1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 19 Temmuz 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

19 Temmuz 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 19 Temmuz 2019 Tarihli ve 30836 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

19 Temmuz 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

19 Temmuz  2019 Tarihli ve 30836 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI

1220 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1221 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1222 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1223 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1224 Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1314)
YÖNETMELİK
–– Gazi Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
–– 2019 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2019 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2019 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2019 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 Tarihli ve 2015/11192 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 Tarihli ve 2015/18503 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve 2015/7846 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

19 Temmuz 2019 Resmi Gazete Kararları!

HABERE YORUM KAT