1. HABERLER
 2. ÇALIŞMA HAYATI
 3. Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuruları için son gün! Sahil Güvenlik Komutanlığı şartları neler, kimler başvurabilir 2021?

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuruları için son gün! Sahil Güvenlik Komutanlığı şartları neler, kimler başvurabilir 2021?

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman 300 erbaş için iş ilanı açtı. Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki,Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir? İşte detaylar...

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuruları için son gün! Sahil Güvenlik Komutanlığı şartları neler, kimler başvurabilir 2021?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere en az lise mezunu uzman 300 erbaş alımı yapacak. Başvurular 21 Eylül'de başlıyor. Söz konusu kurumda görev yapmak isteyen adaylar "Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?" sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ  ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2021?

 1. Türkiye  Cumhuriyeti  vatandaşı  ve  erkek  olmak. 

 2. En  az lise mezunu  olmak. 

 3. 2021  yılının  Ocak  ayının  ilk  günü  itibariyle  27  yaşını  bitirmemiş  olmak  (01  Ocak  1994 ve  daha  sonra  doğmuş  olanlar  başvurabilir). 

 4. Askerlik  görevini  yapmış  veya  yapıyor  olmak. 

 5. Askerlik  hizmetini  yapmış  olan  adaylar  için,  terhisi  üzerinden  5  (beş)  yıldan  fazla  süre geçmemiş  olmak  (21  Eylül  2016  tarihi  ve  sonrasında  terhis  olanlar). 

 6. Askerlik  hizmetini  sürdürenler  için  kılavuzda  da  yer  alan  uygun  nitelik  belgesi  almak. 

 7. Yapılacak  yazılı  sınav,  ön  sağlık  muayenesi,  fiziki  yeterlilik  ve  değerlendirme testleri (yüzme  dâhil),  uygulamalı  sınavlar  ile  mülâkat  sınavında  başarılı  olmak  ve  Sahil  Güvenlik Komutanlığınca  belirlenen  kontenjana  girmek. 

 8. Sahil  Güvenlik  Komutanlığı  tarafından  sevk  edilecek  hastanelerden  ''Branşında Uzman  Erbaş  Olur.”  kararlı  sağlık  raporu  almak,  ayrıca  branş/ihtisas  özelliklerine  göre  gereken koşulları  karşılamak. 

 9. Yaptırılacak  güvenlik  soruşturması  olumlu  sonuçlanmak. 

 10. Askerî  öğrencilik  ile  ilişiği  kesilmemiş  olmak,  Türk  Silahlı  Kuvvetleri,  Jandarma Genel  Komutanlığı  ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığında  daha  önce  subay  (yedek  subay  dâhil), astsubay  (yedek  astsubay  dâhil),  uzman  jandarma  ve  uzman  erbaş  olarak  istihdam  edilmemiş olmak. 

 11. Sahil  Güvenlik  Komutanlığı  Uzman  Erbaş  Alımları  Bilgilendirme  Kılavuzu’ndaki (Eylül  2021)  diğer  şartları  taşıyor  olmak. İrtibat  ve  bilgilendirme  telefonu:  0  312  416  45  60  (Hafta  İçi:09.00-12.30 ve  13.30-18.00 saatleri  arasında)

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Başvurular; 21 Eylül 2021 saat 14:00’de başlayıp, 30 Eylül 2021 saat 11:00’de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?

BAŞVURU SÜRECİ

 Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Başvurular; 21 Eylül 2021 saat 14:00’de başlayıp, 30 Eylül 2021 saat 11:00’de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

Askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre başvuru yapan adaylar ile sisteme ilave belge yüklemesi gereken adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken; (1) Askerlik görevini tamamlayanlar, üzerinde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihtisasının açık ismi yazılı terhis belgesini, (e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesinde adayın sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğu tespit edilememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilememektedir.) (2) Askerlik görevini yapmakta olanlar veya sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğinden alacağı görev yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık ismini belirtir şekilde) (sözleşmeli erler için örnek yazı sayfa-17, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-18), (3) Başvuru için talep edilen ilave belge/sertifikasını, okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Sistemde görünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları değerlendirilemeyeceğinden geçersiz sayılacaktır. Başvuru yaptığı branş itibariyle kendisinden herhangi bir belge istenmeyen adaylar belge yüklemesi yapmadan başvurusun tamamlayacaktır.

Adayların beyan ettiği/sisteme yüklediği belgelerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dâhi). Bu husustaki hukuki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır. İnternet dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Alım süresince her türlü duyuru www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?

BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ 

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2021 tarihinden sonra ilan edilecektir. Adaylar başvuru sonuçlarına yönelik itirazlarını, yazılı sınav ve 2’nci seçim aşamalarına kadar olan süre içerisinde yapmaları gerekmektedir. Başvuru sonuçları ile ilgili, yazılı sınav ve 2’nci seçim aşamaları esnasında ya da sonrasında gelen itirazlar kabul edilmeyecektir. Bu sürenin takibine ve itiraz işlemlerine yönelik sorumluluk adayın kendisinde olacaktır. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa mesaj gönderilecektir. Bu nedenle adayların e-devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu numaralarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

UYGULANACAK YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

Ön başvuruları kabul edilerek sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru sonuçları ile birlikte bilahare bildirilecektir),

(2) Ön sağlık muayenesine,

(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,

(4) Uygulamalı mesleki bilgi sınavına,

(5) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaklardır.

Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?

YAZILI SINAVLAR

 • Ön başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı sınava tabi tutulacaktır.
 • Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-11’de referans olarak belirtilen alanlarından sorular sorulacaktır.
 • Meslek bilgisi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile ilgili ve askerî kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi sınavlarına ait kaynak dokümanlar, başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bilahare bildirilecektir. ç. Adayların puanları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel kültür alanındaki soruların %60’ını, meslek bilgisi alanındaki soruların %60'ını doğru cevaplamak zorundadır).
 • Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanacaktır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır. Sınav başladıktan sonra en fazla 30 dakika geciken aday sınava alınacak olup, adayın geciktiği süre sınav sonuna ilave edilmeyecektir.

 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI 

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sırasıyla aşağıda belirtilen aşamalara tabi tutulacaklardır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?

ÖN SAĞLIK MUAYENESİ

(1) Ön Sağlık kontrolünde adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

(2) Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.

(3) Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.

(a) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar, (b) İleri derecede cilt bozuklukları,

(c) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,

(ç) Beden hareket ve faaliyetleriyle ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,

(d) Boy-kilo uyumsuzluğu (sayfa-12),

(e) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi),

(f) Ağız ve diş sağlığı.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine alınacaklardır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?

FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ

(1) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri adaylara bildirilecek adreste yapılacaktır.

(2) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo, bone, spor ayakkabısı, havlu, terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır. Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testlerine ait puan tabloları sayfa-13 ve 14’te belirtilmiştir.

(3) Adaylara branşlarına uygun kriterlerde yüzme testi uygulanacaktır. Bu testlerden herhangi birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir. Adaylara testler süresince ikinci bir hak verilir.

(4) Değerlendirme ve Sıralama:

(a) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(b) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, adaylar arasındaki genel değerlendirme puanına ekleneceğinden; adayların belirtilen en az değerlerin üzerinde almış oldukları puan önem taşımaktadır.

(c) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerinden başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan uygulamalı mesleki bilgi sınavına girecektir.

UYGULAMALI MESLEKİ BİLGİ SINAVI 

(1) Sınavda adaylara branşları ile ilgili sorular yöneltilerek uygulama yaptırılacaktır. (Kurbağaadam uzman erbaş adaylarının uygulamalı mesleki bilgi sınavında, SCUBA ile en az 5 dakika süreli dalış yaptırılarak adayların su altı becerileri kontrol edilecek ve 100 puan üzerinden 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır).

(2) Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir. Uygulamalı mesleki bilgi sınavından başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan mülâkat sınavına girecektir.

MÜLÂKAT SINAVI

Uygulamalı mesleki bilgi sınavı sonrasında adaylara mülâkat sınavı uygulanacaktır.

(1) Mülâkat sınavında adaylar;

(a) Genel görünüm,

(b) Anlatım ve ikna kabiliyeti,

(c) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,

(ç) Kendine güven, (d) Kendini ifade etme,

(e) Psikolojik durumu, vb. hususlarda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

(2) Mülâkat sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA

 • Genel Değerlendirme Puanı; genel kültür sınavı puanının % 20’si,
 • meslek bilgisi sınavı puanının % 30’u,
 • fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u,
 • uygulamalı mesleki bilgi sınavı puanının % 20’si ile mülâkat sınavı puanının % 20’sinin toplamıdır.

2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI 

Adaylar 2’nci seçim aşamaları sonuçlarını madde-9’da belirtilen sınavların icrasından sonra www.sg.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.

Lise mezunu Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 21 Eylül 2021 saat 14:00

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 30 Eylül 2021 saat 11:00

Başvuru Sonuçları ile Yazılı Sınav ve İkinci Seçim Aşamaları Sınav Yeri/Tarihi İlanı : 15 Ekim 2021 tarihinden sonra başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BİLGİLENDİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT