Erdoğan: Türkiye yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak gösteriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sonrasında oluşacak yeni düzende Türkiye'nin yeni dönemin parlayan yıldızı olarak gösterileceğini söyledi.

Erdoğan: Türkiye yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak gösteriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada projenin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen bakanlığı, kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine kadar herkesi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası'nın insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olduğunu ifade etti..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zengin su kaynakları bulunmayan bölgenin bu ihtiyacının büyük ölçüde yağışlardan temin ettiğini dile getirerek, ülkede son yıllarda hayata geçirilen pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamit Han'ın Konya Ovası sulamasının da temellerini attığını kaydetti.

Halen ülkenin en eski sulaması olarak hizmet veren bu projenin, maalesef daha sonraki yıllarda gerektiği gibi sürdürülemediğini ifade eden Erdoğan, Konya Ovası Projesi'nin, KOP'ın bel kemiğini, Göksu Havzası'ndan Akdeniz'e dökülen suların bir kısmını Toroslar üzerinden ovaya aktarılmasını oluşturduğunu söyledi.

Erdoğan, bu amaçla suyun tutulacağı Bağbaşı Barajı'nı 2012'de, uzunluğu 17 kilometre, tünel çapı 4,2 metre, su akış hızı saniyede 36 metreküp olan Mavi Tüneli 2015'te hizmete açtıklarını anlatarak, Mavi Tünel'in, Urfa tünellerinin ardından ülkenin en uzun ikinci büyük sulama tüneli olduğunu aktardı. Erdoğan, bu yılın sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslardan getirilen suyu ovada en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacaklarını dile getirdi.

Bu projenin aynı zamanda şehirlerin içme suyu ihtiyacını da karşılamaya yönelik olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Açılışını yaptığımız ilk üç kısım Konya Ovası Sulamaları kapsamındaki pek çok işten sadece bir bölümüdür. Projenin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. Mevcuttaki klasik sistem sulama şebekelerini de verimliliği yükseltmek ve su tasarrufu amacıyla kapalı sisteme dönüştürüyoruz. Sadece Bağbaşı Barajı'nın son 5 yılda ekonomimize katkısı 2,5 milyar lira olmuştur. Konya Ovası Projesi kapsamındaki diğer illerimiz Niğde, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de de depolama, baraj, gölet, yer altı sulama, içme suyu, enerji projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz. Enerjiyle birlikte bu bölgedeki üretiminin ülkemize yıllık toplam katkısı 21 milyar lirayı bulacaktır. Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız."

Erdoğan: Türkiye yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak gösteriliyor

"TÜRKİYE OLARAK HER İKİ ALANDA DA GİRDİĞİMİZ İMTİHANDAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan salgın döneminde sağlık ile gıda ve tarım sektörünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "Türkiye olarak her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık." dedi.

Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı sıkıntıların güçlü sağlık ve tarım altyapısı sayesinde kolayca göğüslendiğini ifade eden Erdoğan, bununla kalmayıp imkanların pek çok dost ve kardeş ülkeyle de paylaşıldığını anlattı.

Erdoğan, tarım üretiminde ve gıda alanında kendi kendine yeterli olmanın tartışılmaz üstünlüğünün salgın döneminde görüldüğünü vurgulayarak, "Pek çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir. Tarımsal hasılasını 18 yılda 87 milyar liradan 275 milyar liraya, tarım ürünleri ihracatını 3,7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseltmiş bir ülkeyiz." diye konuştu.

Türkiye'de tarla ürünleri üretiminin son 18 yılda 58 milyon tondan 64 milyon tona, sebze üretiminin 25 milyon tondan 31 milyon tona, meyve üretiminin de 14 milyon tondan 22 milyon tonun üzerine çıktığını dile getiren Erdoğan, bu seviyeye ulaşmanın kolay olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri gelene kadar ülkeye yapılan 276 barajın üzerine 585 yeni baraj, 228 göletin üzerine 340 yeni gölet, 1734 sulama tesisinin üzerine 1328 sulama tesisi ilave ettiklerini belirterek, "Çiftçilerimize son 18 yılda 2020 yılı ile birlikte yaklaşık 150 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık. Arazi tapulaştırmalarından araç gereç modernizasyonuna, tabii afet desteğine kadar her konuda çiftçimizin üretim gücünü artıracak politikaları hayata geçirdik."

Erdoğan, Konya Ovası Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuşuyor (CANLI)

Gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdiklerini, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek verimsizleşmesini önceleyecek tedbirler aldıklarını dile getiren Erdoğan, üretim potansiyeli yüksek ovaları özel koruma altına alarak yanlış kullanımlar sebebiyle arazinin bozulmasını engellediklerini söyledi. 

Erdoğan, sera tarımını ülkenin 72 iline yaygınlaştırarak önemli bir üretim ve ihracat kaynağı haline getirdiklerini vurgulayarak, "Türkiye meyve ve sebzede net ihracatçı konumundadır. Tarla ürünlerinde ihracata yönelik üretim yapan gıda sektörünün talebi sebebiyle kendi tüketimimizin çok üzerinde bir ihtiyaç söz konusudur. Esasen ayçiçeği, pirinç, mısır gibi birkaç kalem dışında tarla ürünlerinde de net ihracatçı konumundayız." diye konuştu. 

Aynı şekilde hayvan varlığını da büyükbaşta 10 milyondan 18 milyona, küçükbaşta 32 milyondan 49 milyona çıkarmayı başardıklarını aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Süt üretimimiz 8,5 milyon tondan 23 milyon tona, yumurta üretimimiz 11,5 milyar adetten 20 milyar adede yükseldi. Görüldüğü gibi nereden bakarsanız bakın gıda ve tarım sektöründe oldukça iyi bir noktadayız. Daha ileriye gitmek için sulama başta olmak üzere gereken tüm yatırımları yapıyoruz. Modern sulama tekniklerinde kullanım oranını yüzde 6'dan yüzde 28 seviyesine çıkardık. GAP, KOP, DAP, DOKAP gibi bölgesel kalkınma projeleriyle ülkemizin her karış toprağını, her birim imkanını değerlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. GAP'ta yüzde 19'la aldığımız sulama oranını yüzde 53'e yükselttik. Son olarak GAP'ın en iftihar verici projelerinden Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı hizmete aldık. Silvan Barajı'nı da inşallah önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Açılışını yaptığımız bu projeyle KOP'ta da önemli bir ilerleme sağladık. Diğer projelerimizi de adım adım ilerletiyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz."

Erdoğan: Türkiye yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak gösteriliyor

"TÜRKİYE'Yİ EN KISA SÜREDE 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 18 yılda insanlığın bu kadim tarım havzasını hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Konya'ya kazandırdığımız yaklaşık 11 milyar liralık baraj, sulama tesisi, içme suyu tesisi, dere ıslahı, arazi toplulaştırması yatırım ile adeta şehrimizin çehresini değiştirdik. Sağ olsun Konyalılar da çalışkanlıkları, gayretleri, yenilikçilikleriyle bu imkanları en iyi şekilde değerlendirdi. Ülkemizin en önemli gıda üretim merkezlerinden olan Konya'nın başarısıyla hep iftihar ettik. Elbette hala eksikler vardır. Hepsini de birer birer tamamlıyoruz. Sahip olduğumuz potansiyelin büyüklüğü, geleceğimize umutla bakmamızı sağlamaya ziyadesiyle yeterlidir." diye konuştu. 

Konya'nın tarım ve sanayi üretimi, ticari zenginliği yanında ülkesinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkmasıyla da maruf bir şehir olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin başı ne zaman dara düşse sağlam duruşu ve mücadele azmiyle en büyük güç ve moral kaynaklarımızın başında Konya gelmektedir. Anadolu topraklarının binlerce yıllık medeniyet birikiminin ve ecdadımızın buraya vurduğu damganın en önemli sembollerinden biri de Konya'dır. Şimdi Konya'ya yeni bir görev düşüyor. Salgın dönemi sonrasında dünyadaki siyasi ve ekonomik düzenin de yeniden şekilleneceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak da Türkiye gösteriliyor. Konya sahip olduğu büyük üretim ve ticaret gücüyle bu potansiyeli süratle hayata geçirerek diğer şehirlerimize örnek olmalıdır. Gaziantep'den Kayseri'ye, Kocaeli'den Bursa'ya, Adana'dan Tekirdağ'a kadar benzer imkanlara sahip tüm şehirlerimizden de aynı gayreti bekliyoruz. İstanbul, Ankara gibi şehirlerimiz zaten bu işin lokomotifidir. Türkiye'nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşı el ele verip ülkemizi en kısa sürede inşallah 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Büyüyen ve güçlenen Türkiye kendisiyle tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan, konuşmasının ardından tören alanında bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Konya Ovası Sulama Projesi'ne ilişkin bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pakdemirli, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Abdullah Ağralı, Halil Etyemez ve Hacı Ahmet Özdemir'e teşekkür etti.

Koronavirüs sebebiyle açılışa katılmayı doğru bulmadığını ifade eden Erdoğan, kontrollü olarak da olsa açılış törenini video konferans bağlantısıyla yapmak istediklerini söyledi.

Erdoğan: Türkiye yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak gösteriliyor

Açılışın Konyalılara, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Su medeniyettir, diyoruz. Toprakla suyun buluşması medeniyetimizin de aynı zamanda öncelikli adeta tacıdır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tören alanındaki Bakan Pakdemirli ve diğer yetkililerin butona basmasının ardından Konya Ovası'nda sulama başladı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
Son Haberler
Bölge Gündem Gazetesi'nin 129. sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 129. sayısı çıktı
Dr. Şadi Yazıcı: "Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye ve yaşamaya davet ediyorum"
Dr. Şadi Yazıcı: "Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye ve yaşamaya davet ediyorum"
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den üniversite öğrencilerine destek paketi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den üniversite öğrencilerine destek paketi
5. kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu!
5. kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu!
Çok Okunanlar
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!