1. HABERLER

  2. DİN

  3. Üç aylar ne zaman başlıyor - 2019 Üç aylar başlangıcı ne zaman?

Üç aylar ne zaman başlıyor - 2019 Üç aylar başlangıcı ne zaman?

Üç aylar ne zaman başlıyor - 2019 Üç aylar başlangıcı ne zaman? sorusu yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Üç Aylara ne kadar kaldığına dair arayışlarını sürdüren Müslümanlar için 2019 mübarek Üç Aylar başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı.

Üç aylar ne zaman başlıyor - 2019 Üç aylar başlangıcı ne zaman?

2019 Üç aylar ne zaman başlıyor sorusu merak ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, İslam âlemi ve Müslümanlar için kutsal aylardır. 2019 yılında 7 Mart perşembeyi cuma gününe bağlayan gece Regaib Kandili ile başlayacak olan üç aylar hakkında birçok soru işareti bulunuyor. 

Biz de bu konuyu sizler için inceledik. Peki Üç aylar ne zaman başlıyor, üç ayların önemi ne? Üç aylar Hangi gün başlıyor, hangi ibadetler yapılır?  İşte tüm ayrıntılar...

Üç aylar nedir kısaca

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, İslam âlemi ve Müslümanlar için kutsal aylardır.

Üç aylar ne zaman başlıyor - 2019 Üç aylar başlangıcı ne zaman?

Bu yılki Dini takvime göre üç aylar 08 Mart 2019'da başlayacak. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır."(Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur."(Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!

Üç aylar takvimi 2019

Buna göre ilk olarak Recep Ayı, 8 Mart 2019 tarihinde başlarken, 5 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.

Ardından Şaban Ayı ise 6 Nisan 2019 tarihinde başlarken, 5 Mayıs 2019 tarihinde bitecek.

Son olarak on bir ayın sultanı Ramazan Ayı da, 6 Mayıs 2019 tarihinde başlarken, 4 Haziran 2019 tarihinde de nihayete erecek.

Üç ayların fazileti nedir?

Üç aylar,  Receb ayı, dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali:
(Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmet edilen] aylardır.) [Tevbe 36]

Üç Aylarda Hangi İbadetler Yapılır?

Üç aylarda en faziletli olan ibadetlerden birisi oruç tutmaktır. Oruç tutarak hem gün boyunca yaptığımız ibadetlere anlam yükler hem de diğer insanları daha iyi anlarız. Dinimizde belirli bir zamanda tutulan oruç sadece Ramazan ayına özeldir, yani bunun dışında üç aylar adı altında bir oruç şekli bulunmamaktadır. Ramazan ayının dışındaki üç aylarda oruç tutulmalıdır, fakat tamamı oruçlu geçirilmelidir diye bir hadis-i şerife rastlanmamıştır.

Recep ayının fazileti iyilik ayı :

Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

Recep ayında tutulacak oruçlar

İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. (Müslim) Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verirdi: "Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.

Üç ayları karşılama orucu nasıl ne zaman tutulmalı :

Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır.

Recep ayının anlamı nedir?

Kur'an'da "...bunlardan dördü hürmetli aylardandır..." derken Recep Ayı da kastedilmiştir. Recep Ayı'nın faziletiyle ilgili hadisler çoktur. Bunlardan bazıları "Recep Allah'ın, Şa'ban benim Ramazan ise ümmetimin ayıdır", "Recep'in ilk Cuma gecesinden gafil olmayasınız. Zira o gece, meleklerin "Reg,ip" ismini verdikleri gecedir." Ancak bu hadislerin sıhhatı konusu ihtilaflıdır.

Şaban ayının anlamı nedir?

Şaban Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. İslam'a göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir.

Ramazan ayının anlamı nedir?

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir. Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır.. Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde "oruç" tutmak müslümanlara emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:

''O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! (Bakara 185)''

Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemeğe ve bu yemeğin yendiği zaman aralığına sahur denir. Gün sonunda akşam ezanı okununca orucun açılmasına ve bu esnada yenen yemeğe iftar denir.

Üç Aylar'da Okunacak Dualar

Receb-i Şerîf’te Okunacak Duâ:

Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.

(Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Receb-i şerîf boyunca günde 100 def‘a okunması fazîletlidir.)

Receb-i Şerîf Duâları:

İlk on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- gayyûm”

İkinci on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed”

Son on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- ğafûri’r- rahîm”

Şa‘bân-ı Şerîf’te Okunacak Duâ:

Allâhümme bârik lenâ fî Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.

(Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Şa‘bân-ı şerîf boyunca günde 100 def‘a okunmasında fazîlet vardır.)

Şa‘ban-ı Şerîf Duâları:

İlk on (10) gün: “Yâ latîfü celle şânüh”

İkinci on (10) gün: “Yâ rezzâku celle şânüh”

Son on (10) gün: “Yâ azîzü celle şânüh”

Ramazân-ı Şerîf’te Okunacak Duâlar:

İlk on (10) gün: “Yâ erhame’r- râhimîn”

İkinci on (10) gün: “Yâ ğaffârü’z- zünûb”

Son on (10) gün: “Yâ ‘atîga’r- rigâb”

1. Îkâz: Bu duâlar günde en az yüz (100) def‘a okunmalıdır.

2. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gecesi Fetih Sûresi okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve musîbetlerden biizni’llâhi Te‘âlâ muhâfaza olunur.

3. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin yirmi üçüncü (23.) gecesi Sûre-i Ankebût ve Sûre-i Rûm okunur.

4. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlâs-ı şerîf okunur.

2019 KANDİLLERİ

7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.

19 Nisan 2019 Pazartesi günü Berat Kandili.

8 Kasım 2019 Pazartesi Mevlid Kandili.

8 Mart 2019 cuma günü Üç Aylar başlangıcıdır.

Diyanet 2019 Dini tavkim

HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.EVVEL
1440
7
Oca.19
PAZARTESİ
........
1
C.AHİR
1440
6
Şub.19
ÇARŞAMBA
........
30
C.AHİR
1440
7
Mar.19
PERŞEMBE​
REGAİB KANDİLİ​
RECEB​
1440​
8
MART-2019​
CUMA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
1
26
RECEB
1440
2
Nis.19
SALI 
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1440
6
Nis.19
CUMARTESİ
...........
14
ŞABAN
1440
19
Nis.19
CUMA
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN 
1440
6
May.19
PAZARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI 
26
RAMAZAN
1440
31
May.19
CUMA
KADİR GECESİ
29
RAMAZAN
1440
3
Haz.19
PAZARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL 
1440
4
Haz.19
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 
2
ŞEVVAL 
1440
5
Haz.19
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 
3
ŞEVVAL 
1440
6
Haz.19
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 
1
ZİLKADE
1440
4
Tem.19
PERŞEMBE
........
1
ZİLHİCCE
1440
2
Ağu.19
CUMA
........
9
ZİLHİCCE
1440
10
Ağu.19
CUMARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE 
1440
11
Ağu.19
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 
11
ZİLHİCCE 
1440
12
Ağu.19
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 
12
ZİLHİCCE 
1440
13
Ağu.19
SALI
KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 
13
ZİLHİCCE 
1440
14
Ağu.19
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 
1
MUHARREM
1441
31
Ağu.19
CUMARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1441
9
Eyl.19
PAZARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1441
30
Eyl.19
PAZARTESİ
........
​1
R.EVVEL
1441​
29
EKİM-2019​
SALI
........​
​11
R.EVVEL​
1441​​
8
KASIM-2019​​
CUMA
MEVLİD KANDİLİ​
​1
R.AHİR​
1441​​
28
KASIM-2019​​​
PERŞEMBE
........​
1
C.EVVEL
​1441
​27
ARALIK-2019​​​​
​CUMA
........​​​​

RECEP ŞABAN RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ DELİLLER:

Recep ayı, Allah Teâlâ'nın haklarında şöyle buyurduğu haram aylardan birisidir:

    "Şüphesiz, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü hükmünde (ve Levh-i Mahfuz'da yazılı olduğu), ayların sayısı on iki ay olup bunlardan dördü haram aylardır.İşte dosdoğru dîn budur. O halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaşın ve bilin ki Allah, (desteği ve yardımı ile) takvâ sahipleriyle beraberdir." (Tevbe Sûresi: 36).

 

RAMAZAN AYI HADİSLERİ

1-) İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah"tan başka ilah olmadığına ve Muhammed"in O"nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe"ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. (Tirmizi, İman 3, (2612))
2-) Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. (Buhari, Savm, 2)
3-) Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. (Müslim, Sıyam 2, (1079))
4-) Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. [Buhari, Savm, 8.]
5-) Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz! (Et-tergib ve'Terhib, 2:83)
6-) Sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içseniz bile onu terk et­meyiniz. Çünkü Allah sahura kalkanlara rahmet eder. (Müsned, 3:44)

7-) Oruç tutun. Şüphesiz oruç Cehennem ateşine ve: dünyanın kötü­lük ve musibetlerine karşı kalkandır. (Cami'üs Sağir,4:212 )

8-) "Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum" deyin.[Buhari, Savm, 9]
9-) Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. (Tirmizi, Cihad 3, (1624))
10-) Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez. (Buhari, Savm 29)
11-) Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir
(Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83)

HABERE YORUM KAT