bireylerin yumuşak başlı ve kolay yönetilebilir kimseler olduklarına delalet eder. Bazen de bu rüya aynı inanca sahip ve aynı doğrultuda yürüyen kişilerin sembolüdür. Koyun sürüsünün bir tarafa doğru gittiğini görmek, bu özelliklere sahi insan grubunun beraber hareket ederek önemli bir olay üzerinde etkili olacaklarına veya genel olarak üyeleri oldukça iyi huylu olan bir grup insana yorulmaktadır.

Rüyada Koyun Sağmak

Rüyada koyun sağmak hayırlı şeylere işaret eder. Rızık, nimet, bolluk, bereket, kazanç ve sağlık ve şifa anlamına gelir. Rüyada koyun sağan kimse hiç ummadığı bir yerden nimetler elde eder veya kendisine uzak olan bir kimseden çok büyük bir yardım görür. Koyun sağmak bazen de malda artışa, para kazanmaya sıkıntılardan kurtulmaya da işaret edebilmektedir. Bazen de bu rüya hasta kimseler için sağlık ve şifa bulmaya, borçlu olanlar için yakın zamanda borcunu ödemeye veya bir dileği olan kimsenin yakında bu arzusuna kavuşacağına delalet eder.

Rüyada Koyun Otlatmak

Rüyada koyun otlatmak ve çobanlık yapmak rütbenin artması anlamına gelir. Rüyasında koyun atlatan kişi amir, komutan, müdür, yönetici, patron ya da siyasetçi rütbesine sahip olacak demektir. Bu rüya eğer gören kişi devlet memuru ise terfi alacağına, diğer kişiler için yükselmeye, mal ve mevkide artışa, herkesin imreneceği bir makama ulaşmaya, zenginliğe ve fakirlikten kurtulmaya işarettir. Bazen de bu rüya lider karakterli bir kimsenin toplum içinde yükselmesine ve diğer insanların başına amir olmasına işarettir.

Rüyada Koyun Kesmek

Rüyada koyun kesen ve koyun kesmekle kalmayıp koyundan bir parça koparıp yediğini gören kişinin tüm dilekleri ve arzuları gerçek olur, kişi hayallerine ve hedeflerine ulaşır. Bazen de koyun kesmek rüyası, hapiste bulunan kimseler için en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmaya işarettir. Bazı alimlere göre ise bu rüya, kudret ve güç sahibi olmaya bazen de kişilerin hakkına girecek bir davranışta veya sözde bulunacağınıza, haram mala veya paraya da delalet edebilmektedir.

Rüyada Koç Görmek

Rüyada koç görmek şan, şöhret, para ya da nüfus anlamına gelir. Rüyasında koç gören kişi babası çok zengin ve varlıklı biriyle evlenecek ya da kendisine çok zengin ve varlıklı birinden miras kalacak demektir. Rüyada görülen koç, oldukça güçlü ve kudretli bir adamdır. Bu nedenle kendisine koç verildiğini veya koç satın aldığını gören kimse bahsi geçen şekilde bir adamla tanışır veya onunla arkadaş olur. Rüyada koç kesmek, böyle bir adama haksızlık etmeye veya onun dedikodusunu yapmaya; koça binmek oldukça güçlü bir adamı kendi himayesine almaya veya ona yardım etmeye; bir kişinin koç olduğunu görmesi güç ve kuvvet sahibi olmaya; koçun kendi üzerine bindiğini görmesi çok kuvvetli bir kişinin rüya sahibinin himayesine girmesine işarettir.

HABERE YORUM KAT