1. HABERLER

  2. DİN

  3. Şaban ayında oruç tutulur mu ?

Şaban ayında oruç tutulur mu ?

Şaban ayının ilk günü bugün idrak ediliyor. Her günü ayrı faziletli olan Şaban ayında Allah’a açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine inanılır. Peki Bağışlanma ayı olan Şaban ayında oruç tutulur mu?

Şaban ayında oruç tutulur mu ?

Mübarek üç aylarda Recep ayından sonra gelen Şaban ayı bugün idrak ediliyor. Hz. Aişe (r.a)'nın rivayetlerine göre Peygamber Efendimiz (SAV) 'ın bazen tamamını bazen çoğu kere oruçlu geçirdiği Şaban ayında oruç tutulur mu ?

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULUR MU ?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ŞABAN AYI NE ZAMAN ?

Şaban ayı bu yıl miladi takvime göre 25 Mart tarihinde başlamaktadır. Şaban ayının faziletiyle ilgili resmi olmayan kaynaklarda şu ifadeler yer almaktadır;

İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.

Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.

Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşır.

Şaban ayında oruç tutulur mu ?

ŞABAN AYINDA ORUÇLAR HANGİ GÜNLER TUTULUR ?

Din alimleri Şaban ayının on beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Üç aylar olarak bilinin Recep, Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde ayrı bir değeri ve önemi var. Bu aylar içerisinde dört adet Kandil gecesi bulunuyor. Bu da bize bu ayların önemini anlatıyor. Bu ayların ikincisi mübarek Şaban ayıdır.

1.gün- 13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)- 14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)- 15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)- 30.gün- İlk Perşembe- Son Pazartesi -Son Perşembe  günleri oruç tutulması tavsiye edilen günler arasında.

Şaban ayında oruç tutulur mu ? 

ŞABAN AYININ FAZİLETİ NEDİR ?

Şaban ayında oruç tutmak oldukça sevap ve müstehap oruçlar arasında yer alıyor. Şaban ayı Recep ayından sonra ve Ramazan’dan bir önceki aydır. Mübarek Ramazan ayının habercisi olarak biliniyor. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor;  “Şaban benim ayımdır.”  Ayrıca  “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi.   (Keşfu’l-Hafa,2 / 9.)  Recep ve Şaban ayının orucu nafile oruçtur.  Yani tutulursa sevabı çok ancak tutulmazsa herhangi bir günahı yoktur. Fakat hadisler ışığında Şaban ayında oruç tutmanın fazileti ve ecri büyüktür. Şaban ayı orucunun faziletini açıklayan hadislerde Peygamberimiz (s.a.v) Şaban ayında oruç tutmayı öğütlemiştir.

Şaban ayında oruç tutulur mu ?

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR ?

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu.

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

2594145-1200x627.jpgŞaban ayında oruç tutulur mu ?

ŞABAN AYINDA EDİLEBİLECEK DUALAR

Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.

Allahım, şayet ismimi Saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi Şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, “Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O'nun katındadır.”

Şaban ayında oruç tutulur mu ?

ŞABAN AYINDA KILINMASI GEREKEN NAMAZLAR

Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekatta dilediğini oku fatihadan sonra), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam ile) Allahu Teala ona on ikibin şehid sevabı verir. Kendisine oniki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.

Şaban ayında oruç tutulur mu ?

ŞABAN AYINDA İLK GÜN NASIL NAMAZ KILINIR ?

İlk gün namazı 2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu…) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık,hiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

Şaban ayında oruç tutulur mu ?

ŞABAN AYININ ZİKİRLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh

Şaban ayında oruç tutulur mu ?

HABERE YORUM KAT