1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 2019 | Sınav sonuçları

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 2019 | Sınav sonuçları

2019 Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı yaklaştı. Bunun için internette çokça araştırılmaya başlandı. Peki Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı nedir? Konuları nelerdir? Sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Bu sınava kimler girebilir? Soruları nelerdir? Tüm cevaplar haberimizde

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 2019 | Sınav sonuçları

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı yaklaştı. Bunun için internetet çokça araştırılmaya başlandı. Peki Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı nedir? Bu sınava kimler girebilir?  Soruları nelerdir? Tüm cevaplar haberimizde

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından uygulanan 2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavlarının sonuç tarihi henüz belli olmadı. ÖSYM, 2019 sınav takviminde 2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavlarının sonuçları için tarih belirlediğinde haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI SINAVI'NA KİMLER GİREBİLİR?

Sınava, Eleme Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olanlar (1 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular) başvurabilecektir. Sınava; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen  yurt  içi  veya  yurt  dışındaki  en  az  dört  yıllık  fakülte  veya  yüksekokullardan  birini  bitirmiş  olanlar başvuru yapabileceklerdir. ,

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

27 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının 1. Oturumunda adaylar, Hukuk sınavı için saat 10.00’dan sonra, Maliye sınavı için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

28 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının 2. Oturumunda adaylar,  İktisat sınavı için saat 10.00’dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar  sınava, sınavın  yapılacağı  hafta  içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya  T.C.  Kimlik  Kartı  veya  geçerlilik  süresi  dolmamış  pasaportunun  aslıyla kabul  edilecektir. 

Nüfus cüzdanı  veya  Türkiye  Cumhuriyeti  Kimlik  Kartı  veya  pasaport  dışında,  Türk  vatandaşlığından  izin  ile ayrılanlar  ve  bunların  kanuni  mirasçılarına  ait  Mavi  Kartlar  ile  pasaportları  bulunmayan  KKTC vatandaşlarının  fotoğraflı  ve  kimlik  numaralı  Kuzey  Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti  Kimlik  Kartı  geçerli  kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C.Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında  olmadığı  hâlde  Sınav  Koordinatörlerinin,  ÖSYM  Temsilcilerinin,  bina  veya  salon  görevlilerinin kararıyla  herhangi  bir  salonda  sınava  alınmış  olsa  bile,  bu  adayın  sınavı  ÖSYM  Yönetim  Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni  şifrelerini  edinebileceklerdir.  Şifrenin  edinilmesi  ile  ilgili  ayrıntılı  bilgi  ÖSYM’nin  internet  sayfasında bulunmaktadır.Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçeteher bir aday için ÖSYM tarafından temin  edilecektir. 

Tüm  adaylar,  26  Eylül  2012  tarihli  ve  28423  sayılı  ResmîGazete’de  yayımlanan “Adayların  ve  Sınav  Görevlilerinin  Sınav  Binalarına  Giriş  Koşullarına  İlişkin  Yönetmelik”  hükümlerine ve ÖSYM’nin internetadresinden  yayımlanan  sınav  uygulamalarına  ilişkin  güvenlik  tedbirlerine  uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI SINAVI KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI YAZILI SINAV KONULARI

1. Oturum: 27 Nisan 2019 Cumartesi                                                             

I-HUKUK:10.15-12.15

1-Anayasa    hukuku;    genel  esaslar  ve  Türk Anayasa hukuku

2-İdare hukuku; genel esaslar ve idari yargı

3-Medeni hukuk; genel esaslar, kişiler hukuku ve eşya hukuku

4-Borçlar hukuku; genel esaslar

II-MALİYE:14.45-16.45

1-Maliye teorisi

2-Maliye politikası

3-Bütçe

4-Vergi hukuku ve Türk vergisistem

 

2. Oturum: 28 Nisan 2019 Pazar

III-İKTİSAT: 10.15-12.15

1-İktisat teorisi

2-Mikro iktisat

3-Makro iktisat

4-İktisat politikası

5-Para-banka-kredi

IV-KOMPOZİSYON:14.45-15.45

(Kompozisyon, adaylara verilen bir A4 yaprağındasınırlandırılmış alana yazılacaktır.)

V-SEÇİMLİK GRUP: 15.45-16.451-

1)Ticaret hukuku; genel esaslar, ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak

2)Muhasebe;  genel  muhasebe  ve  mali  tablolar analizi

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dansonra, öğleden sonra oturumlarında saat 14.30’dansonra sınav binalarına alınmayacaklardır.Sınav başladıktan sonra adayların sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve belirtilen süre tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. 28  Nisan  2019  tarihindeyapılacak öğleden sonra oturumunda  (KOMPOZİSYON-SEÇİMLİK  GRUP)  adaylarınsınav  süresince  ve  sınav  evrakının  dağıtma/toplama işlemleri esnasında sınav salonuna girmelerine/sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecektir. Sınav salonundan çıkan bir aday yeniden sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI SINAVI PUAN HESAPLAMA

Eleme sınavından  sonra  ÖSYM  Başkanlığı  veya  yargı  mercileri  tarafından  iptaline  karar  verilen  sorular değerlendirme  dışı  bırakılarak  geçerli  soruların  puan  değerinin  yeniden  saptanması  suretiyle  puanlama yapılacaktır.

Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanını oluşturacaktır. Genel Yetenek Testi, Genel  Kültür  Testi,  İktisat  Testi,  Maliye  Testi,  Muhasebe  Testi  ve  Hukuk  Testine  ait  ham  puan dağılımlarının ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her 6 test ayrı ayrı olmak üzere bu dağılımlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren  her  adayın  her  teste  ait  (Genel  Yetenek  Testi,  Genel  Kültür  Testi,  İktisat  Testi,  Maliye  Testi, Muhasebe Testi ve Hukuk Testi) standart puanı hesaplanmış olacaktır.

Eleme sınavının değerlendirmesinde; iktisat yüzde yirmi, maliye yüzde yirmi, hukuk yüzde yirmi, muhasebe yüzde  yirmi,  genel  yetenek  yüzde  on  ve  genel  kültür  yüzde  on  oranında  olmak  üzere  ağırlıklı  puan hesaplanacaktır.

Her testin ağırlıklı puan toplamı, adayın ağırlıklı puanını oluşturacaktır. Ağırlıklı puan hesaplandıktan sonra bu puan,aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puana dönüştürülecektir.

                     30[2(AP-X)-S]

SES Puanı = 70+ -----------------------------------------

                          [2(B-X)]-S

SES : Sayıştay Eleme Sınavı

AP: Adayın ağırlıklı standart puanı

X: Ağırlıklı puanların ortalaması

S: Ağırlıklı puanların standart sapması

B: Ağırlıklı puanların en büyüğü

Değerlendirme  sonunda adaylar,  en  yüksek  SES  puanlı  adaydan  başlamak  üzere  puan  sırasına konulacaktır. 

Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla iktisat, maliye, hukuk, muhasebe, genel yetenek ve genel kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulacaktır. Sınava giren tüm adaylar içinde en yüksek puandan başlayarak 45  kişilik  kadronun beş  katına  kadar  aday  eleme  sınavını  kazanmış sayılacaktır.  Sonuncu  adayla  aynı puanı alan diğer adaylar da eleme sınavını kazanmış sayılacaktır.

Eleme  sınavı  sonuçları;  tüm  adaylar  için,  puan  sırasında,  yazılı  sınava  katılmaya  hak  kazanan  ve kazanamayanlar ayrı ayrı olacak şekilde elektronik ortamda sınav sonuçları açıklandıktan sonraki ilk 2 gün içinde Sayıştay Başkanlığına verilmiş olacaktır.  Kazanan adayların eleme ve yazılı sınav sonuçları, başarı sırasına göre bir liste halinde, yazılı sınavı kazanan adayların ise tüm başvuru bilgileri elektronik ortamda Sayıştay  Başkanlığına  verilecektir. Yazılı  sınavı  kazanan  adayların  fotoğrafları  ise  veri  tabanı  dosyası olarak Sayıştay Başkanlığına verilecektir.

Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, “Yazılı Sınava katılmaya hak kazandınız.” ibaresi yer alan sınav  sonuçlarını,  ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.trinternet  adresinden  ve  mobil  uygulamalardan T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Yazılı  Sınava  katılma  hakkını  elde  eden  adaylar,  sınava, yazılı  sınavın  yapılacağı  hafta  içerisindeÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.trinternet  adresinden  T.C.  Kimlik  Numarası  ve  aday  şifresi  girerek edinecekleri  yazılı  sınava  hangi  bina  ve  salonda  sınava  gireceklerini,  sınav  tarihini  ve  saatini  gösteren Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerdir.

Eleme  Sınavında  70  ve  üzerinde  puan  alan  ancak  kontenjan  dışında  kalan  adaylara  ait  Sınav  Sonuç Bilgisinde  “Sınav  ilanında  belirtilen  kadronun  beş  katına  kadar  aday  eleme  sınavını  kazanmış  sayılır.” şeklindeki ilgili  Yönetmelik hükmügereğince “Yazılı  Sınava çağrılmaya  hak kazanamadınız.”  ibaresi  yer alacaktır

70’in altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ifadesi yer alacaktır. Eleme  Sınavında  başarılı  olan  adayların  tabi  tutulacağı  klasik  usule  göre  düzenlenen Yazılı  Sınavaşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde Ankara’da basılı ortamda uygulanacaktır.

Eleme Sınavında başarılı olan adaylara uygulanacak Yazılı Sınav klasik usule göre düzenlenecektir. Yazılı sınav  soruları,  Yönetmeliğin  7  inci  maddesinde  belirtilen  konularda  ve  her  konu  için  ayrı  ayrı hazırlanacaktır. Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturacaktır. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde; en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla iktisat, maliye, hukuk ve seçimlik ders grubu puanı  fazla olan  öncelikli  olmak  kaydıyla  70  ve  üzerinde  puan  alanlar  başarı  sırasına konulacaktır. Bunlardan  en  yüksek  puandan  başlayarak 45  kişilik kadro  sayısının  üç  katına  kadar  aday  yazılı  sınavı kazanmış sayılacak ve mülakata çağrılacaktır.

70 ve üzeri puan alan aday sayısı, 45 kişilik kadro sayısının en az üç katına ulaşmadığı takdirde aritmetik ortalamalar;

soinav.png

Sınav sonuçları,  ÖSYM’nin  internet  sayfasından  duyurulacak,  adayların  adresine  ayrıca  sınav  sonuç belgesi  gönderilmeyecektir.  Adaylar,  sınav  sonuçlarını  ÖSYM’nin internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaralarıve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Sınava  ilişkin  bir  dava söz  konusu  olduğu  takdirde  mahkemece  bir  karar  verildikten  sonra  sonuçlar açıklanacaktır.

Sınav sonuçları, sonuçlar ÖSYM’nin internet adresinden yayımlandıktan sonra elektronik ortamda Sayıştay Başkanlığına da verilecektir.  Sınav  sonucunun  incelenmesini  isteyen  adaylar,  sonuçların  ÖSYM  tarafından  elektronik  ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere),ÖSYM’nin  internet  sayfasında  yer  alan  “Adaylar Tarafından  Dilekçe Gönderilmesive İşlem Ücretleri”  konulu  duyuru  doğrultusunda Genel  Amaçlı  Dilekçe örneğini  kullanarak  ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.

Sınav sorularına  ilişkin itirazlar  ise, sınav tarihinden itibaren  3 iş  günü  içerisinde aynı şekilde  yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu  Girişimci  Şubesi  6028011-5229  (IBAN  NO:  TR  390001002533060280115229)  hesabına  gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire  Başkanlığı  06800  Bilkent/Ankara  adresine  ulaştırılmalıdır.  ÖSYM  süresi  içinde  yapılan  itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylarave ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra  yapılan  itirazlar  ile  üzerinde  adayın  T.C.  Kimlik  Numarası,  adresi,  evrak  referans  numarası  vb. bilgiler  yazılı  olmayan,  imzalanmamış  dilekçeler  işleme  alınmayacak  ve  cevaplandırılmayacaktır.Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.Sınavla ilgili ihtilafların çözümünde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sınava girecek adaylar, 246,00 TL olan sınavücretini, 8-16 Ocak 2019tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında  e-İŞLEMLER’de  yer  alan  “ÖDEMELER”  alanından  kredi  kartı/banka  kartı  ile  ÖSYM  adına yatıracaklardır.  Adaylar  bankalardan  sınav  ücreti  ödemesi  yapmamalıdır.  Ödeme  işlemlerinden kaynaklanabilecek  hatalardan  ÖSYM  ve  Sayıştay  Başkanlığı  sorumlu  olmayacaktır.  Adaylar,  başvuru bilgilerini sisteme kaydettikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 369,00 TL olan sınavücretini aynı gün yatıracaklardır.

Geç başvuru  gününde  yapılan  başvurularda  sınav  ücreti,  aynı  gün  saat  23.59’a  kadar  ÖSYM’nin  internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.

Sınav  için  başvuru  bilgileri  sisteme  kaydedildikten  sonra  sınav  ücreti  yatırılmalıdır.  Başvuru  bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

HABERE YORUM KAT