Pendik nüfus müdürlüğü çalışma saatleri | Adresi, telefonu

Pendik nüfus müdürlüğü'nün çalışma saatleri, adres bilgileri, telefon numarası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılı bilgiler...

Pendik nüfus müdürlüğü çalışma saatleri | Adresi, telefonu

Türkiye’de nüfus kaydı tutulan yabancılara nüfus kütüklerinde bilgi alışverişini kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında bağ oluşturmaya esas olacak bir numara sistemi geliştirmekle görevlidir. Pendik nüfus müdürlüğü'nün çalışma saatleri, adres bilgileri, telefon numarasına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Pendik İlçe Nüfus Müdürlüğü hakkında bilgiler

Adresi: Doğu Mah. İnce Sok. No: 12

Telefonu: 0 (216) 375 79 18

Web Sayfası: www.nvi.gov.tr

PENDİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA SAATLERİ

Nüfus müdürlükeri Saat 08.00 da açılıyor.

Pendik nüfus müdürlüğünün kapanış saati nedir?

Saat 16:30 da kapanıyor.

Pendik nüfus müdürlüğü öğle tatili saati nedir?

12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle tatili yapmaktadır.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL BİLGİLER

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunmaktadır.

Nüfus müdürlükleri Alo Bilgi Hattı 199'dur.

Ayrıca 0 312 591 2100 - 0 312 591 2101 - 0 312 591 2102 telefon numaralarından bilgi edinmek istediğiniz konuları arayarak da iletişime geçebilirsiniz.

PENDİK İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİ TAMAMLAMA SÜRESİ
 
1
DOĞUM
TESCİLİ
1-Anne ya da babanın  kimliği ile müracaatı.
2-Doğum raporu (Varsa ise)
3-Yurt dışındaki doğum olaylarında doğum belgesinin aslı ve Türkçeye tercüme edilmiş örneği.
4-Vekillik belgesi ile  doğum bildiriminde çocuğun tüm bilgilerini kapsayan özel vekillik belgesi.  
5-Altı yaşından büyük 18 yaşından küçük çocukların bildiriminde resmi bir belge ibraz edilemiyor ise  doğum bildirimin de çocuğun Nüfus müdürlüğüne getirilmesi.
6-15 yaş ve üzeri doğum bildirimlerinde en son halini gösterir 2 adet resim,
7-Evlenme tarihinden önce doğan çocukların doğum bildirimlerinde anne ve babanın birlikte kimlikleriyle müracaatı,
8-10 dk
 
 
2
TANIMA OLAYI TESCİLİ
1-Babanın Nüfus cüzdanı annenin kimlik bilgileri
2-Yabancı kadından  doğan çocukların tanınmasında; kadının, çocuğun doğduğu tarihte medeni halini  gösterir yabancı  resmi makamlardan verilmiş usulüne uygun(Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 167.maddesine göre) tasdikli belgenin  aslı.
12-14 dk
 
3
 
EVLENEN KADININ ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMA TALEBİ
 
 
Dilekçe.
4-6 dk
 
 
4
DİN BİLGİSİNE İLİŞKİN TALEPLER
1-Dilekçe.
2-18 yaşından  küçüklerin anne ve babanın birlikte müracaatı .
3-Velayet veya vesayet altına da olanların kanuni temsilcileri.
4-6 dk
 
5
T.C. KİMLİK KARTI BAŞVURUSU
 
1-Yenileme-değiştirme:
a) ALO199 Vatandaş İletişim Merkezinden telefon ile veya randevu.nvi.gov.tr adresinden internet üzerinden randevu alınması,
b)  İbraz edilen nüfus cüzdanının;
  -Mernis de kayıtlı olması halinde 1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik Resim,
   -Mernis de kayıtlı olmaması veya fotoğrafsız olması halinde kişinin  kimliğini kanıtlayacak ikinci bir belge  (Uluslar arası aile cüzdanı.Ehliyet,Pasaport,memur cüzdanı,avukat kimlik kartı,basın kartı,yabancılara mahsus ikamet tezkeresi,yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu) istenir.
   -İkinci bir kimlik belgesi ibraz edilemediği takdirde reşit kardeş, çocuk, anne, baba ve eş’ ten birisi geçerli kimlik belgesi ile birlikte müracaat edilmesi,
    -10 parmak çevirmeli Biyometrik verisi alma işlemi
c) Ergin olmayan çocuklara  nüfus cüzdanı düzenlemesinde  en son alınan nüfus cüzdanı
    -15 yaş ve üstü için 1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik Resim, 
2-Kayıp, Çalıntı, Fotoğraf bulunmayan,
   -1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik Resim,
   -Reşit kardeş, çocuk, anne, baba ve eş’ ten birisi geçerli kimlik belgesi ile birlikte müracaat edilmesi,
   -Randevusuz masasından sıra numarası alınması,
   -Bunlardan birisinin de bulunmaması halinde kolluk kuvvetlerince Tahkikat yaptırılması,
 
 
 
 
 
Randevulu sıra numarası geldikten sonra
5-10 dk
 
 
 
 
Randevusuz sıra numarası geldikten sonra
5-10 dk
 
      1-3 Ay
 
6
 
ULUSLAR ARASI EVLENME CÜZDANI TANZİMİ
 
1-Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığından alınacak Uluslar arası aile cüzdanı talep belgesi
2-2 Adet fotoğraf
 
15-20 dk
7
 
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
 
 
1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge.
2-Dilekçe.(Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz)
1-3 dk
 
8
ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER UYARINCA DÜZELENEN BELGE TALEPLERİ
 
1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge.
2-Dilekçe.(Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)
3-Evlenme ehliyet belgesi tanziminde Yabancı uyruklu olan kişiye ait kimlik belgesi.
 
8-10 dk
 
9
ADRES BEYANI TESCİLİ
1-Beyan edilen adres UAVT  var ve boş ise resimli belge.
2-Beyan edilen adres UAVT var ve dolu ise (kişi veya ailesi adına elektrik,su,telefon,doğalgaz,abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira kontratı )
3-İkinci madde de sayılan belgelerin  herhangi bir nedenle ibraz edilememesi halinde
konut sahibi ile kiracının birlikte müracaatı.
4-Vekillik belgesiyle müracaatlarda taşınılacağı adresi belirtir özel vekillik belgesi.
 
 
 
 
5-7 dk
 
 
 
 
10
 
 
 
ÇOK UYRUKLULUK
 
1-Nüfus cüzdanı
2-Diğer devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösterir kimlik bilgilerini içeren belgenin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi.
 
8-10 dk
11
YABANCI  MAKAMLAR ÖNÜNDE YAPILAN TÜRK VATANDAŞLARININ
EVLENMELERİN TESCİLİ
1-Yabancı makamlar önünde yapılan evlenme belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış belgenin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi.(Evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması halinde eksik bilgiler bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçeye çevrilmiş belgeler)
2-Dilekçe.
 
 
15-20 dk
 
12
ÇOK UYRUKLULUK KİŞİLERİN NÜFUS OLAYLARININ TESCİLİ
1-Form dilekçe
2-Evlilik olayı yabancı makamlar önünde yapılmış ise evlenme belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış belgenin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi.(Evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması halinde eksik bilgiler bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçeye çevrilmiş belgeler)
 
 
 
15-20 dk
13
 
 
ÖLÜM
1-Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir resmi belge ile tescil talebini içeren dilekçe.
2-Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ölünün hısımlarının, ölüm olayını bilenlerin kimlikleri, adres bilgileri ve ölümü ile ilgili bilgileri içeren ölüm tahkikat dilekçesi.
3-Yurtdışında ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayı ile ilgili yerel makamlardan alınmış ölüm belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi ile tescil talebini içeren dilekçe.
 
20-30 İş Günü
14
SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU
İŞLEMLERİ
a) ALO199 Vatandaş İletişim Merkezinden telefon ile veya randevu.nvi.gov.tr adresinden internet üzerinden randevu alınması,
b)  Sağlık Raporu
c)  Sürücü Belgesi Harç bedelinin ve Vakıf bedelinin ilgili banka, PTT ve Vergi Dairelerinden yatırılması,
d)  1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik Resim,
e)  10 parmak çevirmeli Biyometrik verisi alma işlemi,
Randevulu sıra numarası yandıktan sonra
5-10 dk
15
UMUMA MAHSUS PASAPORT  BAŞVURU
İŞLEMLERİ
a)ALO199 Vatandaş İletişim Merkezinden telefon ile veya randevu.nvi.gov.tr adresinden internet üzerinden randevu alınması,
b)Pasaport Defter bedelinin ve süre harç bedelinin ilgili banka, PTT ve Vergi Dairelerinden yatırılması,
c)Başvuruda bulunacak olan tüm kişilerin işlem esnasında hazır bulunması,
d)Anaokulu ve İlköğretim okulunda öğrenci olanlar için onaylı Öğrenci Belgesi 
e)Yurtdışında öğrenci olanların vergi dairelerinden kaç yıllık harçsız pasaport alabileceğine dair onaylı yazı,
f)1 adet 50X60 ebatlarında Biyometrik Resim,
g)10 parmak çevirmeli Biyometrik verisi alma işlemi,
h)Reşit olmayan çocuklar için başvurularda anne ve babanın aynı anda birlikte muvafakat vermeleri, birlikte müracaat edilememesi halinde Noter Muvafakatı ile müracaat edilmesi,
I) Anne veya babadan birisinin yabancı ülke vatandaşı olması halinde Noter Muvafakatı bulundurulması,
Randevulu Sıra numarası yandıktan sonra
5-10 dk
16
İSİM DÜZELTME VE SOYADI DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
a)İkametin bulunduğu yer Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilmesi,
b)Kişinin  talebini içeren dilekçe doldurması,
c) Dilekçelerin İlçe İdare Kuruluna sunulması,
Başvurudan itibaren 1Hafta veya 1 Ay
17
GÖÇMEN VATANDAŞLARIN DOĞUM YERİ VE DOĞUM TARİHİ DÜZELTME İŞLEMLERİ
a)Kişinin talebini içerir dilekçesi,
b) İlgi ülkeden alınacak Doğum Belgesi Aslı, Apostilli ve Noter Tasdikli Tercümesi
c) İşlem yapılacak kişi ölü ise başvuru sahipleri ile ölen kişi arasındaki yakınlığı gösterir Akrabalık Belgesi Aslı, Apostilli ve Noter Tasdikli Tercümesi
5-10 dk

İlçe Nüfus Müdürlüğünün Görevleri

Madde 23- İlçe Nüfus Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görev çevresi içerisinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek.

b) Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

c) Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

d) Nüfus olaylarına ait istatistikleri tutmak ve belirlenecek sürelerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne ve ilgili diğer kuruluşlara vermek.

e) Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yer Cumhuriyet Savcılığına bildirmek.

f) Bu yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örnekleri veya bilgi vermek.

g) Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak.

h) İlçe Nüfus Müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde zamanında yapmak.

i) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak.

j) Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenleyip vermek.

k) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

İlçe Nüfus Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 24- İlçe Nüfus Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

I- a) Hizmetlerin yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Aile kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulmasını, güncelliğini ve muhafaza edilmesini sağlamak, tutanak ve dayanak belgelerini onaylamak.

c) Nüfus Müdürlüğünü temsilen mahkemelerde bulunmak veya yerine bir memuru görevlendirmek, resmi kurullara katılmak.

d) Askerlik yoklamalarında hazır bulunmak veya yerine bir memur görevlendirmek.

e) Memurlar arasında işbölümü yapmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek.

f) Denetim raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak.

g) Kendisine bağlı personelin atanma ve yükselmelerine ilişkin tekliflerde bulunmak.

h) Yetkisi içindeki disiplin cezasını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname için teklifte bulunmak.

I) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde Kaymakamın danışmanlığını yapmak.

i) Verilen diğer görevleri yapmak.

II- İlçelerde İlçe İdare Şube Başkanı olan İlçe Nüfus Müdürü, biriminin genel idaresinden ve denetlenmesinden, nüfus, vatandaşlık ve evlenme işlerinin mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesinden, haberleşmelerin ve kendisine verilen görevlerin zamanında, verimli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesinden ve nüfus kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulup muhafaza edilmesinden, nüfus memurlarının her hangi bir sebeple vazife yapamadıkları veya görevi başında olmadıkları zamanlarda bunlara ait işlerin yapılmasından merkez ilçelerde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürüne, diğer ilçelerde Kaymakama karşı sorumludur.

 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡