1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Başvurular başladı! KPSS şartsız 50 personel alımı yapılacak | Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı şartları nelerdir 2021? Başvuru ne zaman?

Başvurular başladı! KPSS şartsız 50 personel alımı yapılacak | Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı şartları nelerdir 2021? Başvuru ne zaman?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istidam edilmek üzere toplamda 50 Yer Üstü Uzmanı, Yer Üstü Maden Uzmanı, Maden Haritacılığı Uzmanı alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular başladı! KPSS şartsız 50 personel alımı yapılacak | Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı şartları nelerdir 2021? Başvuru ne zaman?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde KPSS şartsız 50 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Yayınlanan ilanda Yer Üstü Uzmanı, Yer Üstü Maden Uzmanı, Maden Haritacılığı Uzmanı alımları gerçekleştirileceği belirtildi. Peki  "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı şartları nelerdir 2021? Başvuru ne zaman sona erecek?" İşte detaylar...

KPSS şartsız 50 personel alımı yapılacak! Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı şartları nelerdir 2021? Başvuru ne zaman?

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI İLANI

Söz konusu yazılı ilanda "Maden  ve  Petrol  İşleri  Genel  Müdürlüğüne,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile   yürürlüğe   konulan   “Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar”   çerçevesinde istihdam  edilmek  üzere;  aşağıda  yer  verilen  bölüm  mezunlarından  yazılı  ve  sözlü  giriş  sınavı sonucunda 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı pozisyonlarına toplam 50 personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

KPSS şartsız 50 personel alımı yapılacak! Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı şartları nelerdir 2021? Başvuru ne zaman?

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR 2021?

1.1. YERÜSTÜ MADEN UZMANI

Yerüstü Maden Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde  belirtilen genel şartları taşımak.
b) Giriş   Sınavının   yapıldığı   yılın   ocak   ayının   birinci   günü   itibarıyla   kırk   yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)
c) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
ç) Yerüstü  maden  işletmelerinde  en  az  beş  yıl  iş  tecrübesine  sahip  olmak.  (toplamda geçerli en az 1800 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Yerüstü maden işletmeleri haricindeki sigorta prim ödeme gün sayıları dikkate alınmayacaktır.)
d) Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

KPSS şartsız 50 personel alımı yapılacak! Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı şartları nelerdir 2021? Başvuru ne zaman?

1.2. MADEN HARİTACILIĞI UZMANI

Maden  Haritacılığı  Uzmanı  unvanlı  sözleşmeli  personel  pozisyonu  için  açılan  giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır.
a) 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde  belirtilen genel şartları taşımak.
b) Giriş   Sınavının   yapıldığı   yılın   ocak   ayının   birinci   günü   itibarıyla   kırk   yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular) 
c) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
ç) En  az  bir  yıl  mesleki  iş  tecrübesine  sahip  olmak.  (toplamda  geçerli  en  az  360  gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Sigorta prim ödeme gün sayısının hesabında maden işletmelerinde  çalışma  şartı  bulunmamaktadır.  Mesleki  tecrübenin  belirlenmesinde;  mühendis olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle mühendis olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

KPSS şartsız 50 personel alımı yapılacak! Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı şartları nelerdir 2021? Başvuru ne zaman?

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

İlanda belirtilen tarihlere göre; adaylar  başvurularını  25 Ağustos 2021  -  05 Eylül 2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar Kariyer    Kapısı   https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/  üzerinden gerçekleştirilecek    olup duyuruda    belirtilen    süre    içinde    şahsen    veya    posta   yoluyla   yapılan başvurular    kabul edilmeyecektir.

Sisteme yüklenmesi istenen belgeler;

  • “Yerüstü  Maden  Uzmanı”  unvanlı  pozisyona  başvuracak  adaylar  için  yerüstü  üretim yöntemi   ile   faaliyet  yürütülen  maden   işletmelerinde   en   az  5   (beş)  yıl   çalıştığını   gösterir https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu  adresinden  alınan  barkodlu  belge  (İlgili adreste  hizmet  dökümü  barkodlu  ve  işveren  bilgilerini  kapsayacak  şekilde  bulunmaktadır.  Bu nedenle  başvuru  evrakında  barkod  bulunmayan  ve  işveren  bilgileri  yer  almayan  adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
  • Yerüstü  Maden  Uzmanı”  unvanlı  pozisyona  başvuracak  adaylar  için  ayrıca  varsa yerüstünde çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları,
  • Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için en az 1 (bir) yıl    mesleki    iş   tecrübesini    gösterir    https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden  alınan  barkodlu  belge  (İlgili  adreste  hizmet  dökümü  barkodlu  ve  işveren  bilgilerini kapsayacak şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru evrakında barkod bulunmayan ve işveren bilgileri yer almayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
  • Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için ayrıca varsa mühendis olarak çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya mesleki tecrübeye ilişkin çalıştığı işverenden alınan kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler,
  • Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
  • Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
  • Belirtilen   bölümler   dışındaki   bölümlerden   veya   yurtdışındaki   üniversitelerin   denk bölümlerinden   mezun   olup   başvuru   yapabilen   adayların   başvurularının   değerlendirilmeye alınabilmesi  için  e-Devlet  başvurusu  sırasında  “Diğer  Belgeleriniz”  aşaması  altında  bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.


Adayların  başvuruda   bulundukları   her   bir   pozisyon  için  istenilen  belgeleri  sisteme eksiksiz   bir   şekilde   yüklemeleri   gerekmektedir.   Yüklenen   belgelerdeki   yanlışlıklar   veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya yükledikleri belgelerde  herhangi  bir  tahrifat  yaptığı  tespit  edilen  adayların  başvuruları  geçersiz sayılacak, sınava  girip  başarılı  olsalar  dahi  sözleşme  imzalanmayacak,  sözleşme  imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp   tamamlanmadığını   kontrol   etmeleri   gerekmektedir.   “Başvurularım”   ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

KPSS şartsız 50 personel alımı yapılacak! Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı şartları nelerdir 2021? Başvuru ne zaman?

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru şartlarını haiz olan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr"  internet  adresinde  yayımlanacaktır.  Adaylar  sınavlarına  ilişkin  bilgileri Kariyer    Kapısı    üzerinden   görüntüleyebilecektir.    Ayrıca    yazılı    bildirim    veya    tebligat yapılmayacaktır.
Başvurusu  kabul  edilmeyenler,  söz  konusu  liste  yayınlandıktan  sonra  yayın  tarihi  dâhil olmak  üzere  5  (beş)  iş  günü  içerisinde  Maden  ve  Petrol  İşleri  Genel  Müdürlüğüne  yazılı başvuruda bulunmak suretiyle itiraz edebilecektir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.   Yapılan   itirazlar   Sınav   Komisyonu   tarafından 3 iş günü   içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

KPSS şartsız 50 personel alımı yapılacak! Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı şartları nelerdir 2021? Başvuru ne zaman?

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav ücreti olan 225 TL’yi 27 Eylül /2021
-   01/10/2021   tarihleri   arasında   saat   23:59:59’a   kadar   http://semsinav.ankara.edu.tr/   adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile sistem üzerinden T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına yatıracaklardır.

YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

Yazılı sınav 06 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara’da, saat 10.30'da Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından yapılacaktır.
Sınav  ücretini  yatırarak  sınav  başvurusunu  yapmış  adayların  sınava  girecekleri  yerleri gösteren “Sınav Giriş Belgeleri” ANKÜSEM web sayfasında yayımlanacaktır.

YAZILI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI

Yazılı  sınava  girecek  adaylara  aşağıda  yer  aldığı  şekliye  40  “ortak  alan  sorusu”,  40 “Üniversite eğitimine ait mesleki konular” olmak üzere beş şıklı  çoktan  seçmeli olacak  şekilde toplamda 80 soru sorulacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınavda uyulacak kurallar ve esasların detayı ANKÜSEM web adresinde ilan edilecektir.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT