1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 1999 depremi kaç şiddetinde olmuştu, 19 Ağustos 1999 Depremi kaç saniye sürmüştü?

1999 depremi kaç şiddetinde olmuştu, 19 Ağustos 1999 Depremi kaç saniye sürmüştü?

İstanbul’da bugün yaşanan 6,0’lık büyük deprem 17 Ağustos 1999 Gölcük depremini akıllara getirdi. Peki 1999 depremi kaç şiddetinde olmuştu, 17 Ağustos 1999 Depremi kaç saniye sürmüştü? İşte tüm detaylar haberimizde.

İstanbul'da yaşanan şiddetli 17 Ağusto 1999 depremini akıllara getirdi. O gün 1999 depremini yaşayan vataşlar, 17 Ağustos depremi şiddeti kaçtı, kaç saniye oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Ağustos 1999 gölcük depremine ilişkin bilgiler..

1999 depremi kaç şiddetinde olmuştu?

19 Ağustos 1999 Gölcük depremi 7,5 büyüklüğünde gerçekleşmiş olup bu depremde,  Kocaeli ve İstanbul'da büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

17 Ağustos 1999 Depremi kaç saniye sürmüştü?

Türkiye'nin en büyük deprlerinden 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü.

1999 Gölcük depremi hakkında daha detaylı bilgiler;

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

17 Ağustos 1999 Depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü.[3] Resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölü, ağır-hafif 100.000'e yakın yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.
Büyüklüğü ve konumu

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 3:02 de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir.[4]

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

    Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)
    Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)
    Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD )
    Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli)[5]

Depremin odak derinliğinin 10–15 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.[4]

Deprem merkez üssüne en yakın ivme kaydı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi [6] tarafından tüm Türkiye çapında kurulmuş ve işletilmekte olan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi'nin bir istasyonu olan İzmit Meteoroloji İstasyonu'ndan alınmıştır. Buna göre maksimum ivme, kuzey-güney doğrultusunda 163 mG, doğu-batı doğrultusunda 220 mG ve düşey doğrultuda 123 mG dir. Her üç bileşen de birbirleri ile kıyaslanabilir büyüklüktedir.[4]
Tarihçe

Yakın tarihte bu bölgede Adapazarı merkez üssü olmak üzere 1943, 1957, 1967 yıllarında şiddetli depremler olmuştur. Geçmişteki tarihlere baktığımızda ortalama 30 senede bir bu bölgede büyük depremler olmaktadır. 1999 depreminden sonra da belirli periyotlarda ve çeşitli büyüklüklerde depremlerin beklenmesi, bu fay hattının karakteristik özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Depremin bu kadar çok can kaybına yol açmasının sebebi olarak kaçak yapılar, standartlara uygun olmayan binalar, uygun olmayan gevşek zemindeki yapılaşmalar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan müteahhitlergösterilmektedir. Depremden sonra zorunlu deprem sigortası gibi bir takım düzenlemeler getirilmiştir.

Yargı ve cezalar

Depremden sonra yapım hatalarından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2100 dava açılmıştır. Bu davalardan 1800'ü hukukî boşluklardan dolayı cezasız sonuçlanmıştır. Geriye kalan 300 davanın 110 kadarında ceza verilmiş, birçoğu ertelenmiştir. Bunun dışında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 tarihinde 7½ yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğramış ve düşmüştür.

Örnek davalar ve sonuçları

    Düzce Ersoy Apartmanı: 36 kişi öldü, dava zaman aşımına uğradı.
    Düzce Ömür Hastanesi: 11 kişi öldü, dava zaman aşımına uğradı.
    Yalova Ceylankent Sitesi: 98 kişi öldü, iki sanığa verilen hapis cezaları ertelendi.
    Kocaeli Ubay Apartmanı: 58 kişi öldü, müteahhit hakkında verilen ceza ertelendi.
    Yüksel Sitesi: 316 kişi öldü, beş sanığa verilen çeşitli cezalar ertelendi.
    Can Göçer ve Zafer Coşkun: Veli Göçer'in oğluyla ortağı yakalanamadığı için haklarındaki dava zaman aşımına girdi.
    Sakarya: 695 davadan beş kişiye ceza verilebildi.
    Kocaeli: 600 dava açıldı, 12 kişi 10'ar ay hapis cezası aldı. Altısının cezası infaz edildi, altısı için süre istendi.
    Yalova: 173 dava açıldı, hemen hemen tamamı sonuçlandı. Ceza aldığı bilinen tek isim Veli Göçer olup 18 yıl 9 ay hapse mahkûm edildi.
    Düzce: Yaklaşık 220 dava açıldığı sanılıyor. Yargılamaların sonucunda hiç kimse cezaevine girmedi.

Resmî rakamlarla Gölcük Depremi
Deprem sonucu oluşmuş yer kırığı
Deprem sonucu oluşmuş bir enkaz

İllere göre ölü sayısı:

    Bolu: 270
    Bursa: 268
    Eskişehir: 86
    İstanbul: 981
    Kocaeli: 9.477
    Sakarya: 3.891
    Yalova: 2.504
    Zonguldak: 3

olmak üzere toplam 17.480 kişi ölmüştür.[7]

2010 yılında yayınlanan Meclis Araştırması Raporu'nda ise can kaybı sayısı 18.373 olarak güncellenmiştir.[2]

Aynı araştırmaya göre

    Yaralı sayısı: 48.901
    Sakat kalan: 505
    Yıkılan ve ağır hasarlı bina: 96.796 konut ve 15.939 işyeri
    Orta hasarlı konut: 107.315
    Orta hasarlı işyeri: 16.316
    Az hasarlı konut: 113.382
    Az hasarlı işyeri: 14.657
    Prefabrik talep sayısı: 43.264
    Dağıtılan prefabrik sayısı: 40.786

Prefabrikte yaşayan nüfus: 147.120

    Kocaeli’de 55.399,
    Sakarya’da 38.131,
    Bolu’da 14.296,
    Düzce’de 22.822,
    Yalova’da 15.946

Deprem sonrası müdahale ve acil yardım Dış yardımlar

17 Ağustos depremi tüm Dünya'da büyük yankı uyandırmış, birçok ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan gerek acil yardım ekibi, gerek araç, gereç ile tıbbî ve insanî yardım malzemeleri gönderilmiştir.[8] Depremin ardından dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, eşi ve kızı ile birlikte İzmit'e gelerek Doğukışla'da bulunan çadırkenti ziyaret etti.[9]
Yardım ekipleri ulaşan ülke ve ekipler

Toplamda 52 ülke yardım etmiştir: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Irak, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kıbrıs Rum Kesimi, KKTC, Macaristan, Malezya, Mısır, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün, Yunanistan, yardım eden ülkelerin yalnızca yarısıdır.
Şarkılar

    Cragataska - Basmadan Geç Üstümden
    Erkan Ocaklı - Deprem
    İsmail Türüt - Can Pazarı
    Grup Yorum - Sesimi Duyan Var mı?
    Kayahan - 17 Ağustos Depremi
    Ali Atay - Kocaelisin Sen Bizim Canımız!

HABERE YORUM KAT