1. HABERLER

  2. DİN

  3. Miraç Kandilinde oruç tutulur mu ?

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu ?

Miraç Kandilinde oruç tutmak doğru mu? sorusu Müslümanlar için önemli bir gün olan Miraç Kandiline az bir süre kala en çok araştırılan konulardan biri oldu. İşte Recep ayının 27.gecesi olan yarın Miraç kandilinde oruç tutulur mu, sevabı nedir, kaç gün tutulur ? gibi soruların cevapları ..

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu ?

Müslümanlar tarafından önemli bir gün olan Miraç kandiline az bir zaman kala internette en çok araştırılan konu Recep aynının 27.gecesi olan Miraç kandili oldu. Peki  Hz. Muhammed'in 7 kat göğe yükseldiği Recep ayının 27.gecesi olan yarın Miraç kandilinde oruç tutulur mu, sevabı nedir, kaç gün tutulur ?

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NEDİR?

Miraç Kandili’nde oruç tutulup tutulmayacağına dair dini kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Diğer taraftan Miraç Kandili gecesinin ihyasına ilişkin özel ibadet de yer almamaktadır.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasında, "Bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.'' dedi.

Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı alimlerce müstehap sayılmıştır.

 

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu 2020 ?

KANDİLLERDE ORUÇ BİR GÜN SONRA MI TUTULUR?

Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN SEVABI

Miraç kandili Müslüman ülkelerde Recep ayının 27. gecesi kutlanmaktadır. Bu mübarek günü oruçla karşılamanın ve oruçla uğurlamanın büyük sevabı vardır. Şöyle ki bir hadis-i şerif mealinde “Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir” denilmektedir.

Eğer Miraç gecesi Cuma veya Cumartesi günlerinden birine denk gelirse bir gün öncesi veya bir gün sonrası da oruç tutulmalıdır.

Ebu Hüreyre (r.a) ve Selman- Farisi (r.a), Rasûlullah (s.a.v) efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmışlardır:
“Recep ayında bir gün ve bir gece vardır ki, her kim o günü oruçla, geceyi de namazla geçirir ise kendisine yüz sene geceleri namaz kılan, gündüzleri de oruç tutanın sevabı verilir.”
O gün recep ayının bitiminden üç gün evvelki gün ve gecedir. Rasûlullah (s.a.v) efendimize o gün peygamberlik verilmiştir.

 

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu 2020 ?

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu ?

MİRAÇ KANDİLİNİN DUASI

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz’e Sonsuz salât ü selam olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. 

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu ?

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu ?

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu ?

MİRAÇ HADİSESİ NEREDE GERÇEKLEŞTİ

Miraç hadisesinde önemli yer işgal eden Mescid-i Aksâ'nın hangi mescid olduğu hususunda âyetlerde açıklama yapılmamış, sadece çevresinin mübarek kılındığı belirtilmiştir. Mescid-i Aksâ'nın "uzak mescid" anlamına geldiği halbuki Kur'an'da Filistin için "edne'l-arz" (en yakın yer) ifadesinin kullanıldığı (er-Rûm 30/3) belirtilerek Mescid-i Aksâ'nın semavî bir mescid olması ihtimali üzerinde durulmakla birlikte (Muhammed Hamîdullah, I, 93), hem tarihî veriler hem de âyetteki ifadeler dikkate alındığında söz konusu mâbedin tarihî bir gerçekliğinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

HABERE YORUM KAT