EUS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2019? EUS sınav soru cevapları açıklandı mı?

EUS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2019? Sonuçlar ne zaman açıklanır? Ne zaman belli olur? EUS sınav soru cevapları açıklandı mı? Puan hesaplama nasıl olur? soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırmaya başladık. İşte yanıtlar...

EUS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2019? EUS sınav soru cevapları açıklandı mı?

EUS sınavına giren adaylar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki EUS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2019? Sonuçlar ne zaman açıklanır? Ne zaman belli olur? EUS sınav soru cevapları açıklandı mı? Puan hesaplama nasıl olur? Tüm merak edilenler haberimizde..

EUS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzeirnden görüntüleyebilecekler. Belirtilen adrese T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra sonuçlar ekrana gelecek.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

EUS SINAVI NE ZAMAN 2019?

EUS sınavı 21 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara cevaplamaları için 100 soru yer sorulacak.

Sınav konuları ve konuların sınav sorularındaki yaklaşık oranı Tablo 1'de verilmiştir. Soruların hazırlanmasında, "Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı"ndan (https://euk.saglik.gov.tr/TR,25472/eczcep-2015.html) yararlanılabilecektir.

EUS 2019 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EUS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2019? EUS sınav soru cevapları açıklandı mı?

EUS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

EUS sınavı 100 sorudan oluşmaktadır. Adaylara eczacılık derslerindeki soru çözümleri için 135 dakika hak tanınmaktadır. EUS sınavı nedir sorusu ile aranan cevaplardan bir tanesi de sınavın başlı başına uzmanlık eğitimi için yeterli olup olmayacağıdır. Eczacılıkta uzmanlık sınavında başarılı olabilmek için adayların aynı zamanda ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarında da 100 puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir. Adaylar sınav başvurularını belirtilen sınav başvuru tarihlerinde ÖSYM internet sitesi üzerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden yapabilmektedirler.

EUS SINAVI SAAT KAÇTA? NE KADAR SÜRÜYOR?

2019 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019 EUS) başvuruları 30 Temmuz - 7 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı. Geç başvuru tarihi 22 Ağustos 2019 olarak belirlendi. 2019 EUS 21 Eylül 2019 tarihinde Saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek olacak.

EUS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2019? EUS sınav soru cevapları açıklandı mı?

EUS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Adayların sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek adayın yerleştirmede kullanılacak EUS puanı belirlenecektir.
    EUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.
    Adaylar; 2019-EUS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM internet adresinden öğreneceklerdir.
    EUS Puanı 45 (Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45) veya daha yüksek olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Puanı 45’den düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

EUS 2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

2018 EUS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

EUS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2019? EUS sınav soru cevapları açıklandı mı?

EUS SINAV KONULARI NELERDİR?

EUS sınav konuları ve test genelindeki yaklaşık dağılım yüzdeleri şöyle;

    Analitik Kimya % 10
    Fizyoloji-Patoloji % 6
    Biyokimya % 6
    Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji % 4
    Tıbbi Biyoloji.% 3
    Halk Sağlığı % 1
    Eczacılık Mevzuatı/Etik % 3
    Farmakoloji % 8
    Klinik Eczacılık % 8
    Farmasötik Kimya % 15
    Farmakognozi/Farmasötik Botanik % 15
    Farmasötik Teknoloji % 15
    Farmasötik Toksikoloji % 6

EUS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2019? EUS sınav soru cevapları açıklandı mı?

EUS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2019 EUS'a başvuru yapabilmek için eczacı olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak,

Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak,

meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak,

burstan doğan mecburi hizmeti bulunması halinde bu mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak gerekmektedir.

EUS'A KİMLER BAŞVURABİLİR?

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar EUS’a başvurabilirler:

- Eczacı olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak.
- Türk Soylu Yabancılar için Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
- Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
- Burstan doğan mecburi hizmeti bulunması halinde bu mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

EUS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2019? EUS sınav soru cevapları açıklandı mı?

EUS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

EUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki koşulları sağlayan eczacı olma şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliği için İngilizce dilinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Adayların bu belgelerinin noter onaylı suretini, dilekçe ekinde tercih süresi bitmeden ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekir.) şarttır.

Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında EUS’a başvuru tarihi dikkate alınır.

Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür:

    Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,
    Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,
    Bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.
    Uzmanlık öğrencisi; eczane açamaz ve işletemez. Uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz. Bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili fakülte tarafından ilişiği kesilir.

Engelli/sağlık sorunu olan formda belirtilen durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.

EUS NEDİR?

EUS, eczacılık fakültesinden mezun olmuş adayların katılabileceği bir sınavdır. Eczacılık fakültesinde lisans eğitimi almış kişiler eczacılık konularında uzmanlık eğitimi alabilmek için Eczacılıkta uzmanlık sınavına girmektedirler. Eczacılıkta uzmanlık sınavı taban puanlarına göre yeterli puanlara sahip adaylar, üniversitelerin uzmanlık eğitimi yapılacak programlarına yerleştirilirler.

EUS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2019? EUS sınav soru cevapları açıklandı mı?

EUS SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILDI?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Adaylar 2018 yılında  EUS için 175 TL ücret ödedi. Geç başvuru yapanlarsa 2018'de 265 TL ödediler.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
Son Haberler
İsmail Saymaz duruşmada yaşadıklarını anlattı, duyanlar inanmadı! "Avukat duruşma sonunda namaz kılmak istedi"
İsmail Saymaz duruşmada yaşadıklarını anlattı, duyanlar inanmadı! "Avukat duruşma sonunda namaz kılmak istedi"
Nöral Terapi Nedir, Nasıl Yapılır? Nöralterapi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?
Nöral Terapi Nedir, Nasıl Yapılır? Nöralterapi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?
İkinci el otomobile talep azaldı: Fiyatlar artış gösterdi
İkinci el otomobile talep azaldı: Fiyatlar artış gösterdi
Messi'yi hiç böyle görmediniz! Beşiktaşlı Weghorst'u görünce çılgına döndü: Ne bakıyorsun aptal! Neye bakıyorsun?
Messi'yi hiç böyle görmediniz! Beşiktaşlı Weghorst'u görünce çılgına döndü: Ne bakıyorsun aptal! Neye bakıyorsun?
Çok Okunanlar
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 10 Aralık 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 10 Aralık 2022 Cumartesi maç programı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Marmara depremi çıkışı: En az 46 yıl, 75 belki 150 yıl beklemek gerek
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Marmara depremi çıkışı: En az 46 yıl, 75 belki 150 yıl beklemek gerek
Bursa'da kahreden kaza: Ağır yaralılar var
Bursa'da kahreden kaza: Ağır yaralılar var
Yorumlananlar
Ali Babacan'ın oğlu Kerem Babacan bedelli askerlik yaptı! Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaştı!
Ali Babacan'ın oğlu Kerem Babacan bedelli askerlik yaptı! Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaştı!
Konya'da kaza felaketi! TIR ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da kaza felaketi! TIR ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kadına şiddet dinmiyor! Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından takip edildi, sokak ortasında defalarca bıçaklandı! "Beni affet, boşanmak istemiyorum"
Kadına şiddet dinmiyor! Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından takip edildi, sokak ortasında defalarca bıçaklandı! "Beni affet, boşanmak istemiyorum"
Bakan Yanık, 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı olayını değerlendirdi: Çocuğun cinsel istismarı kabul edilemez, onaylanamaz, meşru gösterilemez
Bakan Yanık, 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı olayını değerlendirdi: Çocuğun cinsel istismarı kabul edilemez, onaylanamaz, meşru gösterilemez