1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. GİB Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

GİB Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ) Taşeron kanunu kapsamında firmalarda taşeron işci statüsünde çalışan ve bu işcilerden daimi kadroya alacağı personelin isim listesini açıkladı.

GİB Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" hakkında Tebliğ çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığı hizmet binalarında (GİB Ana hizmet binası, Yenimahalle Eğitim Merkezi, Gümüşdere Bilgi İşlem Merkezi ve Vergi İletişim Merkezi) malzemeli temizlik hizmet alımı işinde çalışmakta olan ve 02/01/2018 ile 11/01/2018 tarihleri arasında sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuran ve başvuruları kabul ve ret edilen işçilere ait listedir.

1-019.pngGİB Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru SonuçlarıGİB Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru SonuçlarıGİB Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

1-    Başvuru sahipleri hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilere göre. Tespit Komisyonu tarafından ayrıca nihai değerlendirme yapılacaktır.
2-     Başvuru sahipleri. Tespit Komisyonu Kararına karşı anılan Tebliğ'in 11. maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde başvuru yaptıkları birime yazılı gerekçesinide belirtmek suretiyle itiraz edebilirler.İtiraz edilmemesi halinde sınava girmeye hak kazananlara ait listeler kesinleşecektir.
3-     01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Usul ve Esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

HABERE YORUM KAT