1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. YDUS sınavı giriş belgeleri yayınlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YDUS sınavı giriş belgeleri yayınlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2018 YDUS sınavına sayılı günler kaldı. Binlerce doktor Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına hazırlanıyor. Peki sınav Peki, YDUS sınavı ne zaman yapılacak? Sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sınava kimler girebilir? Başvuru şartları nelerdir?

YDUS sınavı giriş belgeleri yayınlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YDUS Sınavına sayılı günler kala adaylar YDUS sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman belli olacak? sorularını sormaya başladı. ÖSYM tıp mezunu doktorların yan dal uzmanlık eğitimi sınavına girebilmeleri için YDUS sınav giriş belgesini sayfasından duyurdu. ÖSYM yaptığı uyarıda, 23 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da uygulanacak olan 2018-YDUS için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarını ve adayların, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaklarını belirtti. YDUS sınavına kimler girebilir? 

YDUS 2018 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YDUS sınavı, 23 Aralık günü düzenlenecek. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden, 13 Aralık 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınava giriş belgelerini edinebilecekler. Sınav soru ve cevaplarının ise, sınav tarihinden bir iki gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Sınav sonuçları ise ÖSYM'nin resmi internet duyurularak 24 Ocak 2019 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

YDUS: TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

YDUS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) başvurabilmek için adayların; sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmaları şarttır.

Sınava başvuru şartları    

              MADDE 9 – (1) Yan dal giriş sınavına başvuracaklarda;    

              a) Türkiye’de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak,     

              b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak,     

              c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,    

              ç) Devlet memurluğundan ve kamu görevinden çıkarma cezası almamış olmak,     

              d) Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesine göre atanmasına engel hali bulunmamak,   

              e) İlgili yan dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak,

              şartları aranır.      

Yabancı uyruklular;

a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,

b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda, Türkiye’de uzman unvanını almış olması veya yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin denkliğinin kabul edilmiş olması,

c) Türkiye’de yan dal uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,

ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,

d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,

e) YDUS’da ilgili alana yerleştirilmiş olunması,

kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

(3) Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, ikili antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının en çok % 10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

YDUS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yurt genelinde uygulanan YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. SInav sonuçları açıklandığında sayfamızda yayınlanacaktır. 

HABERE YORUM KAT