1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! Veliler ve öğrenciler dikkat! Alınacak önlemler değişti

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! Veliler ve öğrenciler dikkat! Alınacak önlemler değişti

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde güncellemeye gitti. Sınıflarda pozitif vaka çıkması durumunda alınacak tedbirler ve bu konuda yapılması gerekenler örnekler verilerek anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! Veliler ve öğrenciler dikkat! Alınacak önlemler değişti

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin; “Kreşlerde, gündüz bakım evlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında alınması gereken önlemler” (Bölüm 43) ve “Okullarda Alınması Gereken Önlemler” (Bölüm 78) başlığı altında yer alan kurallara uygun eğitim verilmesi koşuluyla bu kurumlarda bir sınıfta vaka çıkması durumunda yapılacak çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından önerilmiş olan Enfeksiyon Kontrol Önlemleri’ne tam olarak uyumun olmadığı durumlarda, tek bir pozitif vakanın tespit edilmesi ile tüm sınıf ve öğretmenler yakın temaslı kabul edilir. Tüm okul çalışanlarının aşılarını tamamlamış olması önerilir.
Sınıf mevcutlarının, pandemi sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde planlanması önerilir, gerektiğinde öğretimin gün içerisinde ayrılması sınıf mevcudunu azaltmak için pandemi koşullarına göre il sağlık müdürlüğü kordinasyonunda değerlendirilir.

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberini incelemek için tıklayınız

Okullarda sınıfların ve diğer alanların havalandırılmasına azami özen gösterilir, ders saatlerinde de sınıf camlarının açık kalması sağlanır. Öğrencilerin ders aralarında açık havaya çıkması sağlanır. Pozitif vaka olan sınıf öğrencilerinin, vakanın pozitif tespit edildiği tarihten 14 gün sonrasına kadar diğer sınıflardan ayrı teneffüs saati düzenlemesi yapılmalıdır.

Okullarda, yiyecek tüketiminin mümkün olduğu kadar açık havada yapılmasına özen gösterilmelidir. Sınıf içerisinde yapılma zorunluluğu var ise, tavanı yüksek olan, havalandırmanın iyi şekilde sağlandığı ve kişiler arası mesafenin sağlandığı alanlarda yapılması sağlanmalı, maskenin çıkartıldığı sürenin kısa olmasına özen gösterilmeli ve maskesiz öğrenciler arasında mesafeninde korunmasına dikkat edilmelidir.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! Veliler ve öğrenciler dikkat! Alınacak önlemler değişti

Okullarda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin ilgili bölümlerinde belirlenmiş olan COVID-19’dan sorumlu olan kişi veya kişiler, okulda öğretmen ve / veya öğrenci olduğu her dönemde en az bir görevli olacak şekilde görevlendirilmelidir. Görevlendirilen sorumlular, öğrencilerin ve/veya öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde, okul içerisinde ve bahçesinde maskenin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmelidir. Ayrıca görevli kişiler okuldaki herhangi bir olumsuz durumu okul idarecilerine ivedilikle sözlü ve yazılı olarak iletmelidir. İl pandemi kurullarının aksi yönde kararı olmadığı sürece, tüm okul görevlilerinin ve öğrencilerin okul bahçesi de dahil olmak üzere tüm okul alanlarında maske takmaları sağlanmalıdır.

Öğrenciler okullarda olduğu sürece öğretmenlerinin kontrolü altında olmalı; ders araları, okul girişleri ve çıkışları da dâhil olmak üzere öğrenciler sürekli kontrol edilmelidir. Öğrencilerin öğretmen kontrolünde olmadığı zaman dilimi var ise, olası temas durumunda bu öğrenciler temas yönünden yakın temaslı kabul edilmelidir.

Aynı sınıfta eş zamanlı (10 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve Sağlık Bakanlığı Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ne (İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinde Yakın Temaslı Uygulaması) göre yönetilmelidir.

» Yakın Temaslı (Yüksek Riskli temas) : T.C. Sağlık Bakanlığı Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon rehberi doğrultusunda izole edilir.

» Temaslı (Düşük riskli temas): Maske ile okula devam ederek 14 gün boyunca kendilerini COVID-19 semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir.

 » Sınıf Öğretmeni: Okul öncesi ve ilkokulda olduğu gibi aynı gün aynı sınıfta sürekli derse giren öğretmenler.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİSİ KOVİD- 19 OLURSA NE OLACAK?

Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birisine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda;
 A. Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde,

» Diğer öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takma koşuluyla okula devam eder.
» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takma koşuluyla eğitim vermeye devam eder.
Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanmalıdır.

Semptom veya ateşi tespit edilen öğretmen, öğrenci veya okul çalışanı izolasyon kurallarına uygun şekilde, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun  değerlendirmesine göre öğrenci/öğretmen okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! Veliler ve öğrenciler dikkat! Alınacak önlemler değişti

» Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda;

» Aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğretmeni dahil öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilir.

» Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda;

 »Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa,

» İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir.

» Diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak  koşuluyla okula devam eder.

» Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca, en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.
 »Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise,

» Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, Okul tarafından 14 gün boyunca, en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

»Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.

»Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

Öğretmenlerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna  yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda

» Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.

» Vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

2. Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

A. Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde,

» Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

» Diğer öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

»Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca, en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

» Semptom belirten veya ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske aktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

» Pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

» Diğer öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

» Diğer öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Semptom belirten veya ateşi tespit edilen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir,

C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı
durumlarda;

» Öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar yakın temaslı kabul edilir.

» Tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

3. Servislerde, öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

» Servis şoförü ve rehber personeli, il sağlık müdürlükleri tarafından farklı bir karar alınmadığı müddetçe COVID-19 aşılarını tamamlamış olan servis şoförlerinden ve rehber personelinden olmasının sağlanması kuvvetle önerilir.
» Servis içerisinde öğrencilerin olduğu tüm zaman diliminde servis camlarının öğrenciler için risk yaratmayacak şekilde açık kalması sağlanmalıdır.

A. Servis şoförü/rehber personel ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,

» Diğer öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

» Temaslı öğrenciler ve var ise, öğretmenler, okul tarafından 14 gün boyunca, en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

» Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam eder.

B. Servis şoförü/rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

» Öğrenciler yakın temaslı kabul edilir ve bu servisteki öğrenciler eve gönderilerek Sağlık Bakanlığı

Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ne (İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinde Yakın Temaslı Uygulaması) göre yönetilmelidir. 

» Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. Semptomlar açısından kendini takip eder.

4. Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki bilgilere göre temizlik
yapılır.

5. COVID-19 tespit edilen öğretmen ve öğrenci, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre izole edilerek tedavi edilir.

6. Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

7.Okul öncesi dönemde, oyuncak ve eğitim malzeme alışverişi sık olması nedeniyle pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler ve sınıf öğretmenleri yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve Sağlık Bakanlığı Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ne (İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerınde Yakın Temaslı Uygulaması) göre yönetilmelidir.

8. Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi ve sınıf öğretmenleri yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve
Sağlık Bakanlığı Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ne (İlk ve Orta Öğretım Öğrencılerınde Yakın Temaslı Uygulaması) göre yönetilmelir.

Not: Varyant suşlara yönelik Sağlık Bakanlığının farklı bir izolasyon ve karantina önerisi mevcut ise buna göre düzenleme yapılır.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! Veliler ve öğrenciler dikkat! Alınacak önlemler değişti

OKULLARDA UYULMASI GEREKEN GENEL ÖNLEMLER

Okullarda temaslı uygulamalarının Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberinde belirtildiği şekilde yapılabilmesi ve yüz yüze eğitime devam edilebilmesi için;

» kuralına uygun ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılmasının sağlanması,

» özellikle teneffüste açık havaya çıkılmasına ve sınıfların havalandırılmasına özen gösterilmesi,

» beslenme saatlerinin açık havada ya da tavanı yüksek olan, havalandırmanın iyi şekilde sağlandığı ve kişiler arası mesafenin sağlandığı  alanlarda yapılması önemlidir.
Bu kurallara uyulmaması durumunda okullarda pozitif vaka sayıları ve karantinaya
alınan sınıf sayıları artacaktır. Yakın temaslı olarak değerlendirilen öğretmen, öğrenci, servis şoförü, servis ve okul personelinin önerilen aşı şemasını tamamlaması durumunda koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına, okula ve işe devam edebilirler. Semptom gelişmesi durumunda semptom geliştiği, gün semptom gelişmemesi durumunda temasın 5. günü PCR testi yaptırırlar.

OKULLARDA KARŞILAŞILABİLECEK DURUMLARDA UYGULANACAKLAR

1-Sınıftaki ilk PCR pozitif öğrenciden sonraki 10 gün içerisinde 2. PCR pozitif öğrencinin çıkması nedeni ile sınıf karantinaya alınmıştır. Temasın 5. günde yapılan PCR testi negatif çıkan öğrenciler tekrar yüz yüze eğitim ve öğretime başlamıştır. Ancak ilerleyen günlerde okula gelen öğrencilerin birinde semptom çıkmasını takiben PCR testi yapılmış ve sonuç pozitif gelmiştir. Bu durumda nasıl bir yol izlenmelidir?
Karantina sonrası 5. gün PCR testi negatif olan ve okula başlayan öğrenciler arasından bir öğrenciye PCR testi yapılması ve bu öğrencinin sonucunun pozitif çıkması halinde bu öğrenci eve gönderilerek izolasyona alınır. Sınıftaki diğer öğrenciler yüz yüze eğitime devam eder ancak bu öğrenciden sonraki 10 gün içerisinde ikinci bir vaka çıkması durumunda tüm sınıf tekrar karantinaya alınır.

2-Bir sınıfta ilk PCR pozitif öğrenciden sonraki 10 gün içerisinde 2. PCR pozitif öğrencinin çıkması nedeni ile sınıf karantinaya alınmıştır. Temasın 5. günde yapılan PCR testinde sınıftaki öğrencilerin birçoğu pozitif çıkmıştır. (Örneğin 20 kişilik bir sınıfın 10 tanesi pozitif çıkmıştır.) Bu durumda bu sınıf için ne yapılmalıdır?

Karantinaya alınan sınıftaki 5. gün yapılan PCR testinde pozitif çıkan öğrenciler evde izolasyona alınır. Diğer öğrenciler, bu hasta öğrenciler ile karantina süresince temas etmedikleri için PCR testleri negatif çıkan öğrenciler yüz yüze eğitime devam eder.

3-Bir sınıfta öğrenciler arasında ilk vaka çıktıktan sonra 10 gün  içerisinde başka bir öğrencinin ve ailesinin pozitif çıktığı tespit ediliyor. Bu durumda ne yapılmalıdır?

Öğrenci hastalığı evden de, sınıftan da almış olabilir. İki durum ayrılamayacağı için çocuğun PCR testinin pozitifleştiği günden itibaren sınıf karantinaya alınır.

4-Bir sınıfta öğrenciler arasında ikiz kardeşler pozitif çıkıyor. İkiz kardeşler tek vaka mı yoksa iki vaka olarak mı kabul edilmelidir?

İkiz çocukların aynı evde yaşaması durumunda ortak temas nedeniyle tek vaka olarak kabul edilir. Ancak ikiz çocuklar farklı evlerde kalıyor ve aynı sınıfa gidiyor ise iki vaka olarak kabul edilir ve sınıf karantinaya alınır.,

5-Sınıftaki ilk COVID-19 vakası öğrenci, pozitif öğrencinin olduğu sınıfta ders veren ve okul dışında riskli teması olmadığını belirten bir branş öğretmenin ikinci vaka olması durumunda nasıl hareket
edilmelidir?

Böyle bir durumda; branş öğretmeninin dersteki maske kullanma durumu sorgulanır, maske kullanımının kurallara uygun olması durumunda ikinci vaka olarak kabul edilmez. Pozitif öğrencinin olduğu sınıfta ilk vakadan sonraki 10 gün içerisinde aynı sınıfta öğrenciler arasında COVID-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

Ayrıca okuldaki öğretmenlerin temas durumu iyi değerlendirilmelidir.

6-Okul dışında riskli temas öyküsü belirtmeyen üç branş öğretmeni COVID-19 olarak tespit ediliyor. COVID-19 tespit edilen öğretmenlerin ortak ders verdiği sınıflar mevcut. Bu durumda uygulama nasıl olmalıdır?

Öğretmenlerin derslerdeki maske kullanım durumu sorgulanır, maske kullanımının kurallara uygun olması durumunda derse girdiği sınıflarda sadece semptom takibi yapılır. Ancak sınıftaki öğrencilerde 10 gün içerisinde iki ve daha fazla vaka çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

Öğretmenlerden herhangi birinin kuralına uygun maske takmadığı durumda maske kullanımının uygunsuz olduğu sınıftaki öğrenciler arasında 10 gün içerisinde ilk vakanın çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır. 

7-İlk COVID-19 vakasının öğretmen olduğu ve 10 gün içinde bu öğretmenin derse girdiği sınıftaki bir öğrencinin PCR pozitif saptanması halinde nasıl hareket edilmelidir?

Öğretmen ilköğretimin ilk kademesinde görevli bir sınıf öğretmeni ise; 10 gün içinde aynı sınıfta öğrenciler arasında vaka çıktığında sınıf karantinaya alınır.

Öğretmen branş öğretmeni ise öğretmenin derste maske kullanım durumu sorgulanır, kuralına uygun maske kullanılması durumunda sınıftaki öğrencilerde iki ve daha fazla vaka çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır. Branş öğretmeninin kuralına uygun maske takmadığı durumda maske kullanımının uygunsuz olduğu sınıftaki öğrenciler arasında 10 gün içerisinde ilk vakanın çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! Veliler ve öğrenciler dikkat! Alınacak önlemler değişti

8-Ailedeki COVID-19 vakası nedeni ile yakın temaslı duruma düşen öğrencinin karantinası nasıl olmalıdır? Okula ne zaman dönmelidir?

Öğrencinin ailesinde COVID-19 tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğrenci yakın temaslı kabul edilir. Aile içinde pozitif vaka ile temas devam ettiği için ailenin izolasyon süresi bitene kadar evde kalır, bu sürenin sonunda semptom gelişmezse yüz yüze eğitime geri döner.

9-Bir sınıfta öğrenci COVID-19 olarak tespit ediliyor, 10 gün içerisinde bu sınıfta ders veren öğretmende PCR pozitif olarak tespit ediliyor. Öğretmenin okul dışında riskli teması var, öğretmen kuralına uygun şekilde maske kullanıyor. Bu durumda nasıl davranılmalıdır?

Öğrencide COVID-19 tespit edilmesinden sonraki 10 gün içerisinde diğer öğrenciler arasında yeni bir COVID-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

10-Aynı sınıfta iki öğrencide COVID-19 saptanması durumunda, sınıfa giren tüm branş öğretmenleri (uygun şekilde maske kullanıyor) yakın temaslı kabul edilmeli midir?

Hayır edilmezler.

11-COVID-19 pozitif branş öğretmenin maske kullanımı yok ya da uygun değil, girdiği tüm sınıflar karantinaya alınacak mı?

Branş öğretmeninin kuralına uygun maske takmadığı durumda maske  kullanımının uygunsuz olduğu sınıftaki öğrenciler arasında 10 gün içerisinde ilk vakanın çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

12-Kreşler/Anaokullarında dışarıdan ek ders/kurs için gelen öğretmenin PCR pozitif saptanması durumunda, ders verdiği tüm sınıflar karantinaya alınacak mı?

Ek derse giren öğretmenin maske durumu sorgulanır eğer kuralına uygun şekilde maske kullanılmamış ise tüm sınıf karantinaya alınır, Öğretmen kuralına uygun maske kullanmış ise öğretmenin PCR pozitifliğinden sonraki ilk 10 gün içerisinde sınıfta COVID-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

13-Okulda farklı sınıflarda olup aynı kursa/okul sonrası etkinliğe giden birden fazla öğrencinin eş zamanlı PCR pozitif olması durumunda, kursa gidenler dışında bulunduğu sınıfın tümünü karantinaya alınacak mı?

Kurs/okul sonrası etkinliği sınıfındaki öğrencilerin hepsi karantinaya alınır. Ancak okul sınıfında sonraki 10 gün içerinde ikinci COVID-19 vakası çıkması durumunda okuldaki sınıf da karantinaya alınır.

14- Eş zamanlı olmayan (10 gün içerisinde olmayan) ancak aynı sınıfın içerisinde süreklilik arz edecek şekilde PCR pozitifliklerin olması durumunda sınıfın karantinaya alınacak mı?

Bu durumda ev ya da okul dışı yakın çevre teması düşünülür, sınıf karantinaya alınmaz. Sınıfın karantinaya alınması için öğrenciler arasında 10 gün içerisinde 2 ve üzerinde COVID-19 vakası saptanması gerekmektedir.

15- Öğrenci servislerinde 10 gün içerisinde birden fazla öğrencide PCR pozitifliği saptanması durumunda serviste bulunan öğrenciler dışında, pozitif öğrencilerin bulunduğu sınıfın tümü karantinaya alınacak mı?

Tüm servisteki öğrenciler, şoför ve servisde görevli personel karantinaya alınır, karantinaya alınan bu öğrencilerin sınıflarında 10 gün içerisinde ikinci COVID-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

16-Servis şoförü veya personelinin pozitif tespit edilmesi durumunda servisteki öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek karantinaya alınacak mı?

Pozitif çıkan servis şoförü/personeli izolasyona alınır, ancak 10 gün içerisinde bu servisteki öğrenciler arasında COVID-19 vakası çıkması durumunda tüm servisteki öğrenciler ve serviste görevli personel
karantinaya alınır. Servis kaynaklı bulaş nedeniyle karantinaya alınan öğrencilerin sınıflarında sonraki 10 gün içerisinde ikinci COVID-19 vakası çıkması durumunda sınıf da karantinaya alınır.

17-Okul içerisinde öğretmenler odasında eş zamanlı iki öğretmende pozitiflik tespit edildiğinde (uygun şekilde maske kullanımı yoksa) öğretmenler odasını kullanan tüm öğretmenlerin karantinaya alınıp
alınmayacağı?

Tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir, öğretmenlerin aşılı ve aşısız olma durumuna göre Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberindeki kurallar uygulanır.

18-Aynı sınıfta öğrenciler arasında 10 gün içerisinde iki COVID-19 vakası çıktığında yakın temaslı olarak belirlenen öğrenci tam aşılıysa; izolasyona alınır mı yoksa okula devam ederler mi?

En az iki doz aşılı, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş veya hastalığı geçirdikten sonraki dönemde en az bir doz aşı yaptırmış öğrenciler, yakın temaslı olmaları durumunda koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına ve yüz yüze eğitime devam edebilirler. Semptom gelişmesi durumunda semptom geliştiği gün semptom gelişmemesi durumunda temasın 5. günü PCR testi yaptırırlar.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT