1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. DGS kaç dakika sürecek 2020? DGS'de kaç soru çıkacak?

DGS kaç dakika sürecek 2020? DGS'de kaç soru çıkacak?

2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin ter dökeceği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Peki DGS kaç dakika sürecek 2020? DGS'de kaç soru çıkacak? Yanıtları haberimizde.

DGS kaç dakika sürecek 2020? DGS'de kaç soru çıkacak?

DGS'ye katılım sağlayacaklar için sınav yerleri açıklandı. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor. Sınav saat 10.15’te başlayacak. Sınavın sonuçları da ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 9 Eylül'de açıklanacak. Sınava sayılı günler kala DGS kaç dakika sürecek 2020? DGS'de kaç soru çıkacak? soruları gündeme geldi. 

DGS SINAV YERİ ÖĞRENME EKRANI

DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Dikey Geçiş Sınavı'nda öğrencilere toplam 150 dakika verilecek. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava
girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmalarının
zorunlu olduğu açıklandı . Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.

DGS kaç dakika sürecek 2020? DGS'de kaç soru çıkacak?

KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak. 

SINAVA GİRECEK OLAN ADAYLAR, BUNLARA DİKKAT

 Sınav süresince adayların;

 Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

 Salondaki görevlilere soru sormaları,

Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasak.

Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak.

DGS kaç dakika sürecek 2020? DGS'de kaç soru çıkacak?

DGS PUANLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?


SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış
cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham
puanlar elde edilecek. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların
ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart
sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular
değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama
yapılacak.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2020-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde
tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacak.

2020-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri
elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacak. ÖBP’nin hesaplanmasında bu
bilgiler kullanılacak. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi
üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekiyor (“AKADEMİK NOT
ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ” başlıklı madde).

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’in 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi: “Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı
Kılavuzunda yer alır.” 2020-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir: 

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile
çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacak. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacak. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecek.

DGS kaç dakika sürecek 2020? DGS'de kaç soru çıkacak?

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS’de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan
adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların
DGS puanı hesaplanmayacak.

2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
HABERE YORUM KAT