1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Propofol nedir? Propofol ampul ne için kullanılır? Propofol ne işe yarar?

Propofol nedir? Propofol ampul ne için kullanılır? Propofol ne işe yarar?

Propofol ilacının çokça araştırılıyor. Propofol nedir? Propofol ampul ne için kullanılır? Propofol ne işe yarar?konularının sıkça araştırılmasından dolayı biz de haberimizde bu konuya değindik. İşte Propofol ilacı hakkında tüm detaylar...

Propofol nedir? Propofol ampul ne için kullanılır? Propofol ne işe yarar?

Propofol nedir, dozu, içeriği, ne işe yarar, ne için kullanılır? konularının sıkça araştırılmasıyla bizde bu konuyu araştırdık ve haberimizde yer verdik. İşte Propofol nedir, dozu, içeriği, ne işe yarar, ne için kullanılır? sorularının cevapları ve daha fazlası...

PROPOFOL NEDİR, İÇERİĞİ NEDİR?

Propofol kimyasal olarak 2,6-bis(propan-2-yl)phenol olarak belirtilen anestezi indüksiyonu ve/veya refrakter status epileptikus tedavisinde kullanılan, bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaçtır. Propofol, GABA-A reseptörleri vasıtasıyla nörotransmitter gaba-aminobütirik asit (GABA)’in inhibitör fonksiyonunu pozitif olarak modüle etmesini sağlar. Propofol 1977’de keşfedildi. İntravenöz preparatın süt benzeri görünümünden dolayı amnezi sütü olarak anılmaktadır. Magazinsel popülaritesi de olan ve Micheal Jackson’un ölümünden de sorumlu tutulan ilaçtır.

Etki Başlangıcı:  30 – 45 sn

Etki süresi:    3- 10 dk

Yarılanma Ömrü (t½): 40 dakika (başlangıç); 24-72 saat (10 günlük infüzyondan sonra)

Metabolizma: Karaciğerde.

Atılım: İdrar , dışkı

Ticari İsim:

PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) I.v. Infüzyonluk 20 Ml Ampul

Propofol nedir? Propofol ampul ne için kullanılır? Propofol ne işe yarar?

PROPOFOL NE İŞE YARAR?

Endikasyonlar: Propofol anestezi indüksiyonu ve bazı durumlarda devamı için kullanılır. Propofol, sodyum tiyopental yerine anestezi başlatmak için sıklıkla kullanılır, çünkü propofolün iyileşme daha hızlıdır ve “temizdir”. Propofol mekanik ventilasyon ihtiyacı olan, ancak yoğun bakım ünitesindeki hastalar gibi cerrahi geçirmeyen bireylerin sedasyonunda da kullanılır. Kritik hastalarda, propofolün etkinlik ve toplam maliyet açısından lorazepamden daha üstün olduğu belirtilmektedir.
Prosedürel sedasyon için propofol de kullanılır. Bu şekilde kullanımı, midazolamla karşılaştırıldığında daha hızlı toparlanma ile sonuçlanır. Ayrıca opioidler veya benzodiazepinler ile kombine edilebilir. Hızlı indüksiyon ve iyileşme süresinden ötürü, propofol aynı zamanda MRI uygulanan bebeklerin ve çocukların sedasyonu için yaygın olarak kullanılmaktadır. İkisi birlikte düşük oranda yan etkilere sahip olduğu için genellikle ketaminle birlikte kullanılır.

Kontraendikasyonlar: Propofol, herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir. Yumurta, yumurta ürünleri, soya fasulyesi veya soya ürünleri alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.

Propofol nedir? Propofol ampul ne için kullanılır? Propofol ne işe yarar?

PROPOFOL UYGULAMA DOZU

Anestezi
İndüksiyon
<55 yaş: 40 mg IVP  (2-2.5 mg / kg)
> 55 yıl veya zayıflatılmış veya ASA III / IV: 20 mg IVP (1-1.5 mg / kg)
Bakım
<55 yaş: 0.1-0.2 mg/kg/dak IV
> 55 yaşında veya zayıflatılmış veya ASA III / IV: 0.05-0.1 mg/kg/dak IV

Monitörlü Anestezi Bakım Sedasyon
Başlatma
0.1-0.15 mg/kg/dak IV
Devam dozu
0.025-0.075 mg/kg/dak IV
Geriatrik: 0.02-0.06 mg/kg/ dak IV

Ameliyat Sonrası Bulantı / Kusma
20 mg IV; Tekrarlanabilir.

Pediatrik Anestezi
Başlatma
3-16 yaş: 2.5-3.5 mg / kg
Devam Dozu
2 ay – 16 yaş: 0.125-0.3 mg / kg / dak IV

 

Propofol nedir? Propofol ampul ne için kullanılır? Propofol ne işe yarar?

GEBELİK – LAKTASYON

Gebelik Kategorisi: B

Üreme çalışmaları, 15 mg / kg / gün intravenöz dozlarda sıçanlarda ve tavşanlarda gerçekleştirildi ve propofol nedeniyle doğurganlığa veya fetusa zarar verildiğine dair herhangi bir kanıt ortaya çıkarmadı. Bununla birlikte, propofolün sıçanlarda ve tavşanlarda maternal ölümlere neden olduğu ve 15 mg / kg / gün ile tedavi edilen anne hayvanlarda emzirme döneminde yavru sağkalımında azalma olduğu gösterilmiştir. İlacın anne üzerindeki farmakolojik aktivitesi (anestezi) muhtemelen yavrularda görülen olumsuz etkilerden sorumludur. Bununla birlikte, hamile kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Hayvan üreme çalışmaları insan tepkilerini her zaman öngörmediğinden, bu ilaç gebelik sırasında ancak açıkça ihtiyaç duyulursa kullanılmalıdır.

Emzirme: Emziren annelerle yapılan araştırmalar propofolün küçük miktarlarda anne sütüne geçtiğini göstermiştir.

Propofol nedir? Propofol ampul ne için kullanılır? Propofol ne işe yarar?

PROPOFOL İLACI YAN ETKİLERİ

Solunuma baskılar yapar.
Kardiyovekülere sebep olabilir.
nöbetlere,
Verilen doz ilişkili apne olabilir.
Uygulanan bölgede şiddetli ağrılar olabilir.
Alerji oluşumuna sebep olabilir.
Propofol, uygulandığı bölgeden başlayarak vücuda hafif,orta şiddetli ağrılar oluşturur ve bu ağrıları hastanın hissetmemesi için lokal anestezi uygulanır. ilaç uygulanırken çekildiği enjeksiyon içerisine eser çekilir ise daha az ağrılar verir. Propofol verilen hastalar kendilerine ne sorulursa sorulsun cevap verirler ve ilacın etkisi geçtikten sonra bu olayları hatırlamazlar.

Propofol özellikle sağlık sektöründe çalışanların bağımlı bir şekilde kullandığı bir ilaçtır. Bağımlılık yapması hekimler arasında sakinleştirici mantığı ile kullanılır. İlaç yan etkilerinin çok fazla olmaması nedeniyle günlük cerrahi işlemlerinde tercih edilen bir anestezidir. Özellikle astım hastaları üzerinde kullanılır. Ayrıca ilaç veteriner hekimlerinin de kullandığı bir ilaçtır.

Bazen sıvı infüzyonu ve propofolün uygulanma hızının azaltılmasını gerektiren düşük kan basıncı,
Seyrek vakalarda ciddi olabilen fazla düşük kalp atış hızı.
Epilepsideki (sara hastalığı) gibi konvülsiyonlar (kasılmalar)
Yüzün, dilin veya boğazın şişmesi, hırıltılı solunum, ciltte kızarma ve düşük kan basıncı dahil, alerjik reaksiyonlar
 Ameliyat sonrası bilinç kaybı gelişen vakalar olmuştur. Bu nedenle uyanma sırasında dikkatle izlenlenmeli.
Propofol uygulanmasından sonra akciğer ödemi.
Pankreas enflamasyonu
Yüksek trigliseridler 
İsilik
Kaşıntı
İlacın enjekte edildiği cilt ve damarların tahrişi
Solunum baskılaması veya nefes darlığı
Akciğer disfonksiyonu, solunum asidozu veya ventilatör arızası gelişimi
Böbrek yetmezliği, kasların parçalanması, yüksek seviyede proteinler ve kalbin düzgün çalışmaması ile seyreden propofol infüzyon sendromu olarak bilinen, nadir ve genellikle ölümcül bir durum.
Kasların istemsiz hareketi veya omurganın kafa arkaya doğru geriye doğru kıvrıldığı şiddetli spazmlar
Granülositopeni, trombositopeni veya tromboz gelişebilir.

Propofol nedir? Propofol ampul ne için kullanılır? Propofol ne işe yarar?

PROPOFOL NE İÇİN KULLANILIR

Propofol, Kısa etkili damar içi uygulanan bir ilaçtır. Anestezi için kullanılır. Hastada çok çabuk etki etmesi sebebiyle özellikle hekimler tarafından kullanılır. İlaç sakinleştirici özelliği ile hastalarda bağımlılık etkisi yaratır. Eczanelerde sağlık bakanlığı onayı ile kırmızı reçete ile satılır. İlacın kullanımı solunum baskılaması yaptığı gibi aşırı kullanımda ölüme kadar götürür. Propofolun bağımlısı olan kişiler genelde sağlık sektöründe olan ve bunu bir sakinleştirici olarak gören insanların kullandığı bir ilaçtır.

Propofolun, sürekli uygulanması için mekanik cihazlar gerekir. enjeksiyonu ağır ve ağrılıdır. Özellikle ilaç geniş venlere yapılır ki etkisi vücutta şiddetli ağrılar oluşturmasın. Genelde ilaç lokal anestezi yapılıp öyle verilir. İlaç anestezinin devamı için değil en başta hastayı uyutmak ve sakinleştirmek içindir.

DİKKAT!

* Ventilatör desteği gerekebilir.
*Ciddi kardiyak disfonksiyon yapabilir.
*Belirgin aşırı duyarlılık, yumurta alerjisi, soya fasulyesi / soya alerjisi
*Doğum ve doğum eylemleri (sezaryen dahil) yenidoğan solunum depresyonuna neden olabilir

*İlaç aracılı mikroorganizmaların hızlı büyümesini destekleyebilir; Uygun aseptik teknik gereklidir.
*Anemi, karaciğer yetmezliği, miksödem veya böbrek yetmezliği olan hastaları yakından takip edin.
*Yoğun bakım hastalarında potansiyel olarak ölümcül propofol infüzyon sendromu riski.
*ASA III / IV hastalarına bolus vermeyin; Hızlı bolus dozları, kardiyospiratuar etkileri (yani, hipotansiyon, apne, hava yolu obstrüksiyonu) artıracaktır.
*Propofolün infüzyonu sırasında belirgin hipertrigliseridemi görülebilir; 1 mL propofol başına 0.1 g lipid (1.1 kcal).
*Kazara ekstravazasyon doku nekrozuna neden olabilir.
*Titreme, ateş ve vücut ağrısı riski.
*Propofol infüzyon sendromu ortaya çıkabilir; Ağır metabolik asidoz, hiperkalemi, lipemi, rabdomiyoliz, hepatomegali ve kalp ve böbrek yetmezliği (48 saat boyunca> 5 mg / kg / saat olan uzun süreli, yüksek doz infüzyonlarla karakterizedir) ile karakterizedir.

*Uzun süreli veya tekrar tekrar maruz kalma fetüs veya küçük çocukların beyin gelişimine olumsuz etkilere neden olabilir
*Üç yaşından küçük çocuklarda ameliyat sırasında, prosedural sedasyon sırasında veya üçüncü trimestrde hamile kadınlarda dikkatli olunması gerekir.
*Bu popülasyonlarda özellikle uzun süreli işlemlerde (örn.,> 3 saat) veya birden fazla prosedürde risk: fayda oranını değerlendirin.
*Ani kaygılarla kaygı, ajitasyon ve mekanik havalandırmaya karşı direnç oluşabilir.

 

Sosyal Medya Sorumlusu

HABERE YORUM KAT